Při výběru právníků české firmy konflikt zájmů příliš neřeší, samozřejmostí nejsou ani tendry

Jan Januš

24. 06. 2020 • 08:00
GLOSA JANA JANUŠE | Česká pobočka advokátní kanceláře Noerr udělala na zdejší poměry unikátní věc – ve spolupráci s Unií podnikových právníků se zeptala právě interních firemních právníků, jak často využívají externí právní služby, podle čeho se rozhodují při jejich výběru a jakou roli v tom všem hrají jejich případné zahraniční matky. Výsledky jsou překvapivě otevřené, dozvěděli jsme se totiž, že externí právní poradce sice využívají alespoň v některých případech prakticky všechny v Česku působící firmy, na druhou stranu ale pro ně není příliš podstatný případný konflikt zájmů.

„98 % českých firem využívá služeb externích právních poradců,“ zní základní informace ze závěrů průzkumu General Counsel Survey 2020, provedeného v prvním pololetí roku mezi 72 podnikovými právníky a prezentovaného tiskovou zprávou.

To číslo je až překvapivě vysoké. V České republice se sice s právníky řeší stále více věcí, zároveň tu ale dlouhodobě platí přesvědčení, že zejména mnohé smlouvy a dokumenty si stačí připravit tak nějak na vlastním koleni.

Tento poměr tak patrně musíme chápat zejména v souvislosti s většími českými firmami, které mají vlastní právní oddělení, o čemž svědčí rovněž to, že „polovina firem, která se průzkumu zúčastnila, dosahuje ročního obratu více než pěti miliard korun a dvě třetiny z nich mají zahraniční vlastníky“, stejně jako zjištění, že firmy využívají externího právního poradce „až v 90 % případů u oblasti sporné agendy, pro oblast fúzí a akvizic to platí v 83 procentech“. Neboli tím se potvrdila dlouhodobější domněnka – interní právníci zajišťují firmám běžný servis, ve chvíli kdy dochází k problémům a je nutné se například soudit, nastupují externí advokáti.

Zajímavé pak je, že podnikoví právníci mají při výběru advokátů výrazně volné ruce. „Téměř tři čtvrtě z nich si vybírá poradce samo, bez ohledu na mateřskou společnost, a v průběhu roku spolupracují hned s několika právními poradci, které si vybírají hlavně na základě jejich odborné kvalifikace,“ vyplynulo dále z průzkumu, stejně jako to, že „pro výběr advokátní kanceláře je nejdůležitější právní a sektorová specializace, méně již pověst, velikost či mezinárodní přesah. Nejmenší roli pro zadavatele právních služeb přitom hraje konflikt zájmů, důležitý je pouze pro 5 % respondentů“.

To je možná vůbec nejzajímavější zjištění – pokud by něco takového platilo obecněji, znamenalo by to, že se advokátní kanceláře mají zaměřit při svém marketingu a prezentaci zejména na odbornost a specializaci a už není tak důležité, aby o sobě říkaly, jak jsou velké, úspěšné či inovativní. Nesmíme ale rovněž zapomínat na to, že ne všechna právnická sdělení jsou mířena na jejich stávající či potenciální klienty, advokátní kanceláře se takto snaží oslovit rovněž například budoucí kolegy a celkově tak budují svou značku.

Vzhledem k současnému boomu compliance poradenství je ale zarážející, že právě možný konflikt zájmů řeší podnikoví právníci tak málo. Tento fakt je navíc ještě zvláštnější s ohledem na skutečnost, že firemní tendry na externí advokáty nejsou ani zdaleka samozřejmostí.

„Téměř polovina respondentů, respektive 45 %, pak uvedlo, že výběrové řízení na poradce vypisuje pouze do objemu 20 % poptávané práce, zbytek bez výběrového řízení,“ uvádí k tomu spoluřídící partner pražské pobočky Noerr Bořivoj Líbal.

„Výběr externích právníků zůstává na místním právním oddělení, což potvrdilo 73 % respondentů, a to i přesto, že polovina firem má zahraniční vlastníky,“ popisuje dále prezidentka Unie podnikových právníků ČR Marie Brejchová. Z výzkumu ale na druhou stranu rovněž vyplynulo, že „drtivá většina firem (80 %) také dává přednost odborné kvalifikaci před osobními vazbami s externím právníkem“.

SDÍLET