V Česku se chystá podobné omezení práv jako v Polsku, bijí na poplach advokáti | info.cz

Články odjinud

V Česku se chystá podobné omezení práv jako v Polsku, bijí na poplach advokáti

V České republice se připravují zásadní zásahy do občanských práv, které se mohou podobat až těm v sousedním Polsku. Před chystanými změnami zákonů varují zástupci České advokátní komory, ale rovněž někteří další odborníci, kteří se včera sešli na konferenci Advokátní mlčenlivost a daňové souvislosti. Vadí jim totiž, že někteří poslanci plánují na základě evropských směrnic takové změny v pravidlech profesní mlčelivosti, které mohou přinutit advokáty, notáře nebo třeba daňové poradce, aby donášeli na své klienty. A posuny podle nich mohou postoupit ještě dál.

„Otázkou je, zda nemá dojít k redukci občanských práv, aby se snadněji vládlo,“ uvedl například místopředseda České advokátní komory a taktéž porevoluční ministr vnitra Tomáš Sokol. „Vše nasvědčuje tomu, že se silný stát se snahami o omezování advokátních svobod vrací,“ popsala pak svůj pohled na aktuální události bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová.

Nejen českým právníkům, ale třeba i těm německým, irským, francouzským nebo polským totiž vadí, jak jednotlivé státy přistupují k přenosu evropských směrnic DAC 5 a DAC 6. Ty se týkají mezinárodní spolupráce při správě daní a boje proti finanční kriminalitě. A advokáti se obávají, že se někteří poslanci budou v této souvislosti snažit, podobně jako tomu bylo už loni zejména ze strany Pirátské strany, co možná nejvíce prolomit současná pravidla profesní mlčenlivosti. Ohrozit to může zejména ty, kteří si přicházejí pro odbornou radu.

Změny páchané pod praporem dobra

„Směrnice je koncipována tak, aby nezasahovala do právního státu. Jak už to obvykle bývá, naši zákonodárci jsou papežštější než papež,“ uvedl například předseda České advokátní komory Vladimír Jirousek. Podle něj budou někteří poslanci usilovat o pozměnění dosavadních pravidel mlčenlivosti i na národní úrovni, i když směrnice toto předpokládá jen v mezinárodním prostředí.

Jirouskovi vadí, že by tím došlo k popření jedno z nezcizitelných práv, které formuloval už v 18. století Thomas Jefferson a sice práva usilovat o štěstí.

„Mnohé revoluční nápady, vznikající téměř zásadně pod praporem páchání dobra, evidentně nevidí a nevnímají neuvěřitelné předivo vztahů, jež jsou v rámci právní pomoci řešeny. Nevnímají rozsah soukromoprávní agendy, kam například patří citlivé rodinné a osobnostní vztahy. Z té veřejnoprávní se téměř výhradně zaměřují na finanční a daňové otázky s chimérou dosažení stavu absolutního společenského prospěchu. A obhajobu v trestních věcech shlíží jako překážku vymýcení kriminality. Samozřejmě do chvíle, než autor takového revolučního nápadu obhajobu sám nepotřebuje,“ rozohnil se na akci šéf advokátní komory.

Přiznal přitom, že ne všichni advokáti dělají své profesi čest. I přesto ale podle něj není možné přistupovat k takovýmto krokům: „Nejsem naivní a stejně jako další představitelé české advokacie dobře vím, že platilo, platí a platit bude, že náš stav – mimo jiné čítající 16 tisíc členů – zahrnuje, stejně jako každý jiný stav, určité – a tvrdím, že výrazně minoritní – procento těch, kteří zrovna neslouží odkazu našeho patrona svatého Yva.

Ale pokud si někdo myslí, že dávný a věčný problém, s nímž naše kárné a kontrolní orgány efektivně bojují, vyřeší plošnými zásahy do výkonu právní služby, kterými v první řadě postihuje práva a oprávněné zájmy statisíců našich klientů, nejen že se hrubě mýlí, ale finálně, a o tom jsem hluboce přesvědčen, výrazně posiluje stav šedé zóny právních služeb.“

Sokol: Kolem našlapovali i komunisti

Advokáti, stejně jako další poradci, totiž neustále zdůrazňují, že za zachování povinné mlčenlivosti nebojují kvůli sobě, ale kvůli lidem, které zastupují. „Není to institut pro dobro advokátů,“ řekl přímo Tomáš Sokol. Podle něj přitom chybí například i mezi policisty jakákoliv poptávka po takovýchto změnách a rovněž racionální zdůvodnění, proč by se do tohoto přes 150 let starého institutu mělo zasahovat.

Sokol také připomněl, že ho důvěrnost informací a státního respektu k ní provází celou právní kariérou, tedy od roku 1978: „Zažil jsem dobu komunistického režimu, který jinak rozhodně nelze podezřívat z respektu k občanským právům. Nepovažoval občanská práva za nic významného. Přesto tento institut s respektem obcházel.

Dokonce se tradovalo, že ačkoliv tato právní norma připouštěla v té době možnost prolomení prostřednictvím orgánů advokacie a přesto, že mocenské orgány státu usilovaly v několika případech o toto prolomení a zbavení mlčenlivosti advokáta prostřednictvím nadřízených orgánů, nikdy k tomu nedošlo.“

Proti jsou i v Německu či v Irsku

Směrnice a posuny, ke kterým mohou vést, ale budí vášně i v dalších evropských zemích. „Důrazně odmítáme oznamovací povinnost pro advokáty, stejně jako pro klienty,“ uvedl v této souvislosti viceprezident německé advokátní komory André Haug.

Klient totiž podle něj musí v advokátovi nalézt osobu, které se může svěřit a jíž může důvěřovat. A soudě i z historické zkušenosti podle něj platí, že čím silnější je stát, tím více nežádoucí jsou svobodní advokáti.

Změn se bojí například také v Irsku. „Obávám se, že se do zákona vloudí různé přívěsky,“ uvedl viceprezident Rady evropských advokátních komor James MacGuill. Podle něj tak advokáti musí neustále odrážet útoky, a to jen kvůli tomu, že státy chtějí více než práva občanů chránit své finanční zájmy.

Ale to, že je i tento rozměr potřebný, uznal například emeritní prezident zmíněné organizace Antonín Mokrý: „Věřím, že dojde k rozumnému uspořádání vztahů.“

Když se advokáti spojí se státními zástupci

Advokátů se ostatně v minulosti zastali i státní zástupci, kteří u soudu obvykle stojí zcela na opačné straně. Obě komory loni na podzim podepsaly rovněž společné prohlášení, reflektující právě situaci v Polsku.

„Unie státních zástupců a Česká advokátní komora odsuzují další z částí tzv. polské justiční reformy. Polská vláda navrhuje prolomit profesní mlčenlivost mj. advokátů, notářů, právních poradců, daňových poradců či lékařů tak, že by o zproštění mlčenlivosti nadále nerozhodoval soud, ale prokurátor. Mlčenlivost vybraných profesí je zásadní hodnotou, která garantuje občanům ústavně zaručené právo na spravedlivý proces a ochranu soukromí a má tedy stát pod ochranou soudní moci,“ stojí například v jejich prohlášení. 

Další boje o advokátní mlčenlivost se tak v České republice povedou v příštích měsících. Podle členky představenstva České advokátní komory Moniky Novotné by totiž příslušná novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní měla být přijata do konce letošního roku.

Volby do Evropského parlamentu: Vše podstatné najdete v našem speciálu>>>

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud