Třicet let od sametové revoluce: Gorbačov i Walesa mohou defilovat Prahou. S oslavami začíná Rychetský | info.cz

Články odjinud

Třicet let od sametové revoluce: Gorbačov i Walesa mohou defilovat Prahou. S oslavami začíná Rychetský

Letos na podzim uplyne 30 let od sametové revoluce. Mezi právníky bude jednou z prvních autorit, které se tohoto tématu chopí, předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. Už příští týden totiž otevře tradiční konferenci Olomoucké právnické dny. Velké oslavy pak na podzim chystá Česká advokátní komora, která připomene osudy advokátů bojujících proti totalitě. V listopadu ale možná přijede do Prahy také několik legend mezinárodní politiky.

Dřívější disident Pavel Rychetský, který se ještě před svým nástupem na Ústavní soud podílel na formování nového právního řádu například jako vicepremiér, předseda Ústavně-právního výboru Senátu nebo ministr spravedlnosti, vystoupí příští čtvrtek v Olomouci s přednáškou nazvanou Transformace právního řádu po listopadu 1989, zařazenou do plenární sekce 30 let posttotalitního právního řádu.

Díky sametové revoluci došlo k rozsáhlým změnám ve fungování české společnosti. Zákonodárci postupně schválili zcela nové právní předpisy, odrážející demokracii, svobodu a rovněž nově vzniklé tržní prostředí. Revoluční posuny ústavního, mezinárodního, občanského, obchodního, správního i trestního práva poté vyvrcholily v mnoha těchto oblastech přijetím zcela nových kodexů. Například nový občanský zákoník nese vzhledem k tomu i symbolické číslo 89/2012 Sb.

Právnická fakulta Univerzity Palackého tak bude patřit k prvním institucím, které letošní kulaté výročí významně připomenou. A to přesto, že tradiční odborná konference Olomoucké právnické dny tentokrát proběhne ve ztížených a vlastně i stísněných podmínkách. Mladší z moravských právnických fakult se totiž právě přestavuje.

Na co se tedy mají účastníci letošního ročníku konference připravit? „Plenární sekce bude kratší a téma je zaměřeno na 30 let posttotalitního právního systému. Svou účast již přislíbil předseda Ústavního soudu ČR Pavel Rychetský. Toho si velmi vážím a těším se. Poté budou účastníci jednat v dílčích sekcích. Těch bude méně než v minulých letech a i ony jsou přizpůsobeny hlavnímu tématu. Vše lze nalézt na webu konference. Snad pozitivní je ale fakt, že pokud se nic zvláštního nestane, bude se konference odehrávat na naší fakultě,“ shrnula už začátkem roku v rozhovoru pro INFO.CZ děkanka olomoucké fakulty Zdenka Papoušková.

Advokáti proti totalitě

Česká advokátní komora pak pod vedením Petra Tomana chystá na podzim velký projekt Advokáti proti totalitě. Jeho prostřednictvím představí statečné advokáty, například obhájce Heliodora Píky Rastislava Váhalu, ale třeba i legendárního Otakara Motejla nebo Dagmar Burešovou.

„Chceme připomenout ty, kteří to v těchto dobách zvládli a vzdát jim hold. Advokacie je taková, jací jsou advokáti a je tak respektovaná, jak se chovají její členové,” uvedl už loni na oslavách 100. výročí vzniku české a slovenské advokacie v Luhačovicích Petr Toman. 

Projekt se tak postupně rodí. Zahrne nejen velkou výstavu v sídle České advokátní komory na Národní třídě, s nímž jsou spojeny právě události ze 17. listopadu roku 1989, a stejnojmennou publikaci, ale třeba i odbornou konferenci. Ta by měla proběhnout v budově pražského Vrchního soudu, tedy v dějišti řady obludných politických procesů, uspořádaných v režii komunistické strany.

Jedním z advokátů, jehož osudy projekt zmapuje, bude rovněž brněnský patriot Jiří Machourek, s nímž INFO.CZ mluvilo loni v souvislosti s jeho uvedením do právnické síně slávy.

„Specifikum obhajoby disidentů spočívalo v tom, že jsem se jako obhájce mohl ztotožnit s tím, co bylo mým klientům kladeno za vinu. U obecné kriminality to nejde, těžko budete souhlasit s vrahem. Ale pokud šlo například o petice, nebo kriminalizaci rozšiřování Čapka i Seiferta, bylo to kouzelné, člověk s nimi naprosto souzněl. Navenek jsem to ale nemohl prohlásit a obhajovat tímto způsobem,” popisoval Machourek.

„V roce 1976 vstoupil v platnost Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, který už mohl být aplikován, ale u nás vůbec používán nebyl. Mnoho soudců jej ani neznalo, netušili, jaká základní práva mají naši občané. Když jsem zmínil existenci tohoto paktu, často jsem viděl v očích soudců zděšení. Vůbec nevěděli, o čem hovořím. Obhajoba v těchto věcech však nikdy nedosáhla toho, že by byli zproštěni obžaloby. To u disidentů nešlo. Snad až ke konci režimu, když byly stíhány desítky nebo stovky lidí za Několik vět, třeba za jejich půjčování. Většinou byl ale skutek prokázán, disidenti se k němu i hlásili, avšak neshledávali netrestnost,” říkal tehdy Machourek. 

Legendární prezidenti v Praze?

Akcí, spojených s oslavami 30. výročí pádu komunistického režimu, ale samozřejmě proběhne daleko více. A podle všeho na ně může dorazit i řada významných zahraničních hostů. Český rozhlas zve například bývalé prezidenty Michaila Gorbačova či Lecha Walesu, Česká filharmonie zase Joachima Gaucka. Německý exprezident má vystoupit na koncertu přímo ke Dni studentů. 

Právě o plánech na oslavy 30. výročí sametové revoluce mluvil nedávno v rozhovoru pro INFO.CZ generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral: „V našem vysílání budou dominantní dvě hlavní věci. Jednak velká mezinárodní konference, která proběhne 11. listopadu v Národním muzeu v budově bývalého Federálního shromáždění. Snažíme se oslovit hlavní hybatele tehdejšího dění, kteří stále žijí, jako je například Michail Sergejevič Gorbačov. Jednak bychom se chtěli věnovat fenoménu rozdělené společnosti. Chceme hledat, v čem je konkrétně rozdělená, a zamýšlet se nad řešeními, tedy podpořit konstruktivní žurnalistiku a přijít s koncepčními návrhy, jak situaci zlepšit a společnost integrovat.“

Český rozhlas ale nezve jen Gorbačova, kromě rovněž zmíněného Walesy jde třeba i o známého novináře Adama Michnika. „Máme ambici přitáhnout skutečné hybatele a lidi, kteří tu dobu ovlivňovali. Uvidíme, jak v tom budeme úspěšní, protože pozvat a zařídit pobyt třeba právě Michaila Gorbačova není tak úplně jednoduché, a to nejen po organizační stránce, ale i po té finanční. To říkám úplně upřímně,“ popisoval Zavoral.

„Ke konferenci chystáme rovněž doprovodný program, pracovně mu říkáme Schody času, je podobný našemu připomínání historie v říjnu loňského roku. Jde o audiovizuální expozici o plynutí jednotlivých událostí, včetně zapojení našich archivních materiálů. Letos by měla být umístěna v horní části Václavského náměstí, mezi historickou a novou budovou Národního muzea, byť to nebude kvůli svahu úplně jednoduché,“ dodal pak.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud