Tomášek: Britské banky chtěly referendum o „euru“. Byly přesvědčeny, že by došlo na konec libry | info.cz

Články odjinud

Tomášek: Britské banky chtěly referendum o „euru“. Byly přesvědčeny, že by došlo na konec libry

NOVÉ CESTY K EVROPĚ MICHALA TOMÁŠKA | Proděkan pražské právnické fakulty a vedoucí její katedry evropského práva profesor Michal Tomášek ve čtvrtém díle seriálu INFO.CZ nazvaném Nové cesty k Evropě glosuje počátky českého bankovnictví a vzpomíná na své zážitky z Komerční banky, kde působil jako poradce pro EU: Nikdy jsem nebyl a nejsem „eurohujerem“. K EU jsem vždy zastával konstruktivně kritický postoj. Zhusta opoziční k většinové náladě. V dobách o nichž píši, panovala vůči EU většinová euforie, zatímco dnes se šíří většinová skepse.

Na konferenci u příležitosti mezinárodního dne lidských práv měl loni v prosinci jeden známý senátor vyslovit údiv, že vedoucí katedry evropského práva kritizuje v médiích Evropskou unii. Neoznačil mě jménem, proto ho také nejmenuji, ale měl pravdu.

Evropskou integraci považuji sice za nezbytnou, ale ne vždy se mi líbilo a líbí to, co orgány EU činily a činí. Nikdy jsem nebyl a nejsem „eurohujerem“. K EU jsem vždy zastával konstruktivně kritický postoj. Zhusta opoziční k většinové náladě. V dobách o nichž píši, panovala vůči EU většinová euforie, zatímco dnes se šíří většinová skepse.

Na konci francouzského předsednictví přijal v červnu 1995 summit EU v Cannes Bílou knihu o přípravě přidružených zemí střední a východní Evropy na integraci do vnitřního trhu Evropské unie. Hned v srpnu proběhla na půdě časopisu Právní rádce debata o aktuálních otázkách harmonizace práva, kde jsem tento dokument nijak nechválil. Vadilo mi, že to byl jakýsi „telefonní seznam“ právních předpisů, které by mělo Česko před vstupem do EU přijmout, tedy dokument statický bez jakýchkoliv náznaků dalšího právního vývoje. Udělejte si domácí cvičení, a pak se s vámi budeme bavit.

V oblasti finančních služeb se přitom očekával vývoj poměrně bouřlivý, který pak skutečně nastal. Dále mi vadilo, že sám český harmonizační proces byl výrazně orientován na splnění formální slučitelnosti s unijním předpisem. Málokdy se zkoumalo, zda bude výsledek skutečně funkční.

Česká legislativní praxe se velmi pomalu a obtížně začala učit abecedě evropských zvyklostí, kde zavádění právních norem EU do vnitrostátního práva jednotlivých členských zemí je na jedné straně ohraničeno nutností přizpůsobit vlastní právo právu evropskému, ale na straně druhé je také ohraničeno povinností EU respektovat zákonodárnou působnost každého státu. Jinými slovy, cílem není vytvářet „xeroxové právo EU", protože mechanické přenášení směrnic ES do právních řádů jednotlivých států může ve svém důsledku vést k popření již jednou spolehlivě vyřešených problémů národního práva a někdy i k popírání národní právní kultury.

Ve sdělovacích prostředcích, ale i na odborných konferencích jsem upozorňoval, že každé ustanovení, přenesené z evropského práva do práva našeho, je jakousi odnoží a my musíme zaručit, že se v právu „ujme", že neuhyne, protože nebude propojena s jinými ustanoveními již platného práva anebo naopak, že ho jiná právní ustanovení „nezadusí".

Obavy ze statického přístupu k harmonizaci práva nebyly bezpředmětné ani pro bankovní sektor ani pro další ekonomická odvětví. EU trvala na svých standardech a jejich dynamice a upřednostňovala proto své banky a firmy před našimi subjekty, které dosud unijní normy nesplňovaly. Řešením bylo buď se rychle přizpůsobit, nebo prodat partnerovi z EU. Další konkurenční zátěží pro naše banky se jevilo přijetí jednotné měny. Na mezibankovní konferenci v Londýně v říjnu 1995 jsem vyslechl jasná slova, že jednotná měna bude.

Ovšem zaznělo také, že její zavedení si v bankách vyžádá značné transakční náklady. V zemích, kde se s jednotnou měnou nepočítalo, mělo dojít k velké zátěži bank na operace ve dvojí měně. Zástupci britských bank tam projevovali nespokojenost nad perspektivou své země jednotnou měnu nepřijmout. Někteří dokonce vyzývali, aby britská vláda vypsala k zavedení jednotné měny referendum. Byli přesvědčení, že dopadne kladně.

Po návratu z Londýna jsem v Hospodářských novinách 23. října 1995 prorokoval, že české banky se budou muset připravovat na stále tvrdší soutěž s bankami z EU. Znalost evropských standardů a způsobů klientského přístupu se měly proto stát nikoliv myšlenkovým cvičením, ale každodenní záležitostí.

Prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. je proděkanem pražské právnické fakulty a vedoucím její katedry evropského práva. V Komerční bance působil v letech 1995 až 2002.


V SERIÁLU NOVÉ CESTY K EVROPĚ JIŽ VYŠLO:

Ekonomika měla předbíhat právo. V Komerční bance to ale neplatilo. Nové cesty k Evropě Michala Tomáška 1 

Tomášek: Když euro mohlo být eurodolar, euromarka nebo delors. Nové cesty k Evropě 2

Tomášek: Poděkoval jen Zeman, o regulaci jsme ale poučili i mnohé jiné politiky

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud