Články odjinud

Úroveň české legislativy je setrvale nízká, říká evropská soudkyně Irena Pelikánová

Úroveň české legislativy je setrvale nízká, říká evropská soudkyně Irena Pelikánová

Evropská unie by měla podle soudkyně evropského Tribunálu a profesorky obchodního práva Ireny Pelikánové opustit myšlenku, podle níž musí každý orgán fungovat jako reprezentant všech členských států. Pak bude podle ní unie akceschopnější a pružnější. Společenství by mělo podle soudkyně například rovněž snížit počet členů Komise. „Reformy by měly směřovat k větší akceschopnosti unie, nikoli k jejímu ochromení. V Evropě musí konečně převládnout duch solidarity, neporušitelnosti humanitních principů, vědomí společného osudu, vědomí nezbytnosti společně čelit kontextu současného světa,” říká profesorka Pelikánová v rozhovoru pro INFO.CZ, v němž rovněž hodnotí úroveň české legislativy a vrací se i k novému občanskému zákoníku, který silně kritizuje.

Jakým tématům se v současnosti jako soudkyně Tribunálu věnujete?

Těm, jež život přináší – v současné době máme poměrně hodně případů nedovolených státních podpor, pokračují spory o náhradu škody způsobené neoprávněným zmrazením fondů. V souvislosti s tím řešíme zejména otázky odpovědnosti za imateriální škodu způsobenou právnické osobě. Skončili jsme po pěti letech významnou kauzu neonikotinoidů majících nepříznivý účinek na včely.

Vnímáte v evropském soudnictví za období, v němž v něm působíte, určité posuny či nové trendy?

Byla provedena reforma našeho soudu (zdvojnásobení počtu soudců), proti které jsem vystupovala, a nyní spatřuji její dopady, jež nepovažuji za pozitivní. Jejich popis by ale byl na samostatný rozhovor. Reforma vyvolává navazující otázky, jako například otázku hloubky soudní kontroly ve složitých soutěžních věcech, rozšíření kompetencí Tribunálu, omezení práva podat opravný prostředek k soudnímu dvoru a podobně.

A pokud jde o evropské právo jako takové? Jaké vnímáte trendy v něm?

Unijní právo se kontinuálně rozvíjí, nevidím nějaké zásadní zvraty; staví neochvějně na základních principech právního státu, respektování lidských práv, poskytování účinné soudní ochrany bez rozlišování, kdo se ochrany domáhá. Považuji za velmi pozitivní, že nepodléhá politickým tlakům.

Velkým tématem letošního roku je GDPR. Jde podle vás o zásadní změnu? Co přinese?

Jedná se o novou úpravu otázek do značné míry již dříve upravených (srov. směrnice č. 1995/46), jejíž důsledky se zatím neodvažuji předvídat. Bezpochyby za nějaký čas dojdou spory týkající se nařízení i k Soudnímu dvoru EU, ale to nebude hned. Zákonodárná reakce na explozi zneužívání osobních údajů občanů je nutná.

V Evropě rostou protiunijní nálady. Proč? Jak by se tomu mohla EU bránit?

EU je unií států a tento stín nemůže překročit. Jaké jsou členské státy, taková je unie. Bránit protiunijním náladám mohou jenom politici, nakolik mají dostatečný smysl pro odpovědnost za osud svých zemí i Evropy. Na francouzském příkladu vidíte, že osvícený politik je schopen takové nálady zvrátit a usilovat o pokrok evropské integrace, z níž mají prospěch všichni, jakkoli dogmatičtí manipulanti usilují o popření tohoto evidentního faktu. U nás bohužel takové politiky nemáme, naši politici dezorientují a manipulují obyvatelstvo nedůslednými, zmatenými a často zásadně nesprávnými stanovisky živícími malý národní egoismus. Nemáme osobnosti, které by měly sílu prosazovat jednoduchou Cromwellovu tezi: je třeba dělat, co je pro lidi dobré, nikoli to, co se jim líbí. Negativním tendencím poškozujícím všechny se EU může bránit zejména principem většinového rozhodování. Pomocí tohoto principu je možno přemostit vliv extrémních postojů některých států vnitropoliticky ovládnutých populisty. Pravidlo jednomyslnosti je cesta do pekel, jak dobře vidíme na Radě bezpečnosti OSN.

Co je GDPR?Co je GDPR?autor: Info.cz

Řešíme odchod Velké Británie ze společenství. Připravuje se na brexit nějak i Soudní dvůr?

Soudní dvůr je soudní institucí, takže se příliš připravovat nemůže. Bude rozhodovat podle toho, co politici dohodnou. Musí ovšem počítat s odchodem svých britských členů zřejmě již na jaře příštího roku a zřejmě také s odchodem britských zaměstnanců, což může být těžká rána s ohledem na jazykový režim řízení.

Očekáváte, že Británii budou následovat i další státy? 

Neočekávám. Naopak doufám, že se další státy poučí, jak nesmyslné je takové rozhodnutí, které způsobí a již působí nedozírné škody i tak vyspělému státu, jakým je Británie.

Mluví se také o různých reformách EU. Byly by podle vás některé změny namístě?

Nepochybně, mnohé reformy by byly svrchovaně žádoucí. Evropské instituce by měly být podstatně akceschopnější a pružnější, je třeba opustit myšlenku, že každý unijní orgán musí fungovat jako reprezentace všech členských států. Unijní orgány musí být užší a musí být vybaveny kompetentními a čestnými osobnostmi. Je například nutno snížit počet členů Komise. Členské státy musí do EU vysílat nejlepší lidi. Reformy by měly směřovat k větší akceschopnosti unie, nikoli k jejímu ochromení. V Evropě musí konečně převládnout duch solidarity, neporušitelnosti humanitních principů, vědomí společného osudu, vědomí nezbytnosti společně čelit kontextu současného světa.

Jak hodnotíte úroveň české legislativy?

Jako setrvale nízkou. Legislativní proces obsahuje některé prvky, které její zlepšení nedovolí. Především neomezenost poslanecké iniciativy je škodlivá. Negativním jevem je, že jenom velmi málo poslanců chápe správně svoji roli a uvědomuje si, že má pracovat výlučně ve veřejném zájmu. Demoralizace, nekompetentnost, malost nás neustále sráží bez ohledu na pozitivní vývoj ekonomiky.

Jaké trendy vnímáte v ní?

Co jsem právě popsala, to je bohužel i trendem. Protitrendem je působení unijního práva, které ale také transponujeme pomalu a nedokonale a zejména bez pochopení a zájmu.

Dlouhodobě kritizujete řadu pravidel v novém občanském zákoníku. Postupuje se podle nich již více než čtyři roky. Co doba účinnosti podle vás ukázala?

Jenom potvrdila výhrady, které byly a trvají. Život si vždycky najde nějaké cesty, protože musí pokračovat i se špatnými kodexy. Dokonce samozřejmě nutno přiznat, že navrácení některých tradičních a zapomenutých institucí do českého práva je z obecného hlediska pozitivní. To jsem ovšem nikdy nepopírala. Škoda, že byla velmi chybně odmítnuta myšlenka novelizace, která by největší problémy odstranila hned v počátku, kdy se ještě nezakořenily a nevžily. To se nestalo, takže se i všechna chybná ustanovení vyučují na právnických fakultách a jiných školách a nové generace právníků je absorbují bez kritického přístupu. Právnické řemeslo nelze vyučovat prostřednictvím kritiky nedokonalé legislativy. Takovou možnost mají v omezené míře jenom soudy, ale zatím je judikatura navazující na nový občanský zákoník velmi skromná, v tomto směru musíme ještě vyčkat. Judikatura nemůže nahradit zákonodárce. Zdokonalení právního řádu tak bylo jenom odloženo zřejmě o dost dlouhou řadu let. Také doktrína nepřispívá k pokroku, jak by měla. Její mělký a popisný charakter je nejen naší slabinou.

 

Vánoce 2018

Vánoce jsou možná jediným svátkem v roce, kdy většina Čechů dodržuje stejné tradice. Zároveň jsou obdobím, kdy se rodiny schází a vyráží na výlety na vánoční trhy po Česku i do zahraničí. A jak slaví narození Ježíše Krista v jiných kulturách? V našem vánočním speciálu najdete kromě zapomenutých tradic také rady na nákup kapra i tipy, do kdy objednat dárky, aby stihly udělat radost pod stromečkem.  

Vánoční zvyky Vánoce v historii Vánoční trhy v Česku Vánoční trhy v zahraničí Počasí na Vánoce Do kdy objednat dárky Jak vybrat ideálního kapra Kam se stromečkem Vánoce u muslimů Vánoce u Romů Vánoce u moře Vánoční tradice ve světě Hlášky z vánočních filmů

10 nejlepších aplikací roku pro Android a iOS

Mobilní svět zaplavuje čím dál víc aplikací, které bojují o pozornost náročných uživatelů. Podívejte se na seznam těch nejlepších, které si můžete stáhnou ať už máte Android nebo iOS. 

Lastpass password manager

Unikátní heslo po nás chce nejen email a platební karta, ale i kdejaká aplikace. Ti, které neustálé zadávání obtěžuje, ale nemusejí zoufat. Stačí si stáhnout správce hesel, který si je bude pamatovat za ně.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Gallery Doctor - Photo Cleaner

Jestliže patříte mezi ty, kteří spoušť fotoaparátu zmáčknete hned několikrát za sebou, ale už nikdy se nedonutíte fotogalerii promazat, je Gallery Doctor přímo pro vás. Podle vašeho nastavení bude automaticky mazat například rozmazané, tmavé, nudné nebo téměř identické fotky.

Pro iOS můžete stáhnout zde

TickTick

Pokud vám vyhovuje "úkolníček", měli byste zkusit Tick Tick. Pomůže vám úkoly roztřídit nebo sdílet, navíc si můžete obsah synchronizovat přes cloud a integrovat ho do svého kalendáře.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zdeLink

Alarmy - Sleep if u can

Těm, kdo jsou schopní zamáčkou tři budíky po sobě a klidně spát dalších několik hodin, může pomoct aplikace Alarmy. Po zazvonění totiž budou muset vykonat několik úkolů, které je zaručeně dostanou z postele.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

WifiMapper

Jestliže nedisponujete velkorysým datovým tarifem a neustále pokukujete po Wi-Fi, může vám WifiMapper a jeho uživatelé, kteří zaregistrují každý hotspot, ke kterému se připojí, ušetřit práci. 

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Pocket Casts

Aplikace k poslechu audio nahrávek nebo ke sledování videí, kterou si můžete upravit k obrazu svému. Automaticky vám stáhne nejnovější díly vaše oblíbeného seriálu například těsně před tím, než vstanete. Případně vám smaže to, co už jste slyšeli nebo viděli.

Pro Android můžete stáhnout zde

iTranslate Converse

Asi nikdo na světe nezná všechny jazyky a pokud si chcete popovídat i tam, kde si se základními světovými jazyky nevystačíte, budete potřebovat pomocníka. A právě iTranslate Converse vám s překladem v reálném čase pomůže.

Pro iOS můžete stáhnout zdeLink

Adobe Photoshop Lightroom CC

Rádi byste upravili fotky z telefonu na profesionálnější úrovni? Pak určitě využijete zjednodušenou verzi klasického a notoricky známého Photoshopu. Pokud si nevystačíte ze základními funkcemi, které jsou zdarma, můžete si další přikoupit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Greenify

Aplikace, které během dne používáte, mohou váš telefon zbytečně vybíjet. Aplikace Greenify vám je ale zbytečně vypínat nebude, uvede je totiž do „hibernace“, tak nebudou zbytečně aktivní, ale na druhou stranu budou okamžitě k dispozici kdykoli si vzpomenete.

Pro Android můžete stáhnout zde

Songkick Concerts

Díky Songkick už žádnému milovníku hudby neutečou koncerty jeho oblíbených kapel. Aplikace se totiž dokáže inspirovat vaším účtem na Google Play nebo Spotify a upozorní vás na koncerty, které odpovídají vašemu vkusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link


Nejlepší aplikace roku 2017

Super Mario Run

Kultovní hra Super Mario se konečně objevila i na obrazovkách chytrých telefonů a na úspěch nemusela dlouho čekat. Hru s legendárním instalatérem si nejdříve užívali majitelé iOS, v březnu už byla dostupná i pro systém Android.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Microsoft To-Do

Hromadí se vám úkoly a papírky, které vám je mají připomínat, se záhadně ztrácejí? Tato aplikace vám pomůže, je uživatelsky jednoduchá a navíc dokáže komunikovat s různými platformami, takže už na nic nezapomenete.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

A Normal Lost Phone

Téměř každý už někdy ztratil svůj telefon, teď si ale představte opačnou situaci, najdete nezabezpečený telefon a pokusíte se o jeho majiteli zjistit co nejvíce informací. Tato zvláštní hra, která pověří vaše logické myšlení, je k dispozici jak pro iOS tak pro Android.

Pro Android zde

3477590:article:true:true:true

The Great Courses Plus

Máte před sebou dlouhou cestu vlakem a nevíte čím zabijete čas? Možná využijete zajímavou aplikaci The Great Courses Plus, která vám nabídne zajímavé přednášky předních univerzitních profesorů. Můžete se dozvědět něco o vesmíru přímo od Neila deGrasse Tysona nebo zdokonalit své fotografické dovednosti díky přednášce fotografa National Geographic.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Wemogee

Společnost Samsung dokázala využít popularitu emotikonů a přetransformovala ji do velmi užitečné aplikace Wemogee. Díky této aplikaci může její uživatel komunikovat zcela beze slov, jen za pomoci symbolů. Pro někoho zábava, pro jiného vydatný pomocník.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477553:article:true:true:true

ArtPassport

Pokud nemáte možnost cestovat po světě a osobně si projít nejlepší galerie světa, aplikace ArtPassport vám to umožní. Díky 360° pohledu budete mít pocit, jako byste tato místa plná umění opravdu navštívili.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Google Earth

Nová verze aplikace Google Earth vám pomůže poznat svět. Provede vás nejen městy jako je Londýn, Tokio nebo Řím, dá vám nahlédnou i do singapurských skleníků nebo rozlehlých italských lesů.

Link

Funnel

Aplikace Funnel pro vás nasbírá ty nejdůležitější informace dne. Každou hodinu vybírá ty nejnovější zprávy ze serverů jako je BBC, CBC nebo Fox5, které vám pak dokonce přehraje v audio formátu.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Empower

Máte několik účtů, debetních a kreditních karet a už se vám vaše finance začínají vymykat kontrole? Pořiďte si aplikaci Empower, která vám pomůže sloučit vaše účty a bude za vás sledovat i vaše výdaje.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Focalmark

Pokud vás nebaví psát hashtagy, přesto je ale pod svou fotkou na Instagramu chcete mít, není nic jednoduššího než tuto činnost svěřit aplikaci. Focalmark vygeneruje odpovídající hesla, která pak jen jednoduše zkopírujete ke svému statusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link

FaceApp

Chcete si změnit profilovou fotku a žádná z vašich selfie není dostatečné hezká? Pomůže vám FaceApp. Nejen že vás omladí, ale dokáže vám i vykouzlit úsměv.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477566:article:true:true:true

Clips

Aplikace od společnosti Apple vám usnadní tvorbu vašich videí. Velmi jednoduše vám dovolí kombinovat záběry a fotografie. Celé dílo pak navíc můžete otitulkovat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Marvel: Color Your Own

Tato aplikace potěší především ty, kteří milují komiksy od Marvela a ještě k tomu mají rádi omalovánky. Majitelé iOS si nyní mohou své oblíbené postavy totiž sami vybarvit.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

MeiTu

Zatím co americký a evropských telefonech najdeme aplikace jako Instagram nebo Snapchat, v Asii letí aplikace MeiTu, které se nyní snaží prorazit i na americký trh. Takže pokud toužíte po fotce, na které budete vypadat jako anime postava, tak si ji můžete si ji zdarma stáhnout. I když za cenu, že možná až zbytečně moc odhalíte své soukromí.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477542:article:true:true:true

Elder Scrolls: Legends

Pokud máte rádi karetní hry, Elder Scrolls: Legends je přímo pro vás. Jako počítačová hra už má za sebou slušnou základnu fanoušků, ale až letos je možné jí hrát i na mobilních telefonech. Základní verze je ke stažení zdarma, za dodatečné nákupy si ale budete muset zaplatit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Filtru

Pokud patříte mezi milovníky dobré kávy, tak vás aplikace Filtru vyloženě nadchne. Nejenže vás krok za krokem naučí, jak připravit tu nejlepší kávu, navíc vám i spočítá, kolik jste za den zkonzumovali šálků.

Pro iOS můžete stáhnout zde

3477556:article:true:true:true

Sprinkles

Nová aplikace od společnosti Microsoft tak trochu supluje Snapchat. Obsahuje nejrůznější filtry, kterými můžete vylepšit svojí fotografii, kterou pak můžete umístit na Facebook, Instagram nebo právě Snapchat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Pokémon: Magikarp Jump

Pokud jste propadli lovení Pokémonů, tak by vás mohla zajímat i odpočinková hra Pokémon: Magikarp Jump. Princip je velmi jednoduchý, čím výš dokáže Magikarp s vaší pomocí skočit, tím víc dostanete bodů.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477539:article:true:true:true

Rodičovská kontrola pro Nintendo Swich

Nevíte kolik času tráví vaše ratolest hraním her? Nintendo nabízí velmi precizní aplikaci, která vám o chování vašeho dítěte prozradí mnohé. Dozvědět se můžete, jak dlouho a kdy dítě hraje, ale také co sdílí na sociálních sítích.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Mobile Passport

Dlouhé fronty u přepážek s pasovou kontrolou jsou minulostí. Alespoň pro cestující, kteří si jako cílovou destinaci vybrali jedno z 23 amerických letišť. Právě tam se můžete otravné frontě vyhnout díky aplikaci Mobile Passport, prostřednictví které vyplníte jednoduché celní prohlášení a můžete směle pokračovat ve svojí cestě.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde.

Aplikace na cesty. Co si stáhnout do mobilu, než vyrazíte na dovolenou>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

 10818