Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Žádné šátky. Německé soudy můžou zakázat referentkám zahalování

Žádné šátky. Německé soudy můžou zakázat referentkám zahalování

Justičním referentkám v Bavorsku, které přicházejí do styku s veřejností, je možné zakázat nošení šátku. Vyplývá to z dnešního rozhodnutí bavorského správního soudního dvora v Mnichově, který zrušil předchozí verdikt správního soudu v Augsburgu.

V procesu šlo o případ tehdy čtyřiadvacetileté ženy, která se v roce 2014 začínala připravovat na zaměstnání v justici, když jí bylo nařízeno, aby například při procesech, kde bude vystupovat za státní zastupitelství, nebo při výsleších svědků nenosila šátek. Bavorsko to zdůvodnilo tím, že nechce, aby vznikla pochybnost o neutralitě soudů a státních zastupitelství.

Žena se však cítila diskriminovaná kvůli své víře a obrátila na soud, který jí v roce 2016 dal za pravdu, což v Německu vzbudilo velké diskuse. Soud tehdy mimo jiné konstatoval, že Bavorsko nemá žádný zákon, který by referentkám zakazoval nosit šátek.

Spolková země se ale proti verdiktu odvolala a dnes dostala za pravdu. Podle bavorského správního soudního dvora je zákaz nosit šátek v takovýchto případech přípustný.

O nošení šátků i dalších druhů oblečení spojeného s islámem se v Německu v posledních letech i kvůli příchodu vysokého množství muslimských běženců opakovaně vášnivě diskutuje. V celé zemi je například úřednicím a členkám armády zakázáno nošení burek a nikábů, tedy oděvů, které muslimským ženám zakrývají celé tělo a ponechávají pouze mřížku nebo úzký průhled pro oči.

V Bavorsku bude od 1. dubna platit pro soudce, státní zástupce nebo policisty zákaz nošení šátků a také jakýchkoliv náboženských symbolů, včetně třeba křížků.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

-1