Změny na pražské právnické fakultě. Libor Dušek nově vede ekonomické vzdělávání | info.cz

Články odjinud

Změny na pražské právnické fakultě. Libor Dušek nově vede ekonomické vzdělávání

Změny na pražské právnické fakultě. Libor Dušek nově vede ekonomické vzdělávání
 

Ekonomické vzdělání pražských juristů má nově na starosti známý ekonom Libor Dušek. Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy totiž od čtvrtka šéfuje katedře národního hospodářství, vystřídal tak docentku Ilonu Bažantovou. „Přilákala mě možnost postupně budovat menší, ale kvalitní akademické pracoviště. Pracoviště, které bude zaměřené na ekonomickou analýzu práva a empirický právní výzkum a které, jak doufám, časem dosáhne mezinárodní úrovně,” říká Dušek pro INFO.CZ.

Teorie národního hospodářství, povinný předmět, který na pražské právnické fakultě zajišťuje právě katedra národního hospodářství, byl pro většinu studentů spíše trpěným a nutným zlem. S příchodem ekonoma Libora Duška, který má doktorát z chicagské univerzity, zabývá se výzkumem ekonomie práva, má zkušenosti například z institutu CERGE-EI a píše i pro kultovní blog Jiné právo, by se to ale mohlo změnit.

„Důvodem byla snaha získat návrhy na úpravu dosavadní koncepce předmětu a jeho vize jednoznačně přesvědčila konkurzní komisi,” potvrzuje pro INFO.CZ děkan pražské právnické fakulty Jan Kuklík.

„Lákala mě i příležitost přispět ke zlepšení výuky ekonomie pro studenty práv a – ve velmi dlouhém horizontu – tak zlepšit povědomí v právnické profesi o ekonomii a o ekonomických souvislostech právní regulace či rozhodování soudů,” dodává své další motivace Libor Dušek, kterého ve funkci potvrdil minulý týden ve čtvrtek Akademický senát fakulty.

Dušek na právnické fakultě pracuje od začátku října, ponechává si i menší úvazek na Národohospodářské fakultě Vysoké škole ekonomické, kde na jaře neúspěšně kandidoval na děkana.

„Na NF VŠE se v průběhu roku zhoršily pracovní podmínky, pro mě i ostatní kolegy z katedry institucionální ekonomie, takže jsem se ani nenechal příliš přemlouvat,” popisuje Dušek, který na VŠE dál řeší víceletý grant a vede například některé kvalifikační práce.

Jak reagují pachatelé na trest?

Duškovo angažmá je zajímavé nejen vzhledem k jeho zahraničním zkušenostem, ale právě díky jeho specializaci na ekonomii práva. „Mojí výzkumnou specializací je empirický výzkum nelegálního chování a vymáhání práva. Aktuálním velkým projektem, na kterém pracuji s prof. Christianem Traxlerem z Hertie School of Governance v Berlíně, je zkoumání reakcí pachatelů na trest, a to konkrétně reakce pachatelů přestupků na pokuty za vysokou rychlost.”

O co konkrétněji jde? „Díky spolupráci s radnicí jednoho středočeského města máme k dispozici detailní data ze systému úsekového měření rychlosti, která umožňují reakce řidičů na pokuty velmi přesně analyzovat.”

„Jako svoji další výzkumnou agendu bych zmínil model, který vysvětluje příčiny vývoje počtu vězňů (což v případě Česka znamená příčiny velkého růstu vězeňské populace) a dokáže i odhadnout dopady změn trestní legislativy na počty vězňů,” vypočítává dále Dušek.

Nalákat mezinárodní kvalitu

Katedru národního hospodářství přitom čekají další nové příchody, a to na základě aktuálních výběrových řízení. „Další konkurzy jsou vypsány, aby se naplnily personální vize nového vedoucího,” říká celkem jasně děkan Kuklík a dodává: „Situace by se tak měla stabilizovat a nová koncepce by se měla již příští rok promítnout v rámci akreditace.”

„V této chvíli je katedra národního hospodářství značně personálně poddimenzovaná. Prioritou je tedy doplnit tým, ostatně výběrové řízení na nové akademiky právě probíhá. Chtěl bych hlavně lákat čerstvé absolventy Ph.D. studia v zahraničí, případně těch domácích škol, které již mají mezinárodní kvalitu (CERGE-EI a FSV UK),” potvrzuje i Libor Dušek.

Každopádně se od něj čeká spíše více než méně: „Od pana děkana jsem dostal jasný signál, co bude považovat za úspěch mého působení: a) Kvalitní výuka ekonomie, pro studenty práv zajímavá a relevantní b) Rozšíření nabídky předmětů vyučovaných v angličtině, pro domácí i zahraniční studenty c) Publikace v mezinárodních vědeckých časopisech. Takže na splnění tohoto zadání budu pracovat.”

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud