Víme, kolik investuje do marketingu největší advokátní kancelář. Firmu ale teď čekají změny | info.cz

Články odjinud

Víme, kolik investuje do marketingu největší advokátní kancelář. Firmu ale teď čekají změny

Veronika Dvořáková, dříve Ryšávková, je marketingovou ředitelkou a jedinou neprávní partnerkou kanceláře Havel & Partners. Ta je pověstná svou výraznou prezentací. V současnosti investujeme do oblasti marketingu, business developmentu a international zhruba 3 procenta z obratu, což je z našeho pohledu optimální," říká v rozhovoru pro INFO.CZ Dvořáková, která se ale z kanceláře brzy určitým způsobem stáhne: „Čekáme do rodiny další přírůstek, což jsou opravdu ty nejdůležitější povinnosti a hlavně největší radosti, které si chci užít. S tím souvisí i mé dočasné utlumení aktivit pro kancelář. Nyní máme těsně před obsazením pozice marketingového manažera nebo manažerky, která bude mít s dalšími stávajícími kolegy na starosti každodenní marketing kanceláře. Já budu spolupracovat s vedením jen na dílčích, převážně strategických projektech, jako je třeba digitální strategie společnosti, a zapojím se zpět postupně podle situace. V tomto směru nic neplánuji, naplánují mi to děti."

Jaké je to být jedinou partnerkou v neprávní profesi v Havel & Partners?

Pokud jsou ve vedení lidé, kteří marketing a další související aktivity vnímají jako důležitou a nezbytnou součást úspěchu firmy, tak je to výjimečná příležitost. A u nás tento přístup jednoznačně platí. Naše kancelář si zakládá na vzdělávání seniorních kolegů i v oblasti managementu, financí či marketingu, já jsem zase vystudovaná právnička a v tomto prostředí jsem se pohybovala už mnoho let před nástupem do kanceláře, takže se nám dobře hledá společná řeč. Nejsme jen partneři, ale i parťáci.

Kancelář Havel & Partners je na trhu známá tím, že poměrně hodně investuje do marketingu. Proč jste se rozhodli být takto výrazní?

To rozhodnutí přišlo dávno předtím, než jsem do kanceláře přišla já. Jaroslav Havel jako řídící partner odpovědný za tuto oblast od začátku budoval kancelář jako silnou firmu a nebál se s dalšími společníky hned v začátcích investovat do marketingu. Vždy se tu sledovaly trendy; v oblasti marketingu se inspirujeme nejen od TOP advokátních kanceláří, ale třeba i od nejlepších globálních poradenských firem či privátních bank. To je výhoda kanceláře naší velikosti; můžeme dělat marketing na špičkové úrovni s vlastním interním týmem. Náš marketing má ale do jisté míry stále konzervativní základy - pořád je pro nás stěžejní především osobní a individuální přístup ke klientovi a s tím souvisí i řada našich marketingových aktivit.

Můžete prozradit jaké částky na tyto aktivity ročně věnujete?

To se samozřejmě mění v čase. I když kancelář v posledních letech stále roste a některé naše aktivity se rozšiřují, marketingový rozpočet se postupně mírně snižuje. Snažíme se všechny prostředky investovat efektivně a chytře, i v marketingu budujeme dlouhodobé vztahy a strategická partnerství, máme zkušený interní tým. V současnosti investujeme do oblasti marketingu, business developmentu a international zhruba 3 procenta z obratu, což je z našeho pohledu optimální. (Výsledkům kanceláře i skupiny Havel & Partners za rok 2017 jsme se věnovali v tomto článku - pozn. red.)

Narážíte někdy na problémy ve stylu, že byste něco chtěli, ale není to, třeba kvůli pravidlům nastaveným Českou advokátní komorou, možné?

Nemám pocit, že by nás pravidla komory omezovala. Z mého pohledu dnes stavovské předpisy advokátním kancelářím dovolují dostatečně promovat advokátní služby, zároveň garantují určitou míru konzervativnosti a tradice, která k této profesi patří.

Jak by měli advokáti správně komunikovat? A o čem ano a o čem ne?

Určitě by měli komunikovat s respektem ke konkurenci a tak, aby přispívali k dobré pověsti advokátní profese jako takové. Mediální obraz advokátů se postupně hodně změnil. V devadesátých letech byl advokát vykreslen nejčastěji jako lump, který se podílí na pochybných privatizačních procesech, nebo „trestař“ obhajující zločince a kriminální živly. Dnes se advokáti často vyjadřují jako respektovaní odborníci k legislativě, judikatuře, ekonomickým trendům, podnikání jejich klientů.

Naše kancelář v Česku patřila v budování pozitivního advokátního PR mezi průkopníky – jako první třeba měla velkou renomovanou PR agenturu a dělala obsahový marketing. V oblasti práva a justice je dnes ale obecně úplně jiná otevřenost ve vztahu k médiím a veřejnosti. Podívejte se, jak se za posledních 10 let změnila komunikace soudů nebo státních zastupitelství. Větší otevřenost v právnických profesích je celosvětovým trendem a samozřejmě souvisí mimo jiné i s informačním a technologickým pokrokem.

Vy sama se věnujete v rámci kanceláře i dalším aktivitám, s mediální komunikací radíte rovněž klientům. Jaký je o tuto službu zájem?

Je to další přidaná hodnota našich služeb, kterou klienti velmi oceňují. Nenahrazujeme jejich tiskové mluvčí nebo PR agentury, ale umíme jim poskytnout komplexní pohled na věc; máme špičkovou znalost mediálního práva, zastupujeme řadu médií, jsme jejich obchodními partnery, já jsem v médiích pracovala. Celkově máme velmi dobrou a komplexní znalost mediálního prostředí. Díky tomu jsme třeba v případě sporů mezi klientem a médii často prostředníky smírných řešení.

Řídíte rovněž Akademii Havel & Partners. Jaký je o kurzy v současnosti zájem?

Největší podíl na řízení Akademie a odbornou stránku má na starosti František Korbel, který mě v roce 2014 oslovil, abych mu Akademii pomohla založit. Tehdy byl čerstvě účinný nový občanský zákoník, takže poptávka ze strany klientů byla velká. Trochu jsme měli obavy z toho, jak se bude Akademie rozvíjet, až tato vlna opadne, ale zájem o její služby stále roste. V Akademii dáváme prostor i tématům s přesahem do byznysu, marketingu, managementu či věcných specializací, třeba oblasti ICT. Jsem ráda, že je Akademie vnímaná jako odborně špičková a na kanceláři do jisté míry nezávislá vzdělávací platforma, na níž přednášejí nejen seniorní právníci kanceláře, ale i další respektovaní odborníci z veřejné i soukromé sféry.

Plánujete její další rozšiřování?

Už dnes máme ve Florentinu přes 40 seminářů ročně, další organizujeme na pobočkách nebo přímo u klientů. Ročně navštíví naše semináře cca 1 000 klientů, Akademii využíváme i interně pro naše právníky. S tímto rozsahem jsme spokojeni. Do budoucna tedy chceme hlavně dál vylepšovat její služby a servis pro účastníky, využívat moderní výukové možnosti, nové technologie a podobně.

Hodně energie věnujete rovněž pro bono a CSR aktivitám kanceláře. Čemu všemu se věnujete?

Kromě finančních darů a bezplatné právní pomoci, která nám v počtu hodin stále roste (za poslední rok jsme počet pro bono hodin navýšili o 25 procent), jsme neziskové organizace hodně zapojili mezi naše dodavatele a v posledních třech letech výrazně narostlo dobrovolnictví – vzájemně si pečeme a prodáváme snídaně, ročně uběhneme desetitisíce kilometrů na charitativních bězích, prodáváme zdarma na trzích výrobky chráněných dílen, poskytujeme právní pomoc dětem z dětských domovů, děláme různé sbírky. Mnoho kolegů se u nás věnuje dobročinným aktivitám i soukromě. Těm ostatním říkám latentní filantropové a snažím se jim dát zajímavé podněty k tomu, aby se zapojili v rámci kanceláře. Skvěle to funguje.

Brzy vás ale čekají ještě důležitější povinnosti než ty pracovní. Ty si vyžádají i určité změny v kanceláři. Můžete už být v těchto tématech konkrétnější?

Čekáme do rodiny další přírůstek, což jsou opravdu ty nejdůležitější povinnosti a hlavně největší radosti, které si chci užít. S tím souvisí i mé dočasné utlumení aktivit pro kancelář. Nyní máme těsně před obsazením pozice marketingového manažera nebo manažerky, která bude mít s dalšími stávajícími kolegy na starosti každodenní marketing kanceláře. Já budu spolupracovat s vedením jen na dílčích, převážně strategických projektech jako je třeba digitální strategie společnosti a zapojím se zpět postupně podle situace. V tomto směru nic neplánuji, naplánují mi to děti.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud