Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Za fake news by mohly hrozit pokuty. S trestním postihem ale opatrně, varují advokáti

Za fake news by mohly hrozit pokuty. S trestním postihem ale opatrně, varují advokáti

Trestní postih za fake news by měl přicházet jen výjimečně a v extrémních případech, myslí si předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra. A souhlasí s ním například i známí pražští advokáti Tomáš Sokol a Petr Toman. Prezident Unie státních zástupců Jan Lata ale v této souvislosti připomíná, že činy, které naplní znaky vymezené v trestním zákoníku, stíhány být musí.

„Trestní právo nemůže z hlediska podobného problému, jako jsou fake news, fungovat prostě proto, že hrozba trestem nefunguje,” citovali jsme slova Libora Vávry, pronesená na konferenci Fake news a propaganda. Svobodomyslná společnost by si podle něj vůbec neměla přát, aby se problémy jako fake news řešily, vyjma extrémních excesů, právě trestním právem. „V extrémních případech lze připustit použití trestního práva, ale opravdu výjimečně,” uvedl předseda Městského soudu v Praze.

Vzhledem k tomu, že jeho vyjádření vypadají celkem benevolentně, zeptali jsme si i několika dalších expertů na trestní právo, jaký mají na trestní postih fake news názor.

Svoboda projevu a svoboda po projevu

Známý pražský advokát Tomáš Sokol, který je rovněž prezidentem Unie obhájců a také místopředsedou České advokátní komory, respektovaného soudce v jeho postojích podpořil: „S doktorem Vávrou naprosto souhlasím. Nad rámec přitakání bych ještě dodal, že si rozhodně nepřeji, aby mne někdo chránil před nepravdivými zprávami tím, že je bude buď už předem selektovat, což jsem v minulosti zažil, anebo bude „selektovat“ ex post jejich šiřitele. Nejlépe ještě za pomoci trestního práva. Poměrně výstižně to vystihuje bonmot připomínající rozdíl mezi svobodou projevu a svobodou po projevu.”

„Nevidím ani žádný důvod proč by se právo mělo apriorně zabývat tím, že někdo veřejně lže. Anebo jinak, lze za fake news označit i volební program, je-li evidentně nereálný? Přijmout představu, podle níž budou soudci garantem pravdivosti veřejně šířených informací, by krom technického kolapsu soudnictví znamenalo jen jinou formu názorové totality.

Doktor Vávra má pravdu v tom, že právo se může nepravdivými informacemi zabývat a řešit jejich případné následky ve skutečně extrémních případech. Máme v trestním zákoníku trestný čin šíření poplašné zprávy, máme zde trestný čin pomluvy, o jehož důvodnosti se ostatně diskutovalo a máme i možnost obrany proti šíření nepravdivých informací zasahujících právo na ochranu osobnosti v rovině práva civilního,” argumentuje dále Sokol.

Bylo by to jako postihovat meteorology za chyby v předpovědi

Tomáš Sokol dále připomíná, že fake news jsou vesměs definovány jako nepravdivé zprávy na internetu: „Připadá mi irelevantní, jakým způsobem jsou nepravdivé zprávy distribuovány, podstatné je jestli se najde dost těch, kteří jim věří. Čímž chci naznačit, že problém vidím spíše na straně přijímače než na straně vysílače. Možná to nějak souvisí s aktuální představou, nemalé části lidí, podle níž na všechno, o čem se doslechnu, musím mít nějaký názor, nejlépe definitivní a pevný. Nechápu, proč si prostě nepřiznat, že to co čtu, je celkově mimo mé znalosti a že tedy na to žádný názor mít nebudu. Tím pádem si ani nebudu dělat žádný úsudek. Čímž mám vyřešeno asi 90 procent všech fake news, aniž by justice musela hnout prstem.”

„Představa, že by někdo chtěl po justici, aby skutečně řešila, které zprávy jsou pravdivé, které nepravdivé, které někdo šíří z blbosti, a které úmyslně, je naprosto nesmyslná. Občanský zákoník v některých případech dává hloupost na roveň nedbalosti, protože důsledky jsou stejné. Měřeno stejným metrem bychom mohli postihovat i meteorology za to, že jsme dnes zmokli, ač oni včera nedbale ohlásili slunečno. Už vůbec pak roli, jakéhosi ex post cenzora, nelze přidělovat orgánům činným v trestním řízení a tak, jak jsem naznačil na začátku, fakticky vytvářet jakousi ex post cenzuru.”

Tomáš Sokol se v této souvislosti také ptá: „V čem se ostatně lži šířené internetem liší od lží šířených pomocí televize? Co třeba zmíněné předvolební sliby? Již mnohokrát jsem si při sledování zvlášť pitomých předvolebních nápadů říkal, že na tohle se nemůže nikdo chytit a pak nevěřil svým očím a uším, když se sečetly hlasy. Ale mělo by se tohle také řešit u soudu?”

„Myslím, že chápu, co zneklidňuje ty, kteří hledají nějaké řešení, ale kolektivní hlupáctví, kterému se s takovou rozkoší davy oddávají, nemůže řešit justice, tím méně pak trestní právo. V Reflexu nedávno citovali Marka Turnbulla, šéfa oddělení Cambridge Analytica Politicy Global, který měl říct, že: „Nemá smysl vést předvolební kampaň pomocí faktů, protože ve skutečnosti je to vše jen o emocích.“ Jestli tohle řekl, měl naprosto pravdu, ale pro Boha, tohle přece není problém justice!” uzavírá svůj pohled na fake news Sokol.

Raději vysoká finanční sankce?

Podobně odpovídá rovněž advokát Petr Toman, který je taktéž členem vedení České advokátní komory a prezidia Unie obhájců: „S názorem doktora Libora Vávry se ztotožňuji. Nejsem celoživotně zastáncem trestní represe za každou cenu. Nedomnívám se, že jakýkoliv společenský nešvar musíme řešit okamžitou formulací nové skutkové podstaty nebo zpřísněním trestní sazby skutkové podstaty již existující, ač je to politicky velmi líbivé. Chápání trestní represe jako prostředku ultima ratio, tedy že trestní postih má přijít až tehdy, když není jiného adekvátního řešení, platí i v tomto případě.”

„Ostatně i doktor Vávra poukazuje na trestné činy, o nichž by šlo v souvislosti s právním posouzení fake news uvažovat už nyní: nejen pomluva podle paragrafu 184 trestního zákoníku (jakkoliv se dlouhodobě domnívám, že by měla být z trestního zákona vypuštěna) nebo šíření poplašné zprávy podle paragrafu 357 trestního zákoníku, ale podle okolností i křivé obvinění podle paragrafu 345, poškození cizích práv podle paragrafu 181 a další. Pokud by se potřeba postihu fake news ukázala skutečně naléhavou, doporučoval bych spíše formulaci nového správního deliktu s vysokou finanční sankcí, než k formulaci nové skutkové podstaty trestného činu.”

Zamýšlíme se i nad jinými prostředky postihu?

Advokát Tomáš Gřivna, který je zároveň docentem na pražské právnické fakultě a také členem prezidia Unie obhájců, pak naráží na problém definice fake news a jejich nejasné vymezení. „Fake news, které mají závažnější dopady do soukromého života osob (typicky pomluva) nebo ohrožují řádné fungování společnosti (typicky poplašná zpráva), lze již dnes postihovat podle norem trestního práva. Jestli se tak děje, je věc jiná. Trestní právo není jediným prostředkem reakce na společensky škodlivá jednání.”

„Proto je třeba si nejprve ujasnit, zda konkrétní jednání má znaky trestného činu nebo jiného deliktu. Pokud tomu tak není, a jednání tohoto druhu vykazují společenskou škodlivost, je nutné se primárně zamyslet nad tím, zdali k postihu takového jednání by nestačily prostředky jiného právního odvětví než trestního práva a teprve při záporné odpovědi, uvažovat nad jeho kriminalizací. Mám takový pocit, že se vždy automaticky volá po širší kriminalizaci, bez potřebné analýzy, jak jsem ji naznačil,” uvádí Tomáš Gřivna.

Prezident Unie státních zástupců Jan Lata pak připomíná základní pravidlo:„Pokud obsah konkrétní „fake news“ naplní skutkovou podstatu některého trestného činu (jak už bylo řečeno, do úvahy nejspíš přichází šíření poplašné zprávy nebo pomluva), tak je Policie a státní zástupce povinen konat a nemá prostor pro úvahy, zda je stíhání vhodné či nikoliv. V českém trestním řízení platí zásada legality a nikoliv oportunity, a proto jsou státní zástupci obecně povinni stíhat každý trestný čin, o kterém se dozví. Ovšem ne každá „fake news“ musí být trestným činem.”

 

Volby 2018

Senátní volby 2018

Výsledky 1. kola voleb 2. kolo Termín senátních voleb Kandidáti do Senátu Voličský průkaz

Dění a výsledky ve druhém kole senátních voleb vám přinášíme i v online přenosu>>>

Komunální volby 2018

Výsledky voleb Termín komunálních voleb Jak volit do zastupitelstva Praha Brno Ostrava

V rámci voleb do Senátu není třeba volební lístek nijak upravovat, stačí lístek s vybraným kandidátem vložit do příslušné obálky a vhodit do volební urny. Volby do zastupitelstev fungují jinak, je možné udílet preferenční hlasy. Všechny kandidující subjekty jsou na jednom velkém hlasovacím lístku.

Volby 2018 - Volební videa a bohaté galerie najdete na Blesk.cz>>>

Základní shrnutí informací pro VOLBY 2018 -  Senátní i komunální >>>

Většinu velkých měst získalo ANO, neovládlo ale Prahu. Významně ztratila ČSSD

Hnutí ANO získalo v letošních komunálních volbách nejvíce velkých měst. Ztratilo ale Prahu, kde vyhrála ODS před Piráty, ANO tam skončilo páté. V Brně, Ostravě a řadě dalších měst však zvítězilo. Významné ztráty zaznamenala sociální demokracie. V celé republice pak tradičně nejvíce zastupitelských křesel získala nejrůznější místní sdružení nezávislých kandidátů. Volební účast se pohybovala mírně nad 47 procenty, což je zhruba o tři procentní body víc než v roce 2014. Vyplývá to z údajů na volebním serveru.

Občanští demokraté sice v Praze vyhráli, ale mohou i tak skončit v opozici. O koalici chtějí totiž další subjekty, jež v hlavním městě uspěly - hnutí Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL) - jednat s Piráty. Do pražského zastupitelstva se poprvé od roku 1990 nedostanou zástupci ČSSD a KSČM. Sociální demokraté nebudou poprvé od roku 1990 ani v zastupitelstvech některých dalších měst, kde dosud měli vliv na chod radnic. Platí to například pro Hradec Králové, Ústí nad Labem a Zlín.

ODS, která v Praze vyhrála komunální volby, získala v 65členném zastupitelstvu 14 mandátů. Druzí Piráti mají 13 mandátů stejně jako třetí Praha Sobě a čtvrtá koalice TOP 09 a STAN. Hnutí ANO, jež mělo v minulém období primátorku, v Praze skončilo na pátém místě. Bude mít 12 křesel.

Volby

V Brně vyhrálo hnutí ANO s 23,03 procenta voličů a v pětapadesátičlenném zastupitelstvu získalo 18 mandátů. Na druhém místě skončila ODS s podporou Svobodných s výsledkem 18,55 procenta, což znamená zisk 14 mandátů. Primátor a lídr ANO Petr Vokřál jednal už s jedničkou ODS Markétou Vaňkovou. Ani jeden spolupráci nevyloučil, ale ani ji nepotvrdil.

V Ostravě vyhrálo ANO s velkým náskokem. Získalo 32,72 procenta hlasů a 21 mandátů v zastupitelstvu, které má 55 členů. Na druhém místě skončilo hnutí Ostravak, volilo ho 11,49 procenta lidí a má sedm mandátů. Ostravský primátor a lídr vítězného hnutí ANO Tomáš Macura už před volbami tvrdil, že by uvítal pokračování nynější koalice s hnutím Ostravak, ODS a lidovci. Dnes ČTK řekl, že to platí.

ANO zvítězilo ve valné většině krajských měst, na prvním místě skončilo také v Plzni, Olomouci, Jihlavě, Hradci Králové, Karlových Varech, Ústí nad Labem, Pardubicích, Českých Budějovicích a Zlíně. V Liberci skončilo ANO druhé, vyhráli tam Starostové pro Liberecký kraj.

Link

Z dalších statutárních měst zvítězila například v Karviné a ve Frýdku-Místku ČSSD. V Třinci vyhrálo sdružení Osobnosti pro Třinec, v Kladně Volba pro Kladno a v Mostě hnutí ProMOST. Občanští demokraté zvítězili v Jablonci nad Nisou, Mladé Boleslavi a Teplicích. ANO vyhrálo v Chomutově, Přerově, Prostějově, Havířově, Děčíně a Opavě.

Drahoš a Čunek se můžou smát, o Senát zápolí ODS s ANO. Rath s Paroubkem propadli>>>

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš označil výsledky v krajských a okresních městech za úspěch. ANO podle něj mění Česko k lepšímu. Pražský výsledek předseda ANO a premiér považuje za důsledek toho, jaké bylo působení zástupců hnutí v hlavním městě v uplynulých čtyřech letech. Neočekává, že by výsledek voleb ovlivnil fungování koaliční menšinové vlády ANO a ČSSD.

Podle předsedy ODS Petra Fialy občanští demokraté ve volbách jasně posílili a ukazuje se, že strana jde krok po kroku správným směrem. V příštích volbách do Poslanecké sněmovny by podle něj měla ODS bojovat o směřování Česka proti "levicovému hnutí ANO". Babiš předtím při hodnocení voleb levicovou orientaci svého hnutí odmítl a Fialu kvůli podobným vyjádřením kritizoval.

Link

Předseda ČSSD Jan Hamáček bere výsledek voleb jako signál, že se sociální demokracie už odrazila ode dna, na které dopadla v loňských sněmovních volbách. Úspěchy se dostavily tam, kde je strana konsolidovaná, řekl. Vyzdvihl výsledky v Karviné, Frýdku-Místku či Náchodě, naopak pro velká města chce hledat nová témata, za vhodné považuje dostupné bydlení.

Volby se podle komisí obešly bez větších problémů. V Ústeckém kraji ale policie přijala několik podnětů kvůli podezření z možného pokusu o ovlivnění voleb, všemi se zabývá. Kriminalisté zasahovali ve volebních místnostech v Ústí nad Labem a Bílině na Teplicku, podrobnosti ale zatím policie sdělovat nebude.

Sto třicet mega v hajzlu a Prahu nemáme. Komentář čtěte zde>>>

Po volbách už padají hlavy. Rezignovat se chystá místopředseda ČSSD Foldyna>>>

-1