VÍME PRVNÍ: Toto jsou soudci, kteří letos nastoupí na Nejvyšší soud. A kdo má zatím smůlu? | info.cz

Články odjinud

VÍME PRVNÍ: Toto jsou soudci, kteří letos nastoupí na Nejvyšší soud. A kdo má zatím smůlu?

Se začátkem letošního roku nastoupilo na Nejvyšší soud pět nových soudců. Vystřídali část z těch, kteří naopak ke konci roku 2018 v brněnské Burešově ulici skončili. Jak nyní INFO.CZ zjistilo, během roku 2019 by měli na Nejvyšší soud přijít nejméně čtyři další soudci. Jména dvou z nich byla již dříve oznámena, mělo by jít o současné státní zástupce Radka Doležela a Petra Škvaina. Minimálně další dva soudce pak brzy čeká povýšení z nižších soudů.

Jak INFO.CZ sdělil přímo předseda soudu Pavel Šámal, mělo by jít o Tomáše Durdíka z Městského soudu v Praze a Michaela Vrtka z Krajského soudu v Brně. „Pokud vše proběhne, jak má, v dubnu by měl přijít doktor Tomáš Durdík a v průběhu roku doktor Michael Vrtek a také současní státní zástupci, doktoři Radek Doležel a Petr Škvain. Tím bychom měli být ve stavu jako dříve, možná i o trochu lepším,“ říká v připravovaném rozhovoru pro INFO.CZ Pavel Šámal.

Durdík i Vrtek jsou experty na trestní právo, stejně jako Doležel a Škvain tak posílí trestní kolegium, kde v současnosti oproti předešlému stavu chybí tři soudci. „Pokud se nám podaří všechny příchody, které plánujeme, v průběhu roku by měli být všichni nahrazeni. Vrátíme se tak opět do stabilní polohy, která platila dříve,“ uvádí Šámal.

K civilnímu kolegiu Nejvyššího soudu už na začátku letošního roku nastoupili Pavel Horňák, Aleš Zezula, Helena Myšková a Hana Tichá, k trestnímu pak Marta Ondrušová.

Jak to bude s akademickými soudci?

Tiskem již dříve proběhlo rovněž několik jmen z akademické sféry, která by mohla Nejvyšší soud posílit. Podle Mladé fronty Dnes mělo jít o docenty Milana Hulmáka, Filipa Melzera a Petra Tégla (všichni působí na olomoucké právnické fakultě a rovněž v kanceláři Havel & Partners) a Petra Lavického, který je z brněnské právnické fakulty.

Profesor Šámal sice v tomto případě nechce mluvit o konkrétních jménech a nechce ani potvrdit, zda se právě tito lidé objevili v jeho úvahách, zároveň ale z jeho slov vyplývá, že příchody daných akademiků nelze, minimálně v tuto chvíli, očekávat.

„Žádná ze jmen, která proběhla médii, se rozhodně nedostala ani do začátku zmíněného procesu výběru upraveného našimi Pravidly pro výběr kandidátů na soudce Nejvyššího soudu. Nemá tak cenu o tom mluvit, nikdy žádná osoba nepostoupila nikam dál, i když nepopírám, že proběhly třeba určité konzultace s ministrem spravedlnosti. Fakticky nic takového ale nepostoupilo do další fáze,“ uvádí v rozhovoru předseda Nejvyššího soud.

Nikdo, kdo splní zmíněná pravidla a bude se chtít o místo na Nejvyšším soudu ucházet, nemá však podle Šámalova vyjádření cestu zavřenou: „A nejde jen o 'akademické' soudce, jak se psalo. Jde rovněž o jiné právní profese, třeba letos by měli přijít dva současní státní zástupci, ohledně nichž již naopak zmíněný proces podle Pravidel na Nejvyšším soudu proběhl. Tedy nespojujme to s otázkou, kdy přijde první ryzí akademik. Možná, že nikdy. Mohu vám také říct, že některé rozhovory skončily s tím, že ti lidé na Nejvyšší soud nechtěli. Ne každý je totiž ochoten předstoupit před kolegium Nejvyššího soudu na slyšení a přesvědčit ho, že na to má.“

Šámal ale také potvrdil, že uvažuje o dalších jménech, ať už z jiných právních profesí, nebo z řad akademiků: „Úvahy jsou. Musím ale zopakovat důležitou věc. U kariérních soudců je tento postup jednoznačně nastavený. To znamená, že nejdříve působí u Nejvyššího soudu na stáži, pak projedná jejich další postup kolegium a soudcovská rada a nakonec je ministr k mému návrhu přeloží k Nejvyššímu soudu. Pokud ale přichází někdo zvenku, nemůže jít na stáž, v zásadě nemůže ani nastoupit jako asistent nebo poradce, neboť jeho finanční zajištění i prestiž by prudce poklesly, to nikdo z takových předních odborníků, mimořádných osobností, o které bychom měli zájem, neudělá. Ten proces je tedy velmi dlouhý a obtížný, a proto zveřejňovat jména v úplných počátcích nedává smysl. Mohu však zaručit, že veřejnost se vše dozví včas, tak jak se stalo i u zmíněných státních zástupců, aby případně mohla upozorňovat i na negativní poznatky o daných kandidátech, pokud by nějaké takové byly.“

Personální otázky Nejvyššího soudu jsou totiž vysoce aktuální. Loni jej opustilo kvůli věku nebo předčasné rezignaci na pozici soudce osm lidí a postupně budou odcházet další.

Kdo posílí Nejvyšší soud?

Tomáš Durdík působí u Městského soudu v Praze a angažuje se rovněž v organizaci Bílý kruh bezpečí. Za tuto svou činnost byl ostatně oceněn v roce 2015 titulem Právník roku v kategorii Pro bono.

„Jedním z nejemotivnějších případů, které jsem doposud řešil, byl zcela jistě případ několikanásobné závažné násilné trestné činnosti, jejíž jednou z přímých obětí se stal manžel ženy, která v důsledku této zcela zbytečné ztráty životního partnera onemocněla a následně sama ještě v průběhu řízení zemřela,“ popisoval například v rozhovoru pro epravo.cz.

I Michael Vrtek, soudce Městského soudu v Brně, uspěl v rámci soutěže Právník roku, v minulosti totiž obsadil druhé místo v kategorii Talent roku.

O přestupu státních zástupců pak informoval Pavel Šámal společně s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem již v září loňského roku.

„JUDr. Radek Doležel je státním zástupcem od roku 2006, od roku 2015 vede odbor mimořádných opravných prostředků Nejvyššího státního zastupitelství. Je také členem Legislativní rady vlády, v minulosti už působil u Nejvyššího soudu jako asistent soudce trestního kolegia. JUDr. Petr Škvain, Ph.D., je státním zástupcem Vrchního státního zastupitelství v Praze, je odborným asistentem na katedře trestního práva Západočeské univerzity v Plzni, v minulosti byl také advokátem,“ uvedlo o nich Nejvyšší státní zastupitelství.

„Považuji justici za jeden celek, do kterého řadím vedle soudů i státní zastupitelství. Jedno bez druhého nemůže fungovat. Proto považuji za velice dobré, abychom také navzájem znali svoji práci – soudce znal práci státního zástupce a naopak. A pak už je logickým vyústěním, že státní zástupce půjde působit na soud, popřípadě soudce půjde na určité období působit na státní zastupitelství. Přispěje to nejen k rozšíření obzorů, ale také ke vzájemné úctě mezi profesemi. Jsou země, kde je tento model běžný, například Německo, Francie, ale i další země, a podle mého mínění to vede k větší profesionalitě a také možná k menšímu formalismu v právu. Proto tuto změnu vítám a jsem rád, že dva velmi schopní, zkušení státní zástupci míří na Nejvyšší soud,“ řekl tehdy Pavel Zeman.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud