Bezplatné webináře UNIque Law pokračují i v roce 2021

Prezentace klienta

7. ledna proběhl první letošní webinář v rámci bezplatného vzdělávacího projektu UNIque Law. Druhý ročník, opět realizovaný předními českými advokátními kancelářemi ROWAN LEGAL, PRK Partners a tdpA, nabídne studentům právnických fakult i veřejnosti odborný a praktický pohled na klasická i aktuální témata.

Projekt UNIque Law vznikl v reakci na lockdown během první vlny pandemie COVID-19, kvůli níž došlo mimo jiné k uzavření všech vysokých škol. Cílem advokátních kanceláří ROWAN LEGAL, PRK Partners a tdpA bylo podpořit české právnické fakulty v jejich přechodu na distanční formu výuky, a to tak, že nabídly jejich studentům doplňkovou možnost, jak prohloubit své znalosti v oborech, na které se tyto prestižní advokátní kanceláře zaměřují. 

Nejinak tomu bude během letního semestru akademického roku 2020/2021, který s ohledem na pandemickou situaci opět započne distančním způsobem. Autoři projektu se rozhodli reagovat na pozitivní odezvu účastníků jarních webinářů, a již v prosinci 2020 byl zahájen druhý cyklus UNIque Law. Do programu byla začleněna nejen úplně nová témata, ale také ta, která se v jarním období těšila největší popularitě. Webináře budou probíhat až do konce nadcházejícího semestru. 

„Vloni na jaře se nám podařilo oslovit přes tisíc zájemců. Nejúspěšnější seminář přitom v jednu chvíli sledovalo téměř 150 účastníků. Za všechny pořadatele můžu říct, že ze zájmu studentů i veřejnosti máme obrovskou radost. Snažili jsme se totiž přijít s něčím smysluplným v době, která je obtížná pro všechny. Se stejným zápalem jsme spustili i druhý cyklus. Věříme, že studentům se praktické a srozumitelně podané informace mohou i ve zkouškovém období opravdu hodit,“ vysvětluje poslání projektu Miloš Olík, partner v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL. 

Studentům vysokých škol teď začíná zkouškové období, organizátoři online kurzů proto očekávají vyšší účast než v prvním cyklu. Přednášky zůstávají otevřené i zájemcům z řad široké veřejnosti, kterých se daná problematika nějakým způsobem dotýká, či mají prostě zájem se o ní něco dozvědět. 

Cyklus přednášek zahájil exkurz do oblasti sportovního práva, během ledna jsou pak pro účastníky připraveny lekce o procesním institutu rozsudku pro zmeškání, roli právní argumentace v judikatuře, a rozborka účetní závěrky a jak s ní pracovat. Vedení webinářů se vždy zhostí některý z expertů tří výše zmiňovaných advokátních kanceláří. 

Projekt UNIque Law se dočkal uznání právnické obce v rámci udílení cen Právnická firma roku 2020, které organizuje internetový magazín epravo.cz. Zde byl oceněn jako nejlepší Pro Bono / CSR projekt uplynulého roku. 

Organizace kurzů zůstává nezměněna – webináře budou probíhat každý čtvrtek od 16 hodin, počínaje 7. lednem. V jednu chvíli může být do kurzu přihlášeno až 500 účastníků. Záznamy jednotlivých přednášek budou posléze po omezenou dobu dostupné prostřednictvím internetových stránek www.unique.law.

sinfin.digital