Silné firmy promlouvají do regulace a roboti by práva mít neměli. Pelikán se vrací do akademické sféry

Jan Januš

22. 06. 2018 • 08:30

Ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán (ANO) myslí svůj konec v politice opravdu vážně. Tento týden rezignoval na svůj poslanecký mandát a příští týden by mohl skončit i v čele resortu, pokud tedy bude jmenována nová vláda. Pelikán už si tak naplno užívá odborné debaty. Na Karlovarských právnických dnech ostatně nabídl celou řadu zajímavých právních názorů.

Zdá se, že řada právníků už opět začíná Pelikána chápat spíše jako svého kolegu než jako ministra spravedlnosti. Pelikánovi se to bude hodit, vrací se totiž do advokacie a intenzivně se chce věnovat i svému akademickému působišti na pražské právnické fakultě.

„Svoji další roli vidím tam, odkud jsem přišel. Budu zase pedagog. To jsem ani nikdy nepřestal být, ale výrazně zintenzivním svoji práci na fakultě a těším se, že si konečně užiji této práce. Zároveň se vracím do advokacie, protože něčím se člověk živit musí. Jestli jsou na tom soudci po 70 letech z hlediska příjmu špatně, tak vysokoškolští učitelé jsou na tom špatně celý život,” smál se Robert Pelikán v rozhovoru se soudcem Nejvyššího správního soudu Tomášem Rychlým v květnovém čísle časopisu Soudce.

Silné firmy promlouvají do regulace

Na letošních Karlovarských právnických dnech přitom znovu ukázal, jak dobrým akademikem je a jak detailně zvládá diskutovat o složitých právních otázkách. Svůj příspěvek ostatně nazval čistě odborně: Právnické osoby a právní subjektivita. Navázal s ním přitom na vystoupení své matky, profesorky Ireny Pelikánové, která je soudkyní evropského Tribunálu. Ta promluvila o tématu Právní osobnost a útvary bez právního odpovědnosti.

Oba přitom kritizovali současnou právní fiktivnost existence firem a dalších právnických osob. Končící ministr spravedlnosti jejich reálnost ilustroval například vysokými zisky některých společností a tím, že by si některé z nich mohly koupit celou Českou republiku.

Ekonomicky silné právnické osoby navíc podle něj promlouvají do regulace a když s ní nesouhlasí, tak nejen u nás, ale ani na evropské úrovni, se nic nestane. Pelikán své tvrdé hodnocení dokládal odkazem na to, že například stále neexistují hromadné žaloby, protože to korporace nechtějí. Sám přitom toto legislativní řešení připravoval a věcný záměr tohoto zákona se právě řeší.

Právě tyto postřehy jsou podle Pelikána důležité pro debaty o fiktivnosti právnických osob. Zároveň ale připomněl nejednoznačnost celé této situace, když je v obchodním rejstříku většina společností s ručením omezeným jednočlenných a také to, že se největší firmy skládají z více právnických osob, a jde tak spíše o skupiny. Právo je přitom podle něj samo fikcí a čistě myšlenkovým světem, kde dochází k myšlenkovým operacím s obrazy z reálného světa.

Pelikán neslevil z kritiky občanského zákoníku

Z Pelikánova vystoupení bylo patrné, že nehodlá slevit z přísné kritiky nového občanského zákoníku. Ten v minulosti nešetřil už jako advokát a akademik, jako náměstek ministryně spravedlnosti Heleny Válkové (ANO) a následně jako ministr jej chtěl rozsáhle novelizovat, k tomu ale nakonec nedošlo. Záporně se k řadě nových paragrafů stále staví i Irena Pelikánová.

Oba tak například zkritizovali nastavení svěřenského fondu. Podle Pelikána je problém například to, že v tomto případě existují práva bez oprávněného, ale také povinnosti bez povinného a odpovědnost bez odpovědného.

Profesorka Pelikánová, která se ve svém příspěvku rozsáhle věnovala tomu, že právnické osoby jsou podle ní realitou a nikoliv fikcí, například označila úpravu nicotnosti za „katastrofický prvek nového občanského zákoníku”.

Kritizuje také to, že právníci neberou příliš vážně poznatky sociologů, kteří přitom tvrdí, že fyzické osoby mění některé své postoje vzhledem k příslušnosti k právnickým osobám, například pokud jsou členy včelařského spolku a podobně.

Robotům práva nedávejte

Pelikán ale během svého vystoupení otevřel i další související rozměr tohoto tématu a věnoval se robotům a umělé inteligenci.  Podle něj je nesmysl, aby roboti získali právní subjektivitu a měli tak vlastní práva a povinnosti. Roboti totiž podle Pelikána nemají žádný majetek a to, že by odpovídali za způsobenou škodu, by podle něj k ničemu nebylo. Varoval rovněž před emancipací robotů. Například samořízený automobil bychom pak museli před cestou o službu poprosit a také za ni sjednat cenu.

Tady Pelikán ale trochu protiřečil sám sobě, pokud by tomu tak bylo, roboti by majetek měli. Nutné je ale dodat, že tato závěrečná část jeho vystoupení byla pronesena se znatelným úsměvem. Názory končícího ministra na takzvanou esubjektivitu jsou ale celkem jasné.

Pelikán se ale zapojil i do diskuse u jiných příspěvků. Velmi otevřeně tak reagoval na příspěvek předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala, který se věnoval i aktuálním problémům při uplatňování trestní odpovědnosti právnických osob. Pelikán razil spíše pragmatický přístup k výkladu jednoho z klíčových ustanoveních. Tomuto tématu jsme věnovali samostatný článek.

Každopádně to vypadá, že Pelikán, nesvázaný ministerským postem, ještě pořádně rozčeří právnické vody.

4976305:article:true:true:true

SDÍLET