Trvale zavřeno kvůli EET. Rok od klíčového rozhodnutí Ústavního soudu komentuje Karel Havlíček | info.cz

Články odjinud

Trvale zavřeno kvůli EET. Rok od klíčového rozhodnutí Ústavního soudu komentuje Karel Havlíček

Tenhle čas předvánoční je skvělá věc. Novoroční už nikoliv: víte, že zase všechno začne znovu, nic zvláštního se nezmění, jen vás bude pár dní trápit, že to, co jste podle čerstvých předsevzetí měli dělat jinak, lépe, děláte opět úplně stejně. V čase vánočním to takhle nevidíte – vždyť vás to čeká až napřesrok.

Ještě lepší na tom je, že se nemusíte omezovat jen na úkolování sebe sama. Vánoční klid a pohoda vylepšují atmosféru, takže můžete dokonce udílet i rady. „To máš pravdu,“ řekne mi v té době občas i manželka, což je ocenění, které mi rozjasní den, byť stokrát vím, že životnost té mé „uznané pravdy“ bude jen velmi krátká.

Před několika dny nám Warren Buffet někde na internetu poradil, že chceme-li být úspěšní, máme se zaměřit na zkvalitňování komunikačních dovedností. Buffet má prý 86 miliard dolarů, což je dost na téměř devadesátiletého důchodce, takže má určitě zkušeností na rozdávání a navíc je sděluje mile a s přiměřenou spikleneckou dávkou politické nekorektnosti (podle webového portálu Fondik.cz říká, že „pokud neumíte správně komunikovat, je to stejné, jako byste mrkali na dívku ve tmě – nic se nestane“).

Jsou tu ovšem i jiné případy. Žluté vesty, kterých vyšly do pozdně podzimního sychrava desetitisíce (a odhadoval bych, že dohromady budou mít asi tak právě desetitisícinu toho, co má Warren Buffet), zjistily, že komunikační dovednosti leží na ulici. A ejhle: prezident Macron náhle slyšel, i když francouzská střední třída se spíše snaží naznačit, že stejně nerozuměl.

Žijeme ovšem ve světě, který se bez komunikace neobejde. Obyčejný rozhovor se už příliš nenosí. Už se nerozpráví, ale komunikuje – bůhví, co to všechno obnáší, ale nešť!

Nedávno jsem si byl pro nový řidičský průkaz. Objednán přes internet dostal jsem pokyn, abych se dostavil v 10:30 hodin, plus minus pět minut, jinak mi pořadí propadne. Přišel jsem o deset minut dřív. Čekárna praskala ve švech. V 10:25 hodin jsem zmáčkl tlačítko, vyťukal kód, než jsem si stačil najít volnou židli, volali mě k přepážce – za tři minuty byla žádost podána. Když jsem si po dvaceti dnech šel pro doklad, celá ta paráda se zopakovala. Skvělé! To nebylo žádné mrkání ve tmě, panečku! Digitální Česko na obzoru.

Rozhodl jsem se tedy, že si dám závazek podle pana Buffeta. Zvýším své komunikační dovednosti a budu se mít lépe. Poté, uspokojen vlastní progresivitou, řekl jsem si, že definitivní formulace tohoto slibu ještě nehoří, do 1. ledna to v klidu stihnu sesumírovat. Načež jsme s manželkou odjeli ke kamarádovi, jenž vlastní hospodu ve vesnici kousek za Prahou. Náves byla ztichlá a tmavá a na vrata ani nemělo cenu bušit, neboť se na nich skvěla cedule – jako vrata: TRVALE ZAVŘENO KVŮLI EET.

Nemám nic proti EET. Jen jsem si vzpomněl, jak právě před rokem Ústavní soud rozhodoval o návrhu skupiny poslanců na zrušení zákona o elektronické evidenci tržeb nebo některých jeho ustanovení. Rezultát byl zamítavý, ale několik ústavních soudců (mimochodem: byli to ti „mladí“) vyslovilo k němu odlišné stanovisko, v němž se podle nalus.usoud.cz mimo jiné praví:

„Máme za to, že ne vždy je daňová disciplína tou největší hodnotou (legitimním cílem). Někdy by zájem na ní měl poněkud ustoupit tomu, aby byla zachována silná vrstva aktivních, tvořivých, sebevědomých a odvážných lidí, kteří v podnikání riskují svou existenci, místo aby se nechali zaměstnat. A těmto lidem, především těm drobnějším mezi nimi, … by stát měl administrativu spojenou s podnikáním co nejvíc ulehčit, a to i za cenu menšího daňového výnosu (který je zde tak jako tak marginální).

Ekonomika totiž bude robustní a přežije těžké časy lépe právě tehdy, bude-li v ní dostatečná diverzita a soběstačná, na pomoci ze společného nezávislá podnikatelská vrstva zůstane i v „okrajových“ oblastech (hospody a jiné provozovny v malých obcích, malí samostatní živnostníci, podnikající důchodci, studenti atd.). Pro řadu právě těchto lidí je však elektronická evidence tržeb tou příslovečnou „poslední kapkou“, která je vyžene z podnikání, případně je nažene do „šedé ekonomiky“, což uvolní cestu jejich velkým konkurentům směrem ke korporativnímu, velkopodnikatelskému a dotačnímu státu.

Vzniká tak malá hyperbohatá elita a dále pak jen hůře či lépe placení zaměstnanci. Můžeme se tak dostat do rozporu s materiální podstatou demokracie – ta je totiž možná jen ve společnosti tvořené z podstatné části vrstvou skutečně svobodných, nezávislých lidí.“

Tak nevím. Když si připomenu Buffetovu radu, hlas pařížských ulic a slova ústavních soudců o demokracii, náhle vidím českého starodůchodce (cca 11 tisíc měsíčně, ovšem nikoliv v dolarech), jak zlepšuje své komunikační dovednosti návštěvami exkluzivního kurzu tvůrčího psaní a rétoriky. Možná by je potřeboval vylepšovat především stát, jinak na své občany někdy mrká ve tmě. To své novoroční předsevzetí budu ještě muset hodně vypilovat.

Karel Havlíček je zakladatelem Stálé konference českého práva.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud