Střídání u Tomáše Sokola: Jan Brož se chystá na odpočinek, kanceláři nově šéfuje Jiří Novák ml. | info.cz

Články odjinud

Střídání u Tomáše Sokola: Jan Brož se chystá na odpočinek, kanceláři nově šéfuje Jiří Novák ml.

Jedna z nejznámějších advokátních kanceláří na trhu Brož & Sokol & Novák změnila na začátku září vedení. Novým vedoucím společníkem se stal Jiří Novák ml. „Tomáš Sokol i nadále zůstane nejvýraznější tváří naší kanceláře a i nadále se bude aktivně věnovat jak právní praxi a práci s klienty, tak samotnému chodu kanceláře. Částečně do ústraní se stáhne jiný ze zakladatelů, Jan Brož, což je krok dlouhodobě plánovaný. Jan Brož se již nebude podílet na každodenním chodu kanceláře, ale samozřejmě se i nadále budeme snažit využít jeho zkušenosti a erudice,” říká v rozhovoru pro INFO.CZ.

Na co se hodláte ve vedení advokátní kanceláře zaměřit?

Na upevnění pozice naší kanceláře jako advokátní kanceláře, která dlouhodobě a úspěšně poskytuje kvalitní právní službu. Chceme rozvíjet spektrum služeb naší kanceláře a vedle tradičních oblastí v trestním a sporném civilním právu se zaměříme například na právní služby v oblasti realitních transakcí.

Chcete rozšiřovat své služby v oblasti realitního práva. Čemu se budete konkrétněji věnovat?

Jsem přesvědčen, že velmi často kupující a prodávající při běžných převodech nemovitostí nevyužívají právní služby do míry, do které by mohli. To je v tak citlivé oblasti, jako je prodej či nákup nemovitosti na pováženou, zejména když si uvědomíme, že kvůli nemovitostem se lidé často zadlužují na dlouhá desetiletí a dávají do nich své celoživotní úspory. Proto vidíme v oblasti realitních obchodů potenciál, který lze rozvíjet.

Proč jste se rozhodli k této změně? Jde o faktické vystřídání Tomáše Sokola, který je stále hlavní tváří kanceláře?

Nikoli, Tomáš Sokol i nadále zůstane nejvýraznější tváří naší kanceláře a i nadále se bude aktivně věnovat jak právní praxi a práci s klienty, tak samotnému chodu kanceláře. Částečně do ústraní se stáhne jiný ze zakladatelů, Jan Brož, což je krok dlouhodobě plánovaný. Jan Brož se již nebude podílet na každodenním chodu kanceláře, ale samozřejmě se i nadále budeme snažit využít jeho zkušenosti a erudice.

Plánujete další personální rozšiřování kanceláře?

Ano, průběžně hledáme kolegy, kteří by obohatili náš tým kolegů o své kvality.

Jak bude dále vypadat úloha zakládajících společníků kanceláře?

Jak jsem již uvedl, do jakéhosi „důchodu“ odchází zakladatel Jan Brož, ale jak se říká – žádný advokát neodchází do důchodu. Ostatní se plně věnují práci v advokátní kanceláři.

Jak je úspěšná vaše online platforma? Plánujete její další rozvoj?

Online platforma akbsn.online se ukázala jako velmi úspěšná, v tuto chvíli jde o větší množství případů, které jsme zatím jejím prostřednictvím řešili. Nicméně pro nás je podstatné, že jsme měli možnost si poskytování právních služeb přes internet otestovat, nesmíme totiž zapomínat, že tato služba není na českém trhu kdovíjak rozšířená. Tudíž platí, že v první fázi jsme neměli za cíl přilákat tisíce klientů, ale spíše otestovat, jak celý proces funguje v běžné denní praxi, a to se myslím zdařilo. Nyní přichází čas, kdy se začneme zaměřovat na další rozvoj a na oblasti, jako je například již dříve zmíněné právo v oblasti realitních obchodů.

Připravujete nějaké další modernizace v poskytování vašich právních služeb?

Neustále se snažíme přicházet s tím, abychom klientům maximálně ulehčili poskytování právních služeb. Naše online platforma je toho praktickým důkazem.

Zároveň nově působíte jako předseda výboru pro IT právo Rady evropských advokátních komor (CCBE). Jaké máte cíle v této funkci?

Cílem je jako vždy kvalitně připravovat celoevropskou advokacii na tak dynamicky se rozvíjející a neustále se měnící oblasti, jakou jsou informační technologie. Roli hraje také ochrana základních demokratických myšlenek při přípravě různých evropských právních předpisů, které se do určité míry dotýkají použití technologií v justici.

Jak konkrétně vypadá její výkon?

Reálně se scházíme přibližně jedenkrát za dva měsíce na evropské úrovni, probíráme novinky, připravujeme podklady pro nejrůznější doporučení a odborná stanoviska, která vydává CCBE a která slouží primárně evropským advokaciím v orientaci v nové problematice a také jsou podkladem pro diskuse nad připravovanými předpisy.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud