Stopka pro insolvenční správkyni Hýskovou z mediálně známých kauz | info.cz

Články odjinud

Stopka pro insolvenční správkyni Hýskovou z mediálně známých kauz

Podle informací serveru Česká justice přišla o licenci insolvenční správkyně Petra Hýsková. Známá byla především ze široce medializované kauzy konkurzu farmy herce Bolka Polívky a v poslední době z rovněž mediálně propíraného insolvenčního řízení se společností Heavy Machinery Services (HMS). V tomto případě jde o kauzu lounské vagonky, táhnoucí se už pět let.

O problémech Petry Hýskové s výkonem praxe média informovala už loni v létě v souvislosti s přezkoušením skupiny insolvenčních správců se zvláštním povolením. Povinné odborné zkoušky jsou po nich vyžadovány po pěti letech, a jelikož licenci dostali většinou v roce 2013 a v červenci jim vypršela, museli požádat o její prodloužení. Zkouška je přitom proti minulosti náročnější a podmínky přísnější.

Neúspěšná zkouška

Ze 35 insolvenčních správců se zvláštním povolením, řídících nejkomplikovanější úpadky bank a velkých podniků s objemem pohledávek nad 100 milionů korun, tehdy uspělo pouhých sedmnáct. Mezi osmnácti neúspěšnými, kteří v srpnu přišli o zvláštní povolení, byla Hýsková, která vedla i bankrot technologického parku Nupharo, v němž se věřitelé hlásí o miliardové pohledávky a zmizela v něm i státní dotace ve výši 300 milionů korun.

„U neúspěšných insolvenčních správců se zvláštním povolením je zřejmé, že v průběhu uplynulých nejméně pěti let dostatečně neprohlubovali své znalosti a schopnosti, aby byli i nadále odborně způsobilí pro řádný výkon funkce insolvenčního správce ekonomicky významného dlužníka,“ řekl tehdy vedoucí oddělení insolvenčního dohledu ministerstva spravedlnosti Martin Richter.

Nyní přišla Česká justice s dalším zjištěním, že Petra Hýsková přišla loni v prosinci o licenci kvůli ztrátě bezúhonnosti, kdy měla být statutárním zástupcem ve společnosti, která je v úpadku. Hýsková tuto informaci serveru potvrdila s tím, že celou věc nadále řeší s ministerstvem spravedlnosti, které může povolení v odůvodněných případech odejmout.

Předseda Rady expertů Asociace insolvenčních správců Michal Žižlavský uvedl, že Petra Hýsková není v současné době členem Asociace insolvenčních správců, ale že důvody zrušení jejího povolení nezná. Podle něj insolvenční soud v takových případech rozhoduje o odvolání správce z konkrétního řízení po prověření situace, zda šlo o zavinění porušení povinností.

Společnost Heavy Machinery Services upozornila na zánik licence Petry Hýskové Krajský soud v Českých Budějovicích v dopise dohledatelném v insolvenčním rejstříku. Požaduje její odvolání z případu. „Dlužník se ocitá v situaci právní nejistoty, kdy je zřejmé, že insolvenční správkyně nemůže nadále vykonávat svoji funkci v probíhajícím termínu (nejenže v termínu nevykonala zkoušku zvláštního insolvenčního správce, ale navíc jí zaniklo povolení k výkonu funkce byť jen nezvláštního insolvenčního správce), avšak insolvenční soud nečiní kroky k jejímu odvolání a ustanovení insolvenčního správce nového,“ uvádí v dopise HMS.

Problémy už v minulosti

Petra Hýsková přitom měla problémy už v minulosti. Zřejmě nejznámějším případem byl v tomto směru konkurz farmy herce Bolka Polívky v Olšanech na Vyškovsku. V prosinci 2013 byla Vrchním soudem v Olomouci odvolána z funkce správkyně kvůli porušení zákona. Původně byla společníkem společnosti Edl a partneři, za kterou až do půlky července téhož roku vykonával funkci insolvenčního správce Michal Edl. Jemu však oprávnění pro výkon správce vypršelo už na konci roku 2009, a soud proto rozhodl, že veškeré úkony, které udělala jeho kancelář, byly neplatné.

Jeden z členů věřitelského výboru, podnikatel Alexandr Seidl, který drží pozemky okolo farmy, tehdy řekl deníku Právo, že byl s prací správců dlouhodobě nespokojen. „Edl přece musel vědět, že správce dělat nesmí a stejně do toho šel. Stejně tak Hýsková snad věděla, že Edl to oprávnění nemá, vždyť to byl její společník. Napáchali tam tak spoustu škody, posune to čas, kdy se osud farmy vyřeší, a náklady tam stále běží,“ prohlásil.

Odvolání kvůli ztrátě licence

Naposledy byla Hýsková odvolána z funkce insolvenční správkyně 8. ledna letošního roku Krajským soudem v Praze v případu oddlužení Miloslavy Sekavové, právě z důvodu zrušení její licence.

„V daném případě soud shledal, že důvody k odvolání insolvenčního správce jsou zcela na místě, a to i s ohledem na rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti, které nabylo právní moci 19. prosince 2018, a kterým bylo zrušeno povolení insolvenční správkyně Mgr. Ing. Petry Hýskové k výkonu insolvenčního správce,“ odůvodňuje rozhodnutí v jím podepsaném usnesení soudkyně Jitka Drobná.

„Na tom nic nemůže změnit skutečnost, že insolvenční správkyně podává proti rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti správní žalobu, neboť dikce zákona je v tomto případě jednoznačná,“ dodala soudkyně a současně v případu ustanovila nového insolvenčního správce.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud