Řeší insolvenci firmy Blažek a další velké případy. „I příští rok bude těžký, velké padaní hlav nás teprve čeká,“ říká Mašek

Insolvenční správce Jan Mašek má na starosti nejsledovanější úpadky u nás, třeba třeba téměř 90milionový dluh oděvní společnosti Blažek Praha. V rozhovoru pro INFO.CZ tvrdí, že je v současné době mnoho podnikatelů nad vodou díky různým státním podporám. „Ty však pravděpodobně poměrně brzy skončí a pak se dá očekávat, že se naplno projeví následky téměř ročního omezování ekonomiky,“ říká Mašek.

Jak zatím vypadá letošní rok z pohledu insolvencí?

Delší dobu všichni tušíme, že se blížíme konci hospodářského cyklu. Do toho nám dolehla opatření spojená s pandemií. Kombinace těchto věcí se samozřejmě projevit v našem okolí musí. Je nicméně otázkou, jak silným dopadů nakonec budeme čelit. 

A jaký je váš odhad?

Zatím je mnoho podnikatelů podporováno různými státními podporami. Ty však pravděpodobně poměrně brzy skončí a pak se dá očekávat, že se naplno projeví následky téměř ročního omezování ekonomiky. Kdybych si měl dovolit vyslovit soukromý odhad, myslím, že následky se v insolvenčním prostředí projeví ještě v tomto roce. 

Narážíte tím na konec června, kdy má končit mimořádné moratorium chránící podnikatele před úpadkem? Nebo bude zpoždění?

Předpokládám, že ukončení mimořádných moratorií určitý dopad mít bude, ale nemyslím si, že zcela zásadní. Podle zpětné vazby, kterou vnímám od podnikatelů, jsou mnohem významnějším stimulem právě státní podpory. Podstatnou roli může sehrát také uzavření ekonomických výsledků za rok 2020 v souvislosti se sestavováním účetních závěrek. 

A co legislativní změny, které se chystají? Pomohou?

V oblasti legislativy všichni napjatě očekáváme transpozici směrnice o preventivní restrukturalizaci. V našem oboru by se mělo jednat o poměrně zásadní úpravu. Pokud bude, s nadsázkou řečeno, uživatelsky přívětivá, mohla by přinést zásadní změny pro postupy předúpadkového vyjednávání mezi dotčenými subjekty. Sympaticky působí snaha Ministerstva spravedlnosti zákon napsat tak, aby byl proces využitelný i pro menší ekonomické subjekty bez silného finančního zázemí. Reorganizace je v praxi z více důvodů pro tyto subjekty zpravidla nedosažitelná. Pokud by jim tedy v předúpadkové fázi byl poskytnutý nějaký nástroj pro řešení finančních problémů, jistě by to bylo vítáno. 

O co konkrétně v preventivní restrukturalizaci jde?

Preventivní restrukturalizace by měla poskytnout ucelenou právní úpravu pro dlužníky v ekonomických problémech, kteří nejsou v úpadku, a nemusí tak ještě nutně své problémy řešit přímo prostřednictvím insolvenčního řízení. Nejde současně o dlužníky – fyzické osoby, které nejsou podnikateli. Oproti insolvenčnímu řízení si dlužník bude moci sám zvolit, se kterými svými věřiteli vstoupí do procesu. To je zásadní rozdíl oproti univerzálnímu insolvenčnímu řízení. 

A byla by využitelná i pro problémy spojené s koronavirem?

Využitelnost pro problémy spojené ať už s koronavirem, nebo koncem hospodářského cyklu je nesporná. 

Jako insolvenční správce máte na starosti oděvní firmu Blažek, která momentálně prochází reorganizací. Firma měla finanční problémy ale již před nástupem covidu…

To ano, ale koronavirus zasáhnul ekonomiku společnosti zásadně. Blažek je orientovaný na B2C (business to consumer) prodej luxusních společenských oděvů. Ty si potřebujete na místě vyzkoušet. Nadto koncept podnikání je nastaven tak, že návštěva by sama o sobě měla představovat určitý zážitek. Tyto vjemy e-shopem nenahradíte. Nicméně v obchodním plánu je s dlouhodobým uzavřením prodejen počítáno. Při jeho sestavování zvolila společnost skeptický výhled vývoje pandemie… 

Takže neočekáváte, že by měla reorganizace pozitivní výsledek?

Naopak. V tuto chvíli tak vše běží podle plánu, respektive ekonomické výsledky e-shopu jsou významně nad ním. Všichni už samozřejmě vyhlížíme otevření obchodů. Po něm se dá očekávat, i s ohledem na vývoj u konkurence, že společnost by mohla opět začít dosahovat stabilních ekonomických výsledků.

Neřeší se ale jen Blažek. V poslední době ze všech stran slýcháme o finančních problémech velkých firem. Do úpadku šly například firmy Kara a Pietro Filipi, české aerolinky Smartwings začaly další boj o přežití. Budou následovat podobné případy?

Nerad bych se vyjadřoval k běžícím kauzám. Nicméně obecně jsem už svou odpověď naznačil. Myslím, že minimálně tento a příští rok budou pro českou ekonomiku těžké. Rád bych, aby tomu bylo jinak, ale myslím, že pomyslné „padaní hlav“ nás ještě v plné síle teprve čeká. 

Dobře, ale minimálně v případě společností Kara a Pietro Filipi se jistá podobnost s Blažkem nabízí… Nebo ji tam nevidíte?

Jistě ano, jsou to společnosti z oboru. Jejich osud jsem příliš nesledoval, takže rozdílný vývoj spojený s řešením jejich finančních problémů neumím okomentovat. Pokud odhlédnu od těchto případů, obecně platí, že řešení ekonomických potíží s věřiteli je velice křehký proces. U věřitelů musí panovat značný stupeň důvěry vůči dlužníkovi a u dlužníka naopak značný stupeň pochopení pro omezení, která přináší.

sinfin.digital