Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Startuje nový web o dění v Praze a středních Čechách. Psát do něj bude i Tuna

Startuje nový web o dění v Praze a středních Čechách. Psát do něj bude i Tuna

Vydavatelství A11 dnes spustilo internetový zpravodajský portál nasregion.cz zaměřený na události z Prahy a středních Čech. Má doplnit nabídku podobně zaměřených bezplatných tištěných periodik vydávaných pro obyvatele hlavního města a okolí, Berounska a Kladenska. Během dvou měsíců chce dosáhnout půlmilionu návštěvníků. Na dnešním setkání s novináři to řekl ředitel vydavatelství Aleš Zavoral.

Proti ostatním médiím se chce zaměřovat na vydávání lokálních zpráv, které velkým celoplošným médiím nepřijdou dostatečně důležité, pro místní obyvatele ale význam mají. Velká média lokální žurnalistiku dělají od stolu, což je chyba, uvedl redaktor a publicista Jan Tuna. Ten bude do nového internetového periodika přispívat v rubrice zaměřené na testy spotřebního zboží.

V současnosti A11 vydává tištěné regionální zpravodaje v nákladu zhruba 732.000 kusů. Největší podíl z nich má měsíčník určený pro Prahu, který vychází v nákladu 450.000 kusů. Ty se distribuují zdarma do schránek a jsou k dispozici rovněž ve stojanech.

Na tvorbě obsahu všech regionálních mutací tištěného média Náš Region podle Zavorala pracuje deset redaktorů, přispívají do něj články ale i místní obyvatelé. Kromě lokálního zpravodajství se vydavatelství zaměřuje na odborná periodika, vydává například Zdravotnické noviny, Profi Poradenství a Finance, nebo humoristický měsíčník Sorry.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1