Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Facebook a Google se staly velkým bratrem internetu. Studie odhalila, jak ovlivňují návštěvnost

Facebook a Google se staly velkým bratrem internetu. Studie odhalila, jak ovlivňují návštěvnost

Jedna z nejrozsáhlejších studií na téma referralů - tedy zdrojů přístupu na cílovou internetovou stránku, došla k překvapivým zjištěním. Podle společnosti Parse.ly, která studii vypracovala, hraje podstatnou roli u volby referralu článku jeho téma. Například na kategorii lokálního zpravodajství tak Facebook odkazuje v 62 procentech případů, Google pouze v 26 procentech. 

Studie společnost Parse.ly je založena na analýze článků tisícovky webů, které generují přes dvanáct miliard návštěv měsíčně. „Data v naší zprávě jsou z roku 2016. Články jsme kategorizovali podle tématu, náš tým pak analyzoval jejich téma podle algoritmu LDA, který využívá identifikace na základě klíčových slov. Nakonec jsme určili, přes jaké weby je na ta témata přistupováno,“ říká studie.

Ze studie vyplývá, že mezi dvěma hlavními globálními zdroji odkazů jsou Facebook (39 procent) a Google (35 procent). Zastoupení dalších zdrojů jako je Twitter, LinkedIn či Yahoo se pohybuje podle tématu mezi jedním a deseti procenty.

Rozřazení podle témat však výzkumníkům přineslo zajímavější výledky. Zjistili, že poměr zdrojů se výrazně liší podle daného tématu. Ukázalo se tak, že například u kategorie životního stylu jasně dominovaly odkazy z Facebooku (87 procent externího trafficu), na Google zbylo málo přes šest procent a na Twitter už jen necelá dvě procenta. Podobné to bylo u článků zaměřených na kategorii zábavy (kterou pro zajímavost charakterizovala klíčová slova jako sezóna, show, hra, nejlepší, film, hvězda), na jejíž články Facebook odkazoval v 61 procentech, Google jen v necelých 30 procentech.

Naprosto opačný trend však byl u pracovních inzerátů, což však byla s necelými třemi tisíci články nejméně zkoumaná kategorie. Google však zde co se týče referralů vyhrál s téměř 85 procenty odkazů, Facebook nedosáhl ani na 12 procent zdrojů.

Tato data mohou být zajímavá především pro marketéry a pracovníky v reklamě, kterým mohou pomoci lépe zacílovat jejich kampaně.

Největší prostor dostaly „alternativní zdroje“ - tedy ani Facebook a ani Google - u kategorie Byznys a finance, na niž odkazovaly ve 39 procentech (Facebook dosáhl jen na 14 procent a Google na 47 procent). Na kategorii Sport Facebook odkazoval na články v 19 procentech případů, Google v 50 procentech případů a zbylých 31 procent zbylo na alternativní zdroje.

 

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1