Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Český fotbal volí nového šéfa. Zástupce UEFA hrozí sankcemi

Český fotbal volí nového šéfa. Zástupce UEFA hrozí sankcemi

V Nymburce začala mimořádná valná hromada Fotbalové asociace ČR, na které má být na druhý pokus zvoleno nové vedení v čele s nástupcem Miroslava Pelty ve funkci předsedy. Kandidáty jsou bývalý generální sekretář Petr Fousek a marketingový specialista Martin Malík, který momentálně řídí STES, dceřinou společnost FAČR. Pokud bude zvolen předseda, bude následovat volba zbytku výkonného výboru. Červnová volba skončila patem, Malíka podporovala česká komora a Fouska moravská.

O novém vedení fotbalu se rozhoduje ve sportovním centru v Nymburce, kam dorazilo všech 202 delegátů. Zastoupení má každý z týmů první a druhé ligy, ČFL a MSFL, další delegáty vyslaly divizní kluby a okresní fotbalové svazy, 14 jich je z krajů a 11 z Pražského fotbalového svazu. Čechy mají 128 delegátů, Morava 74.

Na úvod vystoupili místopředseda UEFA Hrihorij Surkis a ředitel oddělení národních asociací FIFA Bjorn Vassallo. Mezi hosty byli také vedoucí mezinárodních vztahů UEFA Eva Pasquierová, zástupce UEFA Anatolij Volk a zástupce FIFA Nodar Akhalkatsi.

„Vyzývám vás, abyste zvolili předsedu, který přinese asociaci potřebnou stabilitu a důvěryhodnost,“ uvedl Vassallo. Připomněl také, že asociace dostala od FIFA čas do června 2018, aby změnila stanovy tak, aby při volbách nenastala patová situace.

Byl bych velmi nerad, aby FIFA a UEFA byly donuceny vzít skalpel a provést chirurgický řez. Věřte, že tato hrozba reálně existuje. Chci vás poprosit, abyste postupovali podle zdravého rozumu a stali jste se poslušnými členy. Ale zdůrazňuji, že jsme přijeli jsme pomoct, ne kvůli tomu, abychom vyhrožovali,“ řekl Vassallo.

Předseda podle současných stanov bude zvolen v prvním kole, pokud pro něj bude hlasovat nadpoloviční většina přítomných delegátů z české komory a nadpoloviční většina přítomných delegátů z moravské komory. Stejně tomu bude i v případném druhém kole. Pokud by se muselo rozhodovat až ve třetím kole, bude zvolen ten kandidát, jehož prostý součet hlasů získaných dohromady v obou komorách od přítomných delegátů je vyšší, avšak pouze pokud v každé z komor získá alespoň 35 procent hlasů přítomných delegátů.

Ve hře je však úprava stanov, která by přidala další kolo, v němž by rozhodl prostý součet hlasů bez rozdílu komor. A to proto, aby nemohla nastat patová situace jako v červnu a valná hromada určila nového předsedu.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1