Učitel nesouhlasil se zveřejněním platu. Ústavní soud mu dal za pravdu a řekl, kde jsou hranice zákona | info.cz

Články odjinud

Učitel nesouhlasil se zveřejněním platu. Ústavní soud mu dal za pravdu a řekl, kde jsou hranice zákona

Ústavní soud vyhověl stížnosti učitele základní umělecké školy, který nesouhlasil s poskytnutím údaje o svém platu žadateli podle informačního zákona. Soudci tak navázali na svůj loňský nález, kterým ovlivnili interpretaci zákona o svobodném přístupu k informacím směrem k větší ochraně soukromí zaměstnanců. Loňské i dnešní rozhodnutí připravoval jako soudce zpravodaj Jan Musil.

Žadatel, profesí advokát, v květnu 2014 požádal Základní uměleckou školu v Hradci Králové o sdělení výše platů pedagogů v předešlém roce. Škola vyhověla jen částečně - advokátovi řekla, kolik berou tři učitelé, kteří s tím souhlasili. Ve zbytku škola žádost odmítla s tím, že informace o platu je osobním údajem spadajícím do soukromí zaměstnanců. Stejně rozhodl i odvolací orgán, tedy Magistrát města Hradec Králové.

Advokát se obrátil na soud, který v souladu s tehdejší judikaturou nařídil požadované informace poskytnout. Jeden z učitelů se nejdřív neúspěšně obrátil na Nejvyšší správní soud a poté také na ÚS, který se nyní postavil na jeho stranu. Odkázal na svůj loňský nález, který značně změnil předešlou praxi.

ÚS loni konstatoval, že před poskytnutím údajů o platu podle informačního zákona musí státní úřady či samosprávy vždy zvážit konkrétní okolnosti. Právo na informace ve veřejném zájmu totiž není absolutní a je nutné zjišťovat, v čem konkrétně spočívá veřejný zájem, zda žadatel není kverulant, a zohledňovat také právo na ochranu soukromí a osobních údajů úředníků.

Také v dnešním nálezu soud zdůraznil nutnost hledat v jednotlivých případech spravedlivou rovnováhu mezi právem na přístup k informacím a ochranou soukromí. Soudy by měly vždy zkoumat, zda se požadovaná informace týká veřejného zájmu, zda může přispět k veřejné diskusi, zda žadatel plní úlohu "společenského hlídacího psa" a také to, zda informace existuje a je dostupná.

"V projednávaném případě byl žadatelem o informace advokát. Z vyžádaného spisu správního soudu neplyne jakákoliv zmínka o účelu, k jakému měly být osobní údaje požadované žadatelem užity, natož zda měly být užity ve veřejném zájmu, a v čem by tento veřejný zájem měl spočívat," stojí v nálezu.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud