Státní zástupci nutí lidi odpovídat, i když využijí práva nevypovídat, upozorňuje Lukáš Trojan | info.cz

Články odjinud

Státní zástupci nutí lidi odpovídat, i když využijí práva nevypovídat, upozorňuje Lukáš Trojan

Státní zástupci se snaží rozšiřovat svá oprávnění, a to bez jakýchkoliv změn zákona. Upozorňuje na to člen prezidia Unie obhájců Lukáš Trojan v rozhovoru, který je doplňkem seriálu Státní zástupci - čas na změnu, jenž zítra na INFO.CZ vyvrcholí desátým dílem.

S jakými excesy státních zástupců jste se jako obhájce v posledních letech setkal?

Dovolím si diferencovat mezi excesem, tedy zásadním vybočením a případy, kdy státní zástupci konají na samé hraně zákona.

Za jednoznačný exces považuji zařazení odposlechů advokátů a klienta do policejního a následně vazebního spisu, přestože státní zástupce věděl, že se jedná o odposlechy mezi obhájci a obviněným, jejichž předmětem byla mimo jiné strategie obhajoby a jiné.

Obdobně lze za exces považovat mediálně hodně probíraný případ, kdy státní zástupce nahlédl do spisu obhájce při vazebním zasedání. Za významný exces též považuji postup, kdy státní zástupce nerespektoval pravomocné rozhodnutí soudu, kterým soud vrátil věc do přípravného řízení a uložil doplnit dokazování. Státní zástupce tak neučinil a podal znovu ve věci obžalobu. Ministr spravedlnosti neshledal v takovém postupu kárné pochybení.

Za jednání, které bych osobně neoznačil za exces, ale za snahu o extenzivní výklad právních norem lze nepochybně označit neoprávněné dispozice s místní příslušností v rámci přípravného řízení, což ale bylo vyřešeno nálezem Ústavního soudu, či snahy provádět prohlídky osobních vozidel nebo domácností advokátů s argumentem, že nejde o advokátní kancelář. To vyřešil sjednocujícím stanoviskem Nejvyšší soud.

A v poslední době jde o objevující se snahy nutit obviněné či obžalované odpovídat na otázky policie či státního zástupce, ačkoliv tento využije svého práva nevypovídat či neodpovídat na otázky státního zástupce.

Jak byly tyto situace řešeny?

Některé situace vyřešily vyšší soudy, jiné prozatím nikoliv. Rozhodně jako obhájce upozorňuji na všechna procesní pochybení, je-li takový postup v zájmu klienta.

Považujete za exces státních zástupců i zásah na Úřadu vlády v době vlády Petra Nečase (ODS) a související aktivity státních zástupců?

Nedomnívám se, že samotný zásah byl excesem. Rozhodně lze za nestandardní označit mediální stránku a prezentaci této trestní věci, a to jak ze strany státních zástupců tak policie.

Co považuji za exces, bylo experimentování s otázkou indemnity poslanců a jejich nezákonné vzetí do vazby. Odborná veřejnost pozapomněla, co bylo předmětem a úhelným kamenem sporu. Ustanovení paragrafu 10 odstavce 2 trestního řádu stanoví, že: vznikne-li pochybnost o tom, zda je někdo vyňat z pravomoci orgánů činného v trestního řízení, rozhodne o tom na návrh dotčené osoby, státního zástupce nebo soudu Nejvyšší soud.

Za exces bych tak jednoznačně označil postup, kdy státní zástupci v případě tří exposlanců nepožádali dopředu Nejvyšší soud o rozhodnutí s argumentem, že neměli pochybnosti o tom, že na tyto osoby se nevztahuje indemnita. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ukázalo, že opak byl pravdou. V důsledku nesprávné úvahy došlo k poškození tří fyzických osob, které musely strávit několik nepříjemných týdnů v nezákonné vazbě.

Potřebuje Česká republika podle vás protikorupční speciál?

Samozřejmě protikorupční speciál nepotřebuje. Uvedená složka státního zastupitelství nikomu nechyběla a nechybí – za sebe se domnívám, že ani samotným státním zástupcům. Dle mého názoru jakékoliv debaty o změně uspořádaní v rámci nového zákona o státním zastupitelství byly motivovány výlučně mocenskými hrami uvnitř soustavy státního zastupitelství.

V obecné rovině lze doplnit, že samotný název, respektive populární označení „protikorupční speciál“ je matoucí a bulvarizující.

Reálně jsou „korupční“ trestné činy pouze tři a to dle hlavy X dílu 3 trestního zákoníku. Jde o paragraf 331 a Přijetí úplatku, paragraf 332 a Podplácení a paragraf 333 a Nepřímé úplatkářství. Pokud by se zakládal speciál za účelem potírání těchto tří trestných činů, stačil by speciálek.

Navrhovaný úřad se měl jmenovat Úřad pro závažnou majetkovou a hospodářskou trestnou činnost a korupci a do jeho pravomoci měly spadat: pletichy v insolvenčním řízení, porušení pravidel hospodářské soutěže, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a dražbě včetně pletich, dále například trestné činy spáchané úředními osobami v souvislosti s výkonem funkce, účast na organizované zločinecké skupině, podílnictví, legalizace výnosů z trestné činnosti u vyjmenovaných trestných činů, trestné činy příslušníků GIBS, Vojenské police a zpravodajských služeb a dále citované úplatkářské trestné činy.

Je zcela zřejmé, že náplní úřadu neměl být boj proti korupci, ale koncentrace pravomoci ve vztahu k typům trestné činnosti, kterou bych označil jako „vlivovou“. Jinými slovy, osoba jež by speciál řídila by disponovala koncentrovanou pravomocí k vybraným trestným činům a specifickým okruhům potenciálních pachatelů.

Osobně by mě velmi zajímalo kdo a jakým způsobem vymezil navrhované pravomoci, odborná ani laická veřejnost s tím nikdy seznámena nebyla. Minimálně z historicko-badatelského hlediska by to bylo zajímavé.

Podstatné je, že legislativní cesta „speciálu“ se ukázala jako politicky i odborně neprůchodná, navíc je zcela zřejmé, že soustava státního zastupitelství řádně plní své úkoly i bez tohoto úřadu. Myšlenku „protikorupčního speciálu“ tak snad již můžeme definitivně v nadsázce označit za slepou uličku vývoje organizačního uspořádání soustavy státního zastupitelství.


Státní zástupci - čas na změnu?
Státní zástupci drží v mnohém naše životy v rukou. Právě oni rozhodují o tom, zda půjdeme k soudu, nebo ne. Právě oni svým zásahem na Úřadu vlády shodili vládu Petra Nečase (ODS) a otevřeli cestu k premiérství Andreje Babiše (ANO). Postupem času přitom na veřejnost vyplouvá stále více jejich přešlapů. Je čas na reformu postavení státního zastupitelství? Měli by být státní zástupci za své počínání odpovědní více, než jsou dnes? INFO.CZ spustilo desetidílný seriál Státní zástupci - Čas na změnu? Podrobně v něm analyzujeme podstatu profese státních zástupců, její historii, to, co žalobci smějí a co naopak nesmějí, a zaměříme se rovněž na možné změny, které by byly v této profesi vhodné. Seriál upozorní rovněž na ty nejkřiklavější problémy, které se v souvislosti se státními zástupci objevují.

V SERIÁLU STÁTNÍ ZÁSTUPCI - ČAS NA ZMĚNU? JIŽ VYŠLO:

1. DÍL Co dělají státní zástupci: Podávají obžalobu, dohlížejí ale i na práva (5. 2. 2019) 

Šéf státních zástupců Lata: Jsme lovečtí psi trestního řízení, musíme ale hlídat i policii (5. 2. 2019) 

2. DÍL Žalobci mají desítky pravomocí, o to menší ale nesou odpovědnost (7. 2. 2019)

Benda: Mnozí státní zástupci se starají o svou veřejnou popularitu mnohdy na úkor podezřelých

3. DÍL Žalobci nesmějí jít na ruku politikům a veřejnému mínění. Dělají to ale někdy?

Chvojka: Státní zástupci by měli být při komentování živých kauz zdrženliví

4. DÍL Kněžínek pro INFO.CZ: Vedoucí státní zástupce by mělo jít odvolat jen v rámci kárného řízení

Státní zástupci mají občas „velké oči“ a méně smyslu pro realitu, říká advokát Sokol

5. DÍL Lenka Bradáčová protikorupčnímu speciálu šéfovat nebude. Ministr Kněžínek už ho nechce

6. DÍL Zásah na Úřadu vlády byl exces, Ištvan měl poslat obálku s modrým pruhem, tvrdí advokáti

7. DÍL Státní zástupci nedodržují pravidla odposlechů a užívají i zakázané materiály, stěžují si advokáti

8. DÍL Roste agresivita státních zástupců? Nemůžou si brát, co je napadne, říkají advokáti

Státní zástupci jsou privilegovaní lidé, nesou nižší odpovědnost než jiní, říká Petr Toman

Šlo o státní převrat, někdo musí nést odpovědnost, tvrdí o zásahu na Úřadu vlády Benda

9. DÍL Komunističtí prokurátoři sloužili rudému teroru: Směli skoro všechno, posílali lidi i do vazby

Protikorupční speciál není třeba, pak bychom mohli mít i speciál na drogy či nehody, říká Chvojka

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud