VÍME PRVNÍ: Vladimír Kůrka končí u Nejvyššího soudu. Mohl by se stát poradcem Pavla Rychetského | info.cz

Články odjinud

VÍME PRVNÍ: Vladimír Kůrka končí u Nejvyššího soudu. Mohl by se stát poradcem Pavla Rychetského

Předseda občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu Vladimír Kůrka skončí na konci roku ve své funkci. Kvůli tomu, že letos oslavil 70. narozeniny a podle zákona již nemůže jako soudce pokračovat. Kůrka, který byl 10 let rovněž ústavním soudcem, by se ale mohl příští rok vrátit do Joštovy ulice.

Podle informací INFO.CZ mu totiž předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský nabídl, aby se stal jeho poradcem. Vladimír Kůrka tuto informaci nepopřel.

„Věc není dosud uzavřena,“ reagoval na dotaz, zda je pravda, že by se měl vrátit na Ústavní soud jako poradce jeho předsedy. Reakci Pavla Rychetského nyní zjišťujeme.

Jak ale Kůrka pro INFO.CZ potvrdil, Nejvyšší soud s koncem letošního roku zcela opustí. S tímto tělesem neplánuje po 1. lednu příštího roku pokračovat ve spolupráci. V úvahu by například připadalo, že by mohl i na Nejvyšším soudu působit jako poradce, podobně jako tomu bylo v minulosti třeba u dřívější soudkyně Ivany Štenglové.

Konec vrchního vykladače nového občanského zákoníku

Vladimír Kůrka se na Nejvyšší soud vrátil na začátku roku 2016, před tím 10 let zastával pozici soudce Ústavního soudu, jehož byl Pavel Rychetský po celou dobu předsedou. Strážcem ústavnosti se stal díky jmenování prezidentem Václavem Klausem.

Kůrka na Nejvyšším soudu působil v posledních dvou letech jako předseda občanskoprávního a obchodního kolegia. „Vím, že se mohu plně spolehnout na organizační schopnosti JUDr. Vladimíra Kůrky. Vážím si jeho dlouholeté práce v české justici. Z Ústavního soudu se jistě vrátí s dalšími zkušenosti, kterých bude moci ve své funkci v čele Občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu využít,“ uvedl tehdy předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal.

Vladimír Kůrka se tak výrazně podílel na výkladu nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, tedy nového civilního práva. V rozhovoru pro Lidové noviny, který proběhl krátce před jeho nástupem do této funkce, ale odmítal, že by byl „vrchním vykladačem nového občanského zákoníku“:

„Vnímat předsedu kolegia jako „vrchního vykladače“ je přeceňující, byť tu nadsázku chápu. Vliv předsedy kolegia je však zásadně jen vlivem soudce, kterým je, a to primárně a omezeně ve své rozhodovací agendě.

Ten jej může uplatňovat v rozhodovacích uskupeních, v nichž působí, tedy v senátu, eventuálně ve velkém senátu, a má je jej jen do té míry, ve které bude nositelem vlivovosti spontánní, jež se odvíjí od jeho odborného formátu a respektu, který požívá v kolegiálním prostředí. Vliv se tedy sám o sobě s funkcí nespojuje, a to ani s tou, o které mluvíte." 

Vladimír Kůrka je kariérním soudcem, po absolvování pražské právnické fakulty působil nejprve u plzeňských soudů, následně u Okresního soudu v Mostě, jehož se stal po revoluci předsedou. Krátce pracoval rovněž u pražského Vrchního soudu, od roku 1996 byl soudcem Nejvyššího soudu. 

„K jeho agendě patřila především procesualistika, bytové právo, restituce církevního a sokolského majetku, posléze výkon rozhodnutí a exekuce,“ přestavuje jeho činnost před nástupcem  do Joštovy ulice na svém webu Ústavní soud.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud