Začne se Krtek padělat? Kvůli komplikovaným sporům dědiců hrozí i to, říká advokát Matzner | info.cz

Články odjinud

Začne se Krtek padělat? Kvůli komplikovaným sporům dědiců hrozí i to, říká advokát Matzner

Pražský Vrchní soud rozhodl v dalším dějství sporů o Krtka Zdeňka Milera. Dal za pravdu správkyni dědictví Mileně Fischerové a Milerově dceři Kateřině naopak zakázal s dílem dále nakládat. O další licenční smlouvě, kterou má výtvarníkova vnučka Karolína, zatím nerozhodl. Pokud se dědicové mezi sebou nedohodnou, bude ztrácet Krtek na ceně a hrozí i to, že se začne padělat. Říká to advokát Jiří Matzner, který zastupuje právě Fischerovou. Pro INFO.CZ popsal i další souvislosti komplikovaných licenčních sporů.

Jak to v současnosti vypadá se spory o Krtka?

Vrchní soud rozhodl v rámci odvolacího řízení o žalobě správkyně autorských práv pana Milera proti Kateřině Milerové, která vydala knihu Krtek na návštěvě, v níž se objevuje nová postavička paní Krtečkové. Paní Kateřina vycházela z licenční smlouvy, kterou uzavřela se svým tatínkem v červenci 2011. Povinností správkyně je ale spravovat dědictví, v tomto případě autorská práva a dílo zůstavitele, a to pro všechny dědice. Musí jej chránit i v případě, že jedním z potencionálních porušovatelů je samotný dědic, což je přesně tento případ.

Paní Kateřina totiž doložila smlouvu, kterou jsme vyhodnotili jako neplatnou, a to pro absenci základních náležitostí, což byla dohoda o ceně licence. To se stalo v roce 2015, od té doby se soudní spor táhl. V roce 2017 byl vynesen částečný rozsudek u Krajského soudu v Praze. Ten zakázal další nakládání s dílem a nařídil stažení z trhu, zatím se ale nezabýval částí týkajících se finančních náhrad.

Vrchní soud potvrdil, že je tato smlouva skutečně neplatná, ujednání o ceně licence nebylo nikterak prokázáno a ani doloženo. To má být podle výkladu smlouvy součástí jiné dohody, tu ale nejsou schopni nikterak prokázat, doložit a ani říci, jaká ta výše vlastně je.

Jak bude spor dále pokračovat?

Předpokládám, že paní Kateřina podá dovolání, už po jednání bylo avizováno, že s rozsudkem není spokojená, protože jí ani tak nejde o peníze, jako o to, zda může s dílem nakládat do budoucna a Krtka udržovat v dění, v životě a rozvíjet dál jeho příběhy. Poukazují na to, že se jedná o formalistický přístup obou soudů, měly se podle nich zabývat tím, zda dohoda nepředpokládá to, že cena bude běžná v době a čase vzniku toho díla.

Dovolání nemá odkladný účinek…

To nemá, rozhodnutí Vrchního soudu je pravomocné, paní Kateřina by tedy měla stáhnout neprodané knihy z trhu a přestat s dílem nakládat. Krajský soud teď bude pokračovat v řízení o finanční náhradě, tam si ale myslím, že dojdeme ke shodě. Správkyně teď patrně podá žalobu i proti další knize, a to Krtek a zahrádka.

Licenční odměna by se platila do dědictví?

Ano, ale to se nedělo. Jejich návrh ale spočívá v tom, že nejde o peníze, ale o pokračování díla, což prý chtěl i pan Miler. Ani tam ale nejsem přesvědčený, že je to takto černobílé. Existuje řada poměrně protichůdných dokumentů, všechny podepsal pan Miler. Některé opravdu hovoří o tom, že by chtěl, aby dcera v díle pokračovala, jiné naopak o tom, že dílo uzavřel už v roce 2005 a nechce, aby v něm někdo pokračoval. Je tedy těžké se v tom zorientovat a říci, co bylo jeho skutečné přání.

Licenční smlouvu má ale rovněž Milerova vnučka Karolína…

Podobný argument platí i na tuto licenční smlouvu. Ta je ze září 2011 a také umožňuje nakládání s kompletním dílem. I tady je otázkou, zda toto opravdu pan Miler chtěl. V této smlouvě je sice cena licence uvedena, Městský soud ale rozhodl o tom, že smlouva je neplatná kvůli nejednoznačnosti definice jejího předmětu.

V době, kdy se podepisovala, existovalo několik stovek licenčních smluv, které byly uzavřeny za života pana Milera a k těm částem, které byly součástí těchto smluv, nemohl dát práva nikomu jinému. Ani v červenci Kateřině, ani v září Karolíně.

Karolíny se tedy poslední rozsudek nikterak netýká?

Netýká, jde o jiný spor a o jinou licenční smlouvu. I v této kauze měl teď Vrchní soud rozhodovat, obě přezkumná jednání totiž nařídil na stejný den. Řeší to stejný senát, který se věnuje autorskému právu. Došlo ale k návrhu, který se týká možného nalezení shody o dědictví, soud tak k tomuto přípisu přihlédl a jednání ve věci Karolíny zrušil. Tato licence má přitom vliv na Krtka v Číně a na možná stovky výrobků, které se dnes na trhu objevují díky licenci společnosti od Little Mole, která je právě Karolíny.

Zatím nemáme nový termín, kdy by měl Vrchní soud rozhodnout, avizovaný je snad listopad. Uvidíme, došlo k jednání mezi potencionálními dědici, ale pokud vím, minimálně jedna z dědiček neodsouhlasila ani základní principy. Za sedm let, kdy se této kauze věnuji, jde asi o třetí návrh v konkrétní podobě, zatím ale bohužel žádný nedospěl do stádia, že by se na něm shodli. Ani tyto spory ale nic neřeší.

Problém je, že tu existovala dvou nebo trojkolejnost ohledně udělování licenčních práv. Objevují se tu tak různé výrobky, k nimž za svého života neudělil pan Miler souhlas, a je otázkou, proč peníze za ně nepřiputovaly do dědictví. I vyřešení těchto věcí tak musí být součástí dědické dohody. Dědicové se tedy mohou dohodnout, že Kateřina či Karolína budou ve své činnosti pokračovat, nemůže to ale probíhat živelně.

Také není jasné, kdo všechno mezi dědice patří, existuje totiž více závětí…

To je další komplikace. Současný návrh dohody počítá s potencionálně všemi, kteří se objevují ve všech šesti závětích. Minimálně jsou tak dědicové čtyři, maximálně jich je šest. Když se dohodne všech šest, nikdo nebude moci být zkrácen a nebude se pak muset řešit, která ze závětí je platná a která neplatná. Myslím, že je to jediný možný způsob, který může do budoucna předejít sporům. Kdyby jednoho vynechali, mohlo by se to všechno spustit znovu.

Pokud by ale tato situace trvala moc dlouho, mohou se podle vás objevit lidé, kteří na trh vychrlí výrobky s Krtkem a přitom nebudou mít licenci vůbec od nikoho…

Přesně tak, situace je nepřehledná. Zatím jsme to ale nezaznamenali. Do rozhodnutí Vrchního soudu tu byly tři subjekty, které tvrdily, že mají právo s Krtkem nakládat a udělovat licence. Má to vliv na ekonomiku, protože když existuje konkurence, nejste ochotni platit tak vysokou cenu, jako když byste chtěli něco od Disneyho a neměli možnost jít k někomu jinému. Nebezpečí je, že se Krtek začne padělat. Pokud se správa nesjednotí a nebude jednoznačná s tím, že bude příjmy následně rozdělovat podle určitého klíče dědicům, hrozí, že trh už nebudu tuto situaci akceptovat.

Jak by to tedy mělo s Krtkem ideálně dopadnou? 

Pro dílo by bylo nejlepší, kdyby se byli dědicové schopni dohodnout. Zkrátka by se vedle sebe položily všechny smlouvy, které dnes existují a buď se sjednotí princip udělování licence a ceny za ně a partneři se znovu přesmlouvají, nebo se smlouvy vypoví a nově se vše bude dělat z jednoho místa. Dokud nedojde k dohodě, paní správkyně bude ve své činnosti pokračovat. Nemá přitom zájem na prodlužování tohoto stavu, její měsíční odměna totiž činí několik set korun. Tento motiv tam určitě není. V poslední době se mi ale zdá, že všichni ze svých požadavků ustoupili a že většina dědiců je dohodě nakloněna, tak uvidíme.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud