Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Ze společnosti se vytrácí slušnost, právníci by měli upozorňovat na nebezpečí, říká Martin Foukal

Ze společnosti se vytrácí slušnost, právníci by měli upozorňovat na nebezpečí, říká Martin Foukal

Historie Jednoty českých právníků sahá až do roku 1864. Organizaci, která má sjednotit advokáty, soudce, notáře, státní zástupce, soudní exekutory i další právníky, nalévá v poslední době novou krev do žil stále ještě nový předseda jejího pražského sdružení Martin Foukal, bývalý dlouholetý prezident Notářské komory ČR. Spolu s dalšími členy Výboru Pražského sdružení spolupracuje s předsedou Ústavního soudu Pavlem Rychetským, který vede Jednotu na celorepublikové úrovni. „Jednota českých právníků má sjednocovat všechny právnické profese a hledat společná východiska, která budou vysílat společná poselství. My, právně vzdělaní lidé, bychom měli být vnímaví a pokud se objevují tendence ohrožující principy demokracie, právního státu, měli bychom upozorňovat laickou veřejnost na tato nebezpečí, která se týkají nás všech,” říká Martin Foukal v rozhovoru pro INFO.CZ.

Proč jste se osobně rozhodl angažovat v Jednotě českých právníků?

Zhruba rok poté, co jsem skončil ve funkci prezidenta Notářské komory ČR, mě telefonicky kontaktoval doktor Antonín Mokrý, předseda Pražského sdružení Jednoty českých právníků, dříve předseda Vrchního soudu v Praze, s rodinnou právnickou tradicí sahající zpět několik generací. Jeho telefon jsem nečekal, překvapil mě. Seznámil mě se svým úmyslem ukončit své působení ve funkci předsedy Pražského sdružení JČP vzhledem ke svému věku a ptal se mě, zda bych jako dosavadní řadový člen souhlasil s kooptací do výboru pražského sdružení, abych získal zkušenost s jeho prací a že by mě po nějakém čase rád navrhl na jeho místo.

Ačkoliv jsem neměl v úmyslu se jakýmkoliv způsobem v nějakých funkcích angažovat, jeho slova byla pro mě výzvou a natolik mě zaujala, že jsem se začal hlouběji zabýval podstatou Jednoty českých právníků. Již samotné označení spolku vystihuje základní ideu - jednotu českých právníků. Úmysl kultivovat právní prostředí a spolupodílet se na vytváření právního státu a rozvíjení demokratických prvků ve společnosti je krásná myšlenka a i v dnešní době velmi aktuální. Proto jsem výzvu pana doktora Mokrého přijal.

Nejsou právě tyto cíle Jednoty v současnosti zásadnější než třeba před 10 lety? Když vidíme změny a posuny v celé společnosti?

Naše společnost v současné době působí dojmem, že je pragmatičtější, hrubší, vytrácí se ohleduplnost, slušnost. Snaha získat rychle výhody, peníze, moc. Úspěšnost, že se posuzuje především z pohledu velikosti majetku.

Mám však štěstí. Poznal jsem Jednotu českých právníků jako spolek slušných, neambiciozních a nekariéristických lidí, kteří mají snahu chránit jeho poslání. O tom se lze přesvědčit na akcích, které Pražské sdružení jednoty pořádá. Jde například o semináře a přednášky za nekomerční ceny, nebo o různá kulturní a společenská setkání, která mají vždy hlubší smysl. V poslední době se k ideám Jednoty českých právníků začíná hlásit stále více mladých lidí. Bylo by tedy nespravedlivé hodnotit současnou společnost jen podle různých medializovaných kauz, které vytvářejí opačný dojem.

Inicioval jste memorandum, které podepsali předsedové jednotlivých právnických komor a spolků. Co vás k tomu vedlo?

Myšlenku vzniku Memoranda jsem konzultoval se všemi členy prezidia Jednoty českých právníků, kde našla pozitivní ohlas. Smyslem činnosti Jednoty českých právníků je hledat názorový konsenzus mezi právnickými profesemi a vysílat navenek vlídná společná poselství. Jsem toho názoru, že by právnicky vzdělané osoby měly nést zvýšenou odpovědnost za ochranu svobody, demokracie, právního státu. Sledujeme-li dění ve světě i u nás, myslím si, že je ochrana těchto hodnot vysoce aktuální. To je jeden ze stěžejních cílů memoranda.

Jaké by mělo mít toto memorandum praktické výsledky?

To jsem již naznačil. Realizovat by se mělo společnými diskusemi napříč právnickými profesemi o aktuálních tématech. Těmi je například současné téma - GDPR. Můžeme hovořit i o snahách prolomit povinnost mlčenlivosti a zvažovat dopady z pohledu jednotlivých právnických profesí. Nyní se takové setkání připravuje. Memorandum obsahuje mimo jiné i závazek, že se signatáři vždy počátkem nového roku sejdou, aby výsledky vzájemné spolupráce vyhodnotili.

Půjde tedy také o to, že jako právníci budete diskutovat o problémech a následně nabídnete neprávníkům určitá vodítka, jak je uchopit?

Jednota českých právníků by měla zůstat mediálně zdrženlivá. Pokud by však nastala situace, kdy by byly základní společenské hodnoty v ohrožení, jistě by nebylo vyloučeno, že by Jednota veřejně prezentovala svůj postoj.

Pokud si Jednota českých právníků svojí aktivitou získá respekt a uznání, dovedu si představit, že se na ni, jako na nadstavovskou právnickou organizaci, v budoucnu obrátí například jednotlivé právnické profese, politici nebo i veřejnost s žádostí, aby vyjádřila názor ke konkrétní situaci.

Co je GDPR?Co je GDPR?autor: Info.cz

V rámci legislativního procesu jsme nedávno sledovali debatu o prolomení advokátní mlčenlivosti. Jde o téma pro Jednotu českých právníků?

Toto téma je opravdu aktuální. Advokáti, ale i notáři, kterých se to též týká, by mohli Jednotu  vyzvat k diskusi na toto téma. Pokud by tyto právnické profese pomoc cítily jako vhodnou, věřím, že by se na ni obrátily. Osobně tento návrh vnímám jako hrubý zásah do celého právního systému. Na půdě Jednoty lze diskutovat o těchto nových situacích. Vhodnou platformu vytvořilo zmiňované Memorandum o spolupráci mezi Jednotou a všemi právnickými profesemi. Uvědomuji si však skutečnost, že v čele Jednoty stojí předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský a postoj Jednoty by pak mohl být nesprávně vykládán jako názor Ústavního soudu.

Kolik má Jednota českých právníků členů?

V posledních letech prochází spolkový život obdobím změn. V jednotě českých právníků tomu nebylo jinak. Nový občanský zákoník klade na dřívější sdružení vyšší nároky. Aby mohly být zapsány do spolkového rejstříku, bylo nutné udělat důkladnou revizi. Nyní je zapsán hlavní spolek – Jednota českých právníků a dále pobočný spolek - Pražské sdružení Jednoty českých právníků. Celkový počet členů je více než 700, z toho pražské sdružení má zhruba 650 členů. Činnost v regionech s nižším počtem členů zajišťují místní sdružení bez právní subjektivity. Mimo jiné i proto muselo dojít ke změně stanov. Sdružení existují v Olomouci, Brně, Kutné Hoře – Kolíně, nově vzniklo sdružení v Hodoníně a nyní se zakládá v Hradci Králové.

Důležitým zdrojem informací pro členy Jednoty je časopis „Zpravodaj“. Již druhým rokem je časopis vydáván Jednotou, nikoliv Pražským sdružením, jako tomu bylo dříve. Pražské sdružení vydávání časopisu financovalo ze svých prostředků získaných organizováním přednášek a seminářů a rozesílalo jej jen svým členům. Nyní je časopis distribuován všem členům, čímž došlo ke zvýšení nákladu. To se též promítlo do úpravy výše příspěvků. Od letošního roku činí příspěvek výdělečně činného člena 1000 korun, za nevýdělečného člena Jednoty 500 korun. Z příspěvků jsou financovány i četné aktivity, například setkání členů Gremia (významných osobností z právnického prostředí), udělování Randových medailí a některé společenské a kulturní akce.

Máte tedy pocit, že zájem o činnost Jednoty českých právníků mezi právníky je?

Zaznamenal jsem, že se o činnost Jednoty zajímají i mladí lidé, kterým je její idea sympatická, blízká a ztotožňují se s ní. Také si vážím zájmu a podpory všech právnických profesí, které se snaží aktivity Jednoty propagovat. Předseda České advokátní komory JUDr. Vladimír Jirousek se vyjádřil, že si přeje, aby se do činnosti Jednoty zapojilo mnohem více advokátů.

Je tradicí, že na jaře a na podzim je organizováno společenské setkání členů Jednoty. Před několika dny proběhlo jarní setkání ve Vyšehradské kapitule na Vyšehradě, kde po slavnostním hudebním úvodu přednesl přednášku o československých a českých časových milnících docent Petr Pithart. Akce se setkala s tak enormním zájmem, že jsme se obávali, zda bude kapacita sálu dostatečná.

Pro podzimní setkání již nyní přislíbil děkan Právnické fakulty UK, profesor Jan Kuklík, že připraví přednášku ke 100. výročí vzniku Československa na téma „Existuje ještě středoevropská právní kultura?“. Je potěšující, že zájem spolupracovat s Jednotou je i ze strany Právnické fakulty UK. Již nyní se můžeme na zajímavé podzimní setkání těšit.

  

 

Většinu velkých měst získalo ANO, neovládlo ale Prahu. Významně ztratila ČSSD

Hnutí ANO získalo v letošních komunálních volbách nejvíce velkých měst. Ztratilo ale Prahu, kde vyhrála ODS před Piráty, ANO tam skončilo páté. V Brně, Ostravě a řadě dalších měst však zvítězilo. Významné ztráty zaznamenala sociální demokracie. V celé republice pak tradičně nejvíce zastupitelských křesel získala nejrůznější místní sdružení nezávislých kandidátů. Volební účast se pohybovala mírně nad 47 procenty, což je zhruba o tři procentní body víc než v roce 2014. Vyplývá to z údajů na volebním serveru.

Občanští demokraté sice v Praze vyhráli, ale mohou i tak skončit v opozici. O koalici chtějí totiž další subjekty, jež v hlavním městě uspěly - hnutí Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL) - jednat s Piráty. Do pražského zastupitelstva se poprvé od roku 1990 nedostanou zástupci ČSSD a KSČM. Sociální demokraté nebudou poprvé od roku 1990 ani v zastupitelstvech některých dalších měst, kde dosud měli vliv na chod radnic. Platí to například pro Hradec Králové, Ústí nad Labem a Zlín.

ODS, která v Praze vyhrála komunální volby, získala v 65členném zastupitelstvu 14 mandátů. Druzí Piráti mají 13 mandátů stejně jako třetí Praha Sobě a čtvrtá koalice TOP 09 a STAN. Hnutí ANO, jež mělo v minulém období primátorku, v Praze skončilo na pátém místě. Bude mít 12 křesel.

Volby

V Brně vyhrálo hnutí ANO s 23,03 procenta voličů a v pětapadesátičlenném zastupitelstvu získalo 18 mandátů. Na druhém místě skončila ODS s podporou Svobodných s výsledkem 18,55 procenta, což znamená zisk 14 mandátů. Primátor a lídr ANO Petr Vokřál jednal už s jedničkou ODS Markétou Vaňkovou. Ani jeden spolupráci nevyloučil, ale ani ji nepotvrdil.

V Ostravě vyhrálo ANO s velkým náskokem. Získalo 32,72 procenta hlasů a 21 mandátů v zastupitelstvu, které má 55 členů. Na druhém místě skončilo hnutí Ostravak, volilo ho 11,49 procenta lidí a má sedm mandátů. Ostravský primátor a lídr vítězného hnutí ANO Tomáš Macura už před volbami tvrdil, že by uvítal pokračování nynější koalice s hnutím Ostravak, ODS a lidovci. Dnes ČTK řekl, že to platí.

ANO zvítězilo ve valné většině krajských měst, na prvním místě skončilo také v Plzni, Olomouci, Jihlavě, Hradci Králové, Karlových Varech, Ústí nad Labem, Pardubicích, Českých Budějovicích a Zlíně. V Liberci skončilo ANO druhé, vyhráli tam Starostové pro Liberecký kraj.

Link

Z dalších statutárních měst zvítězila například v Karviné a ve Frýdku-Místku ČSSD. V Třinci vyhrálo sdružení Osobnosti pro Třinec, v Kladně Volba pro Kladno a v Mostě hnutí ProMOST. Občanští demokraté zvítězili v Jablonci nad Nisou, Mladé Boleslavi a Teplicích. ANO vyhrálo v Chomutově, Přerově, Prostějově, Havířově, Děčíně a Opavě.

Drahoš a Čunek se můžou smát, o Senát zápolí ODS s ANO. Rath s Paroubkem propadli>>>

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš označil výsledky v krajských a okresních městech za úspěch. ANO podle něj mění Česko k lepšímu. Pražský výsledek předseda ANO a premiér považuje za důsledek toho, jaké bylo působení zástupců hnutí v hlavním městě v uplynulých čtyřech letech. Neočekává, že by výsledek voleb ovlivnil fungování koaliční menšinové vlády ANO a ČSSD.

Podle předsedy ODS Petra Fialy občanští demokraté ve volbách jasně posílili a ukazuje se, že strana jde krok po kroku správným směrem. V příštích volbách do Poslanecké sněmovny by podle něj měla ODS bojovat o směřování Česka proti "levicovému hnutí ANO". Babiš předtím při hodnocení voleb levicovou orientaci svého hnutí odmítl a Fialu kvůli podobným vyjádřením kritizoval.

Link

Předseda ČSSD Jan Hamáček bere výsledek voleb jako signál, že se sociální demokracie už odrazila ode dna, na které dopadla v loňských sněmovních volbách. Úspěchy se dostavily tam, kde je strana konsolidovaná, řekl. Vyzdvihl výsledky v Karviné, Frýdku-Místku či Náchodě, naopak pro velká města chce hledat nová témata, za vhodné považuje dostupné bydlení.

Volby se podle komisí obešly bez větších problémů. V Ústeckém kraji ale policie přijala několik podnětů kvůli podezření z možného pokusu o ovlivnění voleb, všemi se zabývá. Kriminalisté zasahovali ve volebních místnostech v Ústí nad Labem a Bílině na Teplicku, podrobnosti ale zatím policie sdělovat nebude.

Sto třicet mega v hajzlu a Prahu nemáme. Komentář čtěte zde>>>

Po volbách už padají hlavy. Rezignovat se chystá místopředseda ČSSD Foldyna>>>

-1