Změny v advokátní komoře: Exministryně Kovářová se bude starat o celoživotní vzdělávání advokátů | info.cz

Články odjinud

Změny v advokátní komoře: Exministryně Kovářová se bude starat o celoživotní vzdělávání advokátů

Bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová bude mít od října na starosti celoživotní vzdělávání advokátů. Kvůli nové práci pro Českou advokátní komoru (ČAK) významně omezí své dosavadní aktivity. „V tuto chvíli vypadá nová koncepce následovně: advokát bude mít povinnost získat během tří let příslušné množství kreditů na vzdělávacích akcích podle vlastního výběru, tedy nejen u ČAK v Praze, v Brně či v regionech, ale také u jiných agentur, vlastní přednáškovou nebo publikační činností, e-learningem a podobně,” popsala pro INFO.CZ Kovářová.

V jaké pozici byste měla pro ČAK pracovat? A od jakého data?

Od 1. října 2018 se po desetileté přestávce vracím na Českou advokátní komoru, kde budu mít na starosti celoživotní vzdělávání advokátů. Nabídka, kterou mi nový předseda ČAK Vladimír Jirousek učinil, v sobě spojuje vzdělávání, spolupořádání akcí pro advokáty i koncepční práci pro Českou advokátní komoru, což všechno jsou aktivity mé duši mnoho let blízké.

Advokacie se dnes bez neustálého vzdělávání nedá vykonávat, vedle poskytování právních služeb advokáti vykonávají pro své klienty mj. správu majetku, ověřují podpisy nebo provádějí úschovy, což všechno i mnohé jiné činnosti jsou aktivity vysoce profesionální a náročné na dodržování stanovených postupů, navíc právní řád se stále mění a je každým měsícem méně přehledný a předvídatelný. Je proto jen logické, že se představenstvo rozhodlo přikročit ke zvýšení náročnosti vzdělávání.

Co by se mělo ve vzdělávání advokátů změnit?

Před 15 lety jsem stála u zrodu vzdělávacího systému ČAK a pomohla rozvíjet koncepci pražského Paláce Dunaj, nyní se pokusím rozšířit paletu vzdělávacích akcí a moderních forem vzdělávání i v regionech. Ze strany advokacie cítím pro tuto změnu značnou podporu. Advokáti mají zájem o témata a problematiky, jimž se ve svých kancelářích věnují, řada z nich také postrádá pravidelné setkávání a výměny zkušeností, mnozí volají po polodenních a prakticky zaměřených akcích.

Pražské vzdělávací centrum, palác Dunaj, je vytížen takřka každodenně, zde budeme jen obtížně rezervy hledat. Uvítáme proto spolupráci s dalšími vzdělávacími institucemi a agenturami, o nichž už nyní víme, že se do nového systému vzdělávání rády zapojí.

Mluví se také o různých nových povinnostech pro advokáty, kteří již mají složené zkoušky. Bylo by to vhodné? Jakým způsobem?

Podrobnější podmínky schválí představenstvo ČAK letos na podzim. V tuto chvíli vypadá nová koncepce následovně: advokát bude mít povinnost získat během tří let příslušné množství kreditů na vzdělávacích akcích podle vlastního výběru, tedy nejen u ČAK v Praze, v Brně či v regionech, ale také u jiných agentur, vlastní přednáškovou nebo publikační činností, e-learningem apod. Účast na komorových akcích bude u každého advokáta evidovat Komora, účast na akcích jiných subjektů bude Komoře advokát prokazovat osvědčením. Žádné přezkušování ani testování Komora neplánuje. Nejbližší tři roky budou testovací, uvidíme, jak se celý systém rozběhne.

Zároveň jste regionální představitelkou ČAK pro západní Čechy. V čem tato pozice spočívá?

Komora má v každém regionu svého regionálního představitele, který zprostředkovává kontakt mezi vedením ČAK a jednotlivými advokáty a pořádá regionální akce a sportovní či společenská setkání. Od letošního jara plním tuto úlohu pro Plzeňský a Karlovarský kraj.

Pro příští rok plánujeme řadu nových aktivit, například výjezdní zasedání advokátů na Šumavu s odborným programem zaměřeným na náhradu škody nebo společné regionální akce s ostatními představiteli justice (soudci, státními zástupci, policií, polodenní workshopy apod.).

Jak se daří Unii rodinných advokátů, kterou jste založila? Znamená pro ni něco toto vaše nové angažmá?

Unie rodinných advokátů je moje dítě, kterému se od jeho zrodu letos v lednu daří mnohem lépe, než jsem čekala. Máme už 105 členů, každého čtvrt roku pořádáme setkání a vzdělávací a diskusní akce na různá témata (střídavá péče, tabulky na výživné, participační práva dítěte apod.) a naši členové velmi oceňují diskusní platformu pro výměnu zkušeností. Stále se nám hlásí noví zájemci, díky čemuž jsme získali i nemalé finanční prostředky na další aktivity.

Nečekala jsem, že téma rodiny bude tak nahlas rezorovat ve veřejném prostoru, ale jak se ukazuje ve spolupráci se Soudcovskou unií a Spolkem rodinně právních opatrovnických soudců, rodinou žije celá společnost a naše unie patrně vznikla ve velmi příhodné době. Rodinní advokáti na rozdíl od kolegů, kteří se věnují jiné problematice, poskytují klientům mnohem častěji a ve větší míře psychoterapeutickou podporu, což je další oblast, která si zaslouží výchovu a trénink. Ke všemu se moje zapojení do spolkových aktivit dobře doplňuje s působením v sekci pro rodinné právo ČAK.

Co to bude znamenat pro vaše další aktivity? Budete je muset nějak omezit?

Všechny výše popsané aktivity mě velmi baví a naplňují. Činnost v unii mi vedle jiných věcí nabídla možnost pořádat semináře a worskhopy zaměřené na vlastní osobnostní rozvoj, což je oblast, kterou jsme my, advokáti, odborně řadu let zanedbávali. Věřím, že se v tuto chvíli mnoho věcí mění, a těším se na nové výzvy, které změny v mém životě přinesou. Sama jsem schopna si stále vymýšlet nové nápady, například aktivita Advokáti do škol, kterou jsme vymysleli ve výboru pro vnější vztahy ČAK, se setkává s velkým zájmem nejenom ve školách, ale i mezi advokáty, kteří se k ní sami iniciativně přihlašují.

S ohledem na očekávané pracovní vytížení na Komoře také příští rok v lednu ukončím pedagogické působení na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů. Nadále budu přednášet advokátům i koncipientům, psát odborné články i krásnou literaturu a komentovat veřejné dění. Omezím také advokátní praxi, nicméně i nadále se budu věnovat rodinné problematice.

Symbolicky se tak pro mě uzavírá šestileté období spolupráce s JUDr. Karlem Havlíčkem a Stálou konferencí českého práva, která pořádá Pražský právnický podzim a Pražské právnické jaro, a otevírá se etapa nová. Jsem moc zvědavá, co všechno mi přinese.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud