Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Americká bitva kvůli Trumpově napojení na Moskvu: Klíčové body výbušné zprávy demokratů

Americká bitva kvůli Trumpově napojení na Moskvu: Klíčové body výbušné zprávy demokratů

Vždycky, když se z hledání pravdy stává politická otázka, demokracie pláče. V zápalu vášnivých debat totiž často samotný boj o pravdu zapadne a je odsunutý na vedlejší kolej. Místo něj se do popředí dostávají jiné, akutálnější motivy: volební preference, nabubřelá ega a ohrožené kariéry. Jeden takový boj o pravdu se nyní odehrává ve Spojených státech. Zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller – nestranný odborník s perfektní reputací, kdysi nadšeně odkývaný oběma polovinami politického spektra – se snaží objasnit možnou spolupráci Trumpovy volební kampaně s ruskými operativci. Republikáni nicméně k jeho vyšetřování minulý měsíc vydali zvláštní memorandum, ve kterém jeho postupy napadali. Demokraté si to nechtěli nechat líbit a nyní vydali vlastní odpověď na republikánský pamflet. Analyzovali jsme jej za vás.

Desetistránkové, přibližně z jedné desetiny začerněné memorandum Demokratické strany se soustředí zejména na dvě klíčové otázky. Primárně odpovídá Republikánům na otázku, kdy začala FBI sledovat bývalého Trumpova poradce Cartera Page. A že sledování bylo oprávněné, což Republikáni neuznávají. Demokraté však tvrdí, že důvod ke sledování byl – a to pořádný. Tím důvodem byly styky poradce s ruskými činiteli i fakt, že Page ruská rozvědka již dříve oslovila ke spolupráci. To byl ostatně i důvod, proč vůbec soudy sledování povolily. 

Page rozhodně nebyl běžný poradce, jak si ho veřejnost představuje. Jak tvrdí demokratické memorandum, Page žil mezi lety 2004 a 2007 v Moskvě, kde obchodoval s ruskou státní společností Gazprom. Už někdy tehdy se jej ruská rozvědka snažila naverbovat do svých řad, výsledek této snahy stejně jako rok oslovení je nicméně v memorandu začerněn. Dokument nicméně dodává, že Page nicméně zůstal „v zájmu ruských zpravodajských služeb.“ Uvádí rovněž podezřelou aktivitu Page poté, co se v roce 2016 stal poradcem Donalda Trumpa a jeho prezidentské kampaně. 

Druhým významným bodem, kde memorandum Demokratů rozporuje předešlý dokument Republikánů, je otázka načasování. Strana s oslíkem ve znaku tvrdí, že dokumenty a zjištění bývalého špiona Christophera Steela neovlivnily rozhodnutí FBI začít vyšetřovat možné propojení Trumpovy kampaně s Kremlem. Ve skutečnosti totiž FBI dostala tyto dokumenty až sedm týdnů poté, co své vlastní vyšetřování zahájila. 

Christopher Steele je bývalý britský špion, který zjistil, že se Kreml snaží pomoci Donaldu Trumpovi do prezidentské funkce. Problém však byl v tom, že Steele byl placený i z peněz Trupovy protivnice Hillary Clintonové, což jeho zprávu učinilo potenciálně politicky motivovanou. Současné memorandum Demokratické strany nicméně tvrdí, že spuštění vyšetřování FBI s jeho zprávami nesouviselo a že FBI, tak i americké ministerstvo spravedlnosti (DoJ) Steelovy zprávy ověřovali z mnoha úhlů a shledali je hodnověrnými. Demokraté rovněž vyvracejí tvrzení, že by DoJ za Steelovy dokumenty zaplatilo.

Zpráva rovněž odpovídá na několik menších přešlapů republikánské zprávy. Tvrdí například, že Bruce Ohr nebyl kontaktem Christophera Steela na ministerstvu spravedlnosti, objasňuje také spojení mezi Pagem a dalším bývalým poradcem Donalda Trumpa, Georem Papadopoulosem.

Americký prezident Donald Trump obsah zprávy Demokratů jasně odsoudil. „Je to totální politický a právní propadák,“ uvedl na sociální síti Twitter. „Jenom to potvrzuje všechny ty hrozné věci, které se staly,“ dodal.

 

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1