Sprostá slova ve vysílání už před 22. hodinou? Žádá si to doba i věrohodnost, shodli se experti | info.cz

Články odjinud

Sprostá slova ve vysílání už před 22. hodinou? Žádá si to doba i věrohodnost, shodli se experti

Šedá místa a nevyjasněná pravidla. Něco, co obsahují prakticky všechny zákony. Včetně toho o rozhlasovém a televizním vysílání. Předpis, který se poměrně přísně vyjadřuje k tomu, zda mohou v televizi či v rozhlase zaznívat vulgarismy. Jak však k pravidlu přistupovat v roce 2019, to není příliš jasné. Logické by bylo, aby členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání při posuzování případného porušení nevycházeli jen z psaného textu normy, ale i z jejího smyslu, shodli se experti na veřejné debatě Kam s nimi? aneb O vulgarismech ve vysílání.

Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, dostupný pod číslem 231/2001 Sb., existuje skoro dvacet let. Pasáž, jež nás zajímá, ale pochází z roku 2006. Je tak sice novější než samotný zákon, společnost, mravy i jazyk ale za tuto dobu jistě urazily poměrně dlouhou cestu. A zůstává tak otázkou, zda je bez hodnotového výkladu ještě vůbec použitelná. Na začátek ale trochu faktografie, respektive poměrně nudného znění vzpomínaného právního předpisu.

Co se smí a co se nesmí

Pro naše účely je klíčový paragraf 32, stanovující základní povinnosti provozovatelů vysílání a provozovatelů převzatého vysílání, a zejména některá písmena v prvním odstavci. 

Provozovatel vysílání je tak podle písmene e) povinen „nezařazovat do vysílání pořady, které mohou vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých zejména tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí“ a podle písmena g) „nezařazovat v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých; tato povinnost se na provozovatele vysílání nevztahuje, je-li vysílání koncovému uživateli dostupné na základě písemné smlouvy uzavřené s osobou starší 18 let a je k němu poskytnuto technické opatření, které této osobě umožňuje omezit přístup k vysílání dětem a mladistvým“.

Podle písmena h) pak musí televize či rozhlas „zajistit, aby rozhlasovému a televiznímu vysílání pořadů, na které se vztahuje omezení podle písmene g), bezprostředně předcházelo slovní upozornění na nevhodnost pořadu pro děti a mladistvé a aby pořad, který by mohl ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, byl označen v případě televizního vysílání obrazovým symbolem upozorňujícím na jeho nevhodnost pro děti a mladistvé po celou dobu vysílání“ a konečně pak podle písmena j) „nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22.00 hodin do 06.00 hodin druhého dne“.

Výše uvedené citace vysílacího zákona ilustrují, že pravidla vypadají poměrně jednoznačně - určité věci televize ani rozhlas nesmějí. A pokud už ano, jen za přesně daných podmínek. Ve skutečnosti tomu tak ale není. Dodejme ještě, že v případě vulgarit nehrozí vysílatelům za jejich porušení na první pohled žádné sankce, respektive nemohou dostat pokutu. Případná upozornění na jejich porušování ale nejsou, minimálně kvůli celkovému obrazu té které instituce, ničím příjemným a ani vhodným.

Může se v televizi nadávat?

Zdá se však, že bez vulgarit už to v současné době (ve vysílání) nejde. Alespoň tedy, pokud má být třeba dramatická tvorba vykreslující určité sociální prostředí věrohodná. „V současném uměleckém díle se tomu za určitých okolností nelze vyhnout,“ potvrdil na zmíněné debatě, která proběhla v rámci 35. ročníku festivalu rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio, spisovatel Michal Sýkora.

Právě podle jeho knih nyní Česká televize vysílá populární příběhy Detektivů od Nejsvětější trojice, aktuálně Vodníka. Podle Sýkory mu „druhá strana“ vytýkala, že jeho postavy se chovají moc slušně a mluví jako univerzitní profesoři. Neboli že určité typy postav reagují na některé situace vyžadující afekt a emoce zkrátka po svém. Jinými slovy, pokud by místo opravdového nadávání říkali třeba „To je nadělení“ nebo „Pro pána krále“, bylo by to směšné.

Právě Sýkora připomněl i nedávný seriál České televize Most!. I ten zpravidla začínal, stejně jako jeho detektivky, před 22. hodinou, ovšem s patřičným upozorněním. „Umění se vyvíjí,“ shrnul situaci Sýkora a znovu zdůraznil nutnou a přesvědčivou charakteristiku figur, sociálního prostředí či emocí.

A že všechno zajímavé nemůže běžet až v noci, to celkem jasně vysvětlila Kateřina Rathouská, vedoucí tvůrčí skupiny Drama a literatura Českého rozhlasu, když připomněla typově třeba klasiku jakou jsou Osudy dobrého vojáka Švejka.

Zdá se tak, že v současnosti už jsou výše popsaná pravidla z prostých, logických důvodů zcela nevyhovující. To by se ale nemohli najít posluchači a různí potížisté, kteří si budou stěžovat třeba na to, že ve vysílání pro děti zaznělo slovo „prdět“, nebo se vymezí třeba proti „čůránkám“ ve hře Můj bratr, má princezna. A to patrně jen kvůli tomu, že jim vadí téma, o němž pojednává.

K čemu může vést jen přísné uplatňování gramatických pravidel zákona, to jsme popsali už v jiném komentáři, kde jsme se zabývali i vypípáním názvu pořadu či blogu. Touto cestou bychom se určitě vydávat neměli.

Zvítězí zdravý rozum?

Právní logika je ale úplně jiná než ta, která vychází z pověstného selského rozumu. Ideální by bylo, kdyby se nejen při výkladu tohoto právního předpisu, ale rovněž všech dalších přece jen zdravý rozum používal. A na tom se vlastně shodli všichni diskutující včetně právniček České televize i Českého rozhlasu Markéty Havlové a Heleny Havlíkové. Respektive jazykovědce Martina Proška, ředitele Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. Stíhat by se tak měli jen vulgarity, které jsou ve vysílání nefunkční, shrnul pak právě on ideální scénář do budoucna. Otázkou ovšem nejen podle něj zůstává, kdo by tuto funkčnost vlastně posuzoval.

Pokud bychom ale uměli k výkladu zákonů skutečně a stoprocentně přistupovat s ohledem na jejich kontext, dobu, v níž vznikly a zejména účel, který sledují, vyřešili bychom tím přemíru nové legislativy a zbavili se tím i mnohdy zbytečných novel.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud