Ve finále Zákona roku je bankovní identita nebo možnost zpětného uplatnění daňové ztráty

Už podvanácté vybírá odborná veřejnost legislativní počin minulého roku. V anketě Zákon roku 2020 organizátoři hledají nejlepší normu, která má pozitivní dopad na podnikání v Česku. V letošním ročníku, jehož hlasování končí již 11. dubna, je pět nominovaných.

Anketu Zákon roku organizuje tradičně poradenská společnost Deloitte a její advokátní kancelář Deloitte Legal. Záštitu převzala také Komora daňových poradců ČR. V nominační radě zasedly dvě desítky autorit z různých oblastí, nejen podnikání. „Je velmi pozitivní, že i rok poznamenaný pandemií covidu-19 přinesl tolik kvalitních a pro podnikatele užitečných zákonů. Zejména směrem k byznysu je to signál, že ani krize nejsou překážkou přípravy předpisů, které mohou výrazně zefektivnit a zlepšit podnikání v České republice,“ řekl k nominacím prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

Možnost zpětného uplatnění daňové ztráty

Do finálního veřejného hlasování, které probíhá na stránce zakonroku.cz až do 11. dubna, se probojovalo pět nominovaných předpisů. Například daňové poradce v loňském roce nejvíce zaujala možnost zpětného uplatnění daňové ztráty (loss carryback). Podnikatelé díky němu mohou nově získat potřebné finanční prostředky vrácením daně zaplacené v minulosti, pokud před nástupem pandemie dosahovali zisku, a nyní jsou ve ztrátě. Je to významná a rychlá pomoc nejen v době pandemie, ale systémový nástroj pro řešení podobných výkyvů ve výsledcích hospodaření i v budoucnu, navíc dlouhodobě rozpočtově neutrální. 

„Tento zákon splňuje všechny atributy, které má zákon roku mít. Jde o moderní, podnikatelsky orientované a ekonomicky logické řešení nejen současné nelehké situace, ale i jiných podobných situací typu požár, povodeň či ztráta trhu. Mohou je využít jak velcí, tak i malí podnikatelé. Jde také o kvalitní normu z hlediska legislativního. Při přípravě normy bylo vzorně komunikováno s odbornou veřejností, a i díky tomu to výrazně zjednoduší a usnadní její zavedení do praxe. Z dlouhodobého hlediska je její dopad do státního rozpočtu neutrální,“ komentoval nominaci Jiří Nesrovnal, člen Prezidia Komory daňových poradců ČR. 

Soudce Nejvyššího správního soudu Karel Šimka o novele řekl, že „je to liberální zákon pro mimořádnou situaci – umožňuje započíst nynější zcela pochopitelné ztráty proti dřívějším ziskům. Není to žádná dotace, nýbrž rozložení problému, který dnes leckdo má, v čase. Poskytuje podnikatelům prostor pro přežití a vzpamatování se z uzavírek.“ Sám Šimka spolu se svou kolegyní Barbarou Pořízkovou tuto novinku k nominaci na Zákon roku doporučil. 

Další výraznou normou, která se probojovala do finále, je bankovní identita. Ta může zásadně změnit identifikaci v on-line prostředí a bezbolestně a zdarma zpřístupnit i elektronické služby státu milionům uživatelů elektronického bankovnictví. „Bankovní identita může být jednoduchou náhradou dokladů totožnosti skoro ve všech případech, kdy o to klient bude stát. Bude to revoluce v ověřování identity na dálku,” popsal v rozhovoru pro INFO.CZ František Korbel, advokát a partner advokátní kanceláře Havel & Partners, který je spoluautorem zákona o bankovní identitě, jenž navrhl na Zákon roku.

Bezplatný přístup k technickým normám a flexibilnější pracovněprávní vztahy

Mezi finalisty Zákona roku se probojovala také novela zákona o technických požadavcích na výrobky z pera ministerstva průmyslu a obchodu. Díky ní je přístup k závazným technickým normám nově zadarmo. Je tak narovnán pokřivený a podle právníků ústavně nekonformní stav, kdy bylo nutno platit za přístup k normám, na které odkazují právní předpisy a jsou všeobecně závazné. 

Předposlední normou usilující o titul Zákon roku je loňská novela zákoníku práce, která reagovala na potřeby pracovního trhu a upřesnila řadu dosud problematických oblastí. „Vyjasňují se pravidla pro doručování písemností, například výpovědi a napravují se dříve excesivní podmínky pro automatický přechod zaměstnanců k novému přejímajícímu zaměstnavateli. Více zaměstnanců může sdílet jedno pracovní místo a odstraňují se nerovnosti dané v praxi mezi některými skupinami zaměstnanců při výpočtu a čerpání dovolené,“ stojí v nominaci.

Poslední želízko v ohni mají společně ministerstvo zemědělství a ministerstvo životního prostředí v podobě novely vodního zákona. Díky ní budou vznikat státní a regionální „plány pro sucho“ a další preventivní i operativní opatření pro zajištění přístupu k nedostatkovému statku, jakým je voda. Řízený a transparentní přístup k vodě je podle nominační rady existenční potřebou většiny hospodářských provozů a všech občanů v zemi.

sinfin.digital