Spory o audit: Evropská komise nemůže vykládat české právo, říká profesor Tomášek | info.cz

Články odjinud

Spory o audit: Evropská komise nemůže vykládat české právo, říká profesor Tomášek

Audit Evropské komise, který řeší střet zájmů premiéra Andreje Babiše, se pojí s celou řadou právních otázek. Je finální, nebo není? Může Evropská komise vykládat české právo? A nemá přece automaticky přednost to evropské? Na zásadní souvislosti celé kauzy upozorňuje v rozhovoru pro INFO.CZ vedoucí katedry evropského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a její proděkan profesor Michal Tomášek.

Je audit Evropské komise, rozebírající střet zájmů premiéra Andreje Babiše, pohledem evropského práva finální? Je tomu z pohledu českého práva jinak?

Evropská komise sama potvrdila, že finální je. Je sice finální, ale v exekutivním smyslu. Příslušná tvrzení se mohou stát předmětem soudního projednávání buď z iniciativy České republiky, anebo, pokud by například Česká republika požadavky EU neplnila, z iniciativy Evropské komise. 

Posuzuje se aktuální problematika evropských dotací a jejich vracení na základě evropského, nebo českého práva? ​Respektive je v těchto pohledech zásadní rozdíl?

Problematika je podrobně upravena evropským unijním právem, které musí české právo respektovat. V daném kontextu se jeví jako zásadní nařízení EU č. 2018/1046, zejména jeho článek 61, podle něhož se osoby s vlivem na rozpočet a dotace zdrží jakéhokoli jednání, kdy by z důvodu jejich osobního hospodářského zájmu mohl být ohrožen nestranný a objektivní výkon funkcí.

Takové dotace neměly být dotčeným podnikům podle Evropské komise poskytnuty a Evropská komise může uložit České republice, aby je vymohla zpět třeba i procesní formou podle českého práva.

Článek 61 nařízení 2018/1046Článek 61 nařízení 2018/1046

Má tedy v tomto ohledu přednost evropské, nebo české právo?

Evropské právo má aplikační přednost, zvláště jde-li o nařízení, které přímo zavazuje všechny jednotlivce bez transpozice do vnitrostátního práva členského státu.

Premiér Andrej Babiš argumentuje tím, že Evropská komise nemůže vykládat české zákony. Jak je to vaším pohledem?

Je škoda, že si auditní zprávu nemůžeme přečíst, abychom posoudili, jakých hanebností se v ní Evropská komise dopouští. Připomíná mi to dobu mého mládí, kdy jsme se také nesměli seznámit s textem Charty 77, oficiální místa ji odsuzovala a lid obecný si myslel své.

Z první verze jejího textu, který pronikl na veřejnost v létě, se mi zdá, že zaujetí Evropské komise českým právem je skutečně masivní. Ona ho opravdu nemůže vykládat, to by měly české soudy, ale ve světle práva unijního. Je otázka, zda tak ve zprávě skutečně Evropská komise činí, anebo zda popisuje jeho aplikaci.

„Vylučuji, že by ČR cokoli vracela. Pravda je na mé straně. Je nelogické, aby Brusel vykládal české zákony.“
Andrej Babiš (Zdroj: Novinky.cz)

Jde v rámci Evropské unie o bezprecedentní situaci, nebo již Evropská komise srovnatelné audity vydala?

Takové audity jsou standardní součástí postupů Evropské komise. Méně standardní je, aby v nich figuroval tak vysoký činitel, jako je člen Evropské rady. Ostatně v tradičních demokraciích by každý politik i při daleko méně závažných podezřeních na svoji funkci rezignoval. Jen namátkou mě napadá příklad německého prezidenta, který odstoupil proto, že měl údajně přijmout darem automobil Škoda Yetti. To není otázka presumpce viny nebo neviny, ale dobrého vychování – noblesse oblige.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud