Rozhodčí soudy v Česku jsou na pokraji otevřené války. Právníci šermují žalobami i nekalou soutěží

Tento článek patří do placené sekce.
Pro vás jej odemknul někdo, kdo má předplatné.

Koupit předplatné od 99 KčKoupit předplatné od 99 Kč

Během posledního půl roku nabývá na intenzitě spor mezi elitními rozhodčími institucemi v Česku. Ten zatím vedl k tomu, že největší rozhodčí soud vyškrtl ze svých seznamů 15 expertů, kteří působí také u jiných institucí. Údajně kvůli klamavým a zavádějícím vyjádřením vyškrtnutých rozhodců. Ti ale označují takové chování za nemorální a nelegální a hrozí žalobami. Vše přitom směřuje k nenápadné novele zákona, která by rozšířila možnosti rozhodčího řízení v Česku.

Většina rozhodců o sporu, který v českém právním světě již několik měsíců sílí pod povrchem, nechce veřejně mluvit. Otevírat ho doposud nechtěla ani žádná z institucí. Redakce INFO.CZ se ale dostala k materiálu, který plánuje zveřejnit Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze. Ten tvrdí, že si „rozhodčí soud Hospodářské komory chrání monopol za cenu personální čistky mezi rozhodci.“ Bude tak prvním subjektem, který se vůči vyškrtnutí rozhodců vymezí. 

Za vyškrtnutí ze seznamu žaloba

Spor vznikl na konci letošního ledna. Předsednictvo Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře ČR přijalo usnesení, podle kterého budou z listiny stálých rozhodců vyškrtnuti všichni, kteří zároveň působí jako rozhodci u jiných rozhodčích soudů v Česku. Jde zejména o Rozhodčí soud při Burze cenných papírů Praha a již zmíněný Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze.

Rozhodci dostali čas na rozmyšlenou do konce února, kdy měli písemně oznámit, že ukončili své působení u dalších institucí. O měsíc později předsednictvo Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře vyškrtlo ty, kteří tak neučinili. Podle Juraje Szabóa, předsedy Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře, jde zatím o 15 jmen. „U některých rozhodců jsme na základě jejich vyjádření zatím k tomuto kroku nepřistoupili, ovšem mohu potvrdit, že vůči všem rozhodcům budeme přistupovat stejně,“ dodal. 

Podle zjištění INFO.CZ soud vyškrtl například profesora Alexandra Bělohlávka nebo partnera advokátní kanceláře Legalité Víta Horáčka. Oba působí u Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze. „Jednání předsednictva předmětného soudu a jeho jednotlivých členů je protiprávní, nekalosoutěžní a směřuje k omezení zdravého rozhodčího řízení v České republice. Jak já, tak další kolegové budeme podávat proti soudu a jednotlivým členům předsednictva žalobu a podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,“ řekl INFO.CZ Vít Horáček.

Mezi vyškrtnutými rozhodci je například také Tomáš Richter z advokátní kanceláře JŠK, který působí u Rozhodčího soudu při Burze cenných papírů Praha. I on se plánuje bránit. „Na seznamu rozhodců jsem zapsán od roku 2004, a za dobu svého působení na něm jsem rozhodl odhadem vysoké desítky sporů v hodnotě v řádu vysokých stovek milionů korun. Na seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Burze cenných papírů Praha jsem zapsán od roku 2012. Tedy devět let před tím, než Rozhodčí soud při Hospodářské komoře spustil čistku. Postup soudu považuji za porušení platného práva, zejména předpisů na ochranu hospodářské soutěže, a připravuji proti němu obranu,“ řekl INFO.CZ.

Materiál, který plánuje zveřejnit Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze, hovoří dokonce o tom, že skutečným cílem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře je paralyzovat další dvě rozhodčí instituce. Ten to ale razantně odmítá. „V žádném případě. Vzhledem k tomu, že stát se rozhodcem není složité, není důvod, aby předmětné soudy neměly dostatek rozhodců. Jestli s tím problém mít budou, musejí se nad sebou zamyslet,“ řekl INFO.CZ Juraj Szabó, předseda Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře.

Spor o poškození dobrého jména

Samotný Rozhodčí soud své usnesení, pro které zvedlo ruku osm z devíti přítomných členů předsednictva, zdůvodňuje snahou vyhnout se tomu, aby byly „aktivity jiných tuzemských stálých rozhodčích soudů nebo společností organizujících rozhodčí řízení, které jsou dle našeho přesvědčení minimálně v rovině nekalých praktik, jakkoli spojovány s rozhodci zapsanými na seznamu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře“. Odkazuje tak na část usnesení, podle kterého se množí zavádějící a klamavá marketingová vyjádření představitelů jiných tuzemských stálých rozhodčích soudů. „Domnívám se, že pokud jsou služby těchto stálých rozhodčích soudů veřejně prezentovány způsobem vyvolávajícím dojem, že tyto soudy rozhodují majetkoprávní spory přesahující jejich zákonnou kompetenci nebo že organizují ad hoc rozhodčí řízení v obecných majetkových sporech, k čemuž rovněž nejsou oprávněny, jde o zavádějící a klamavá vyjádření,“ dodává Juraj Szabó.

Takové závěry ale vyškrtnutí rozhodci odmítají. Nerozumí jim ani ti, kterým soud zaslal lednovou výzvu, ale zatím je nevyškrtl. „Tato výzva byla zdůvodněna snahou zachovat dobré jméno tohoto rozhodčího soudu. Tato výzva ale nebyla nijak konkretizována ve vztahu k mé osobě ani k žádné jiné osobě. Když jsem se dotázal, jak výzva souvisí s mojí osobou, a požádal o případné náměty na zlepšení spolupráce, nebyly mi sděleny žádné výtky nebo náměty. Do dnešního dne mi není jasné, kdo a jak měl poškodit dobré jméno soudu,“ řekl INFO.CZ jeden z rozhodců, který si přál zůstat v anonymitě.

Další, již vyškrtnutí rozhodci, zase poukazují na to, že soud zpochybňuje samotné rozhodčí řízení u nás. „Rozhodčí soud při Hospodářské komoře nelze do budoucna považovat za zcela transparentní instituci. Zcela absurdním krokem byl bohužel do budoucna poškozen celý institut rozhodčího řízení v Česku, který by za standardních okolností představoval významnou alternativu vůči státní justici šetřící její kapacity. Česká republika z mezinárodního pohledu strany obchodních sporů od vedení rozhodčího řízení u nás spíše odrazuje,“ říká k tomu advokát David Řezníček působící u Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze.

Miroslav Dubovský, partner advokátní kanceláře DLA Piper v České republice, který působí u Rozhodčího soudu při Burze cenných papírů Praha tvrdí, že je ve vyspělých zemích světa zcela běžné, aby byli renomovaní rozhodci zapsaní u více než jednoho rozhodčího soudu. „Rozhodčí soud při Hospodářské komoře svým usnesením vyloučil řadu vynikajících odborníků majících zkušenosti s arbitrážemi jak v Česku, tak i v zahraničí. A jelikož rozhodčí řízení je především o zkušených a nestranných rozhodcích s vysokým morálním kreditem, o které tímto svým bezprecedentním rozhodnutím Rozhodčí soud přišel, bude to mít jistě negativní dopad nejen na lokální rozhodčí řízení, ale též na vnímání místních arbitráží z pohledu zahraničních institucí a společností,“ řekl INFO.CZ.

Zástupci Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře se ale žádného ochromení neobávají. „Na listině našeho soudu je více než 500 rozhodců. Jen v letošním roce bylo na listinu zapsáno více rozhodců, než jich bylo vyškrtnuto. Takže bych o funkčnost soudu neměl obavy,“ řekl INFO.CZ místopředseda největšího rozhodčího soudu u nás Radek Pokorný. Byl také jediným členem předsednictva, který se k celé záležitosti alespoň částečně vyjádřil. Ostatní odkazovali na vyjádření Juraje Szabóa.

Podle zjištění INFO.CZ hraje v celém sporu klíčovou roli novela zákona, která by dala univerzální kompetenci k rozhodování podnikatelských sporů i dalším dvěma stálým rozhodčím soudům. Více o tomto tématu a současně roli, kterou v projednávání novely hraje Hospodářská komora České republiky, přineseme v dalším článku. 

Líbil se vám tento článek?
Předplaťte si INFO…

Koupit předplatné od 99 KčKoupit předplatné od 99 Kč
sinfin.digital