Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Brexit: Londýn vybírá mezi špatnými možnostmi

Brexit: Londýn vybírá mezi špatnými možnostmi

Velká Británie se rozhodla opustit Evropskou unii a zároveň se snaží v ní tak trochu zůstat, aby nepoškodila své hospodářství a znovu nepropukl krvavý konflikt v Severním Irsku. Posledním britským nápadem je neplatit clo za zboží na hranici s EU. Jenže to by zase omezovalo jednání Velké Británie o obchodu s dalšími zeměmi.

Podle dnešního vydání deníku Financial Times zvažuje vláda britské premiérky Theresy Mayové vytvoření celní unie s Evropskou unií. Odvolává se přitom na několik vysoce postavených zdrojů. Celní unie by měla začít platit v roce 2021, až Británie ukončí svoje vystoupení z EU. Znamenalo by to, že Britové ani Evropané by jako dosud neplatili na britsko-unijní hranici za provážené zboží a firmy by se vyhnuly dalšímu papírování. Na hranicích by nestáli celníci a byla by volně prostupná.

Pro Británii jsou důležité zejména otevřené hranice mezi jejím Severním Irskem a Irskou republikou. Vstup Velké Británie do Evropské unie a otevření hranic mezi oběma státy pomohlo utlumit konflikt mezi katolíky a protestanty v Severním Irsku. Katolíci si přáli připojení k Irsku, protestanté zase zůstat ve Velké Británii. Celkem si nepokoje, atentáty a zásahy britské armády a policie vyžádaly do konce devadesátých let minulého století přes tři tisíce obětí. Uzavření hranic mezi Británií a Irskem nebo případné znesnadnění přechodu hranic a zavedení cla na převážené zboží by podle některých expertů i politiků mohlo přispět k obnovení násilí.

Celní unie mezi Velkou Británií a Evropskou unií by ale znesnadnila uzavírání nových obchodních dohod mezi Londýnem a dalšími zeměmi. Británie by totiž vůči nim musela uplatňovat stejná cla a stejné postupy při dovozu zboží, jaké používá Evropská unie. Přitom vláda britské premiérky Theresy Mayové trvá na tom, že Britové po vystoupení z EU budou mít volné ruce při jednání s dalšími státy a že případné ztráty z nižšího obchodu s unijními zeměmi vyrovná nebo dokonce převáží přínos nových obchodních dohod. Například se Spojenými státy, bývalými britskými koloniemi či Čínou.

Podle většiny britských politiků se Britové, když hlasovali v roce 2016 v referendu pro vystoupení z EU, rozhodli, že Británie bude mít úplnou svobodu ve své ekonomické politice a nebude nijak vázána evropskými pravidly. V případě uzavření dohody o celní unii by tomu tak ale nebylo. Britský ministr obchodu Liam Fox řekl dnes agentuře Bloomberg, že by celní unie neumožnila Británii provádět nezávislou obchodní politiku a že možnost uvalovat na dovážené zboží vlastní cla byla jedním z důvodem opuštění EU. V podstatě vyloučil dohodu o celní unii s EU. Premiérka Mayová však v rozhovoru pro televizní stanici Sky odmítla něco takového předem odmítnout. Noviny Financial Times píší, že celní unii s EU podporuje Konfederace britského průmyslu (CBI), která sdružuje 190 tisíc britských firem a podnikatelů zaměstnávajících zhruba sedm milionů Britů.

Tento týden unikl do médií dokument britských úřadů, podle kterého se růst britského hospodářství sníží v příštích 15 letech o 2 – 8 procent kvůli vystoupení země z EU. Britská ztráta bude tím nižší, čím více zůstane Británie provázána s unií a čím větší tím pádem bude její přístup na evropský trh. Dohody s jinými zeměmi nemohou podle této analýzy tuto ztrátu nahradit. Dokonce i nová obchodní dohoda s USA, která je zatím nejslibnější, pomůže britskému HDP k růstu jen o 0,2 procenta. Nové obchodní smlouvy s dalšími zeměmi jako například s Čínou, státy Jihovýchodní Asie či Austrálií by dohromady posílily růst britské ekonomiky o 0,1 – 0,4 procenta, uvádí server BuzzFeed.

 

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

-1