Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Budoucnost azylového systému v EU. Bude se moc Česko z uprchlických kvót vykoupit?

Budoucnost azylového systému v EU. Bude se moc Česko z uprchlických kvót vykoupit?

Ministry vnitra evropské osmadvacítky čeká dnes v Bruselu další diskuse o budoucí podobě unijního azylového systému. Nedostatky stávající podoby takzvaných dublinských pravidel ukázala migrační krize, na tom se všechny státy shodují. Už roky jsou ale mezi nimi hluboké rozpory v tom, jak věc změnit a nedá se čekat, že by dnešní debata přinesla sjednocení názorů třeba na tak konfliktní věc jako je přerozdělování migrantů mezi ostatní země v případě krizového zatížení některého evropského státu.

Stávající maltské předsednictví si tak od dnešní diskuse slibuje odpovědi na některé konkrétní dotazy, které v minulých dnech partnerům předložilo. Na jejich základě by do června mohlo posunout kupředu alespoň některé méně sporné části celé reformy.

Není proto nakonec ani v plánu debatovat o několik týdnů starém poměrně konkrétním návrhu, jak by mohl vypadat onen trvalý krizový mechanismus přerozdělování. Malta na konci dubna přemýšlela o možnosti vyplatit se z přijetí části migrantů či přispět například k ochraně vnější hranice bloku. Nyní se tato diskuse vrací na diplomatickou pracovní úroveň.

Ministři vnitra by dnes měli také schválit unijní priority pro boj s organizovaným zločinem pro příští roky. Patří mezi ně snaha potírat počítačovou kriminalitu, obchod s lidmi či praní špinavých peněz.

Společný oběd s ministry obrany umožní diskusi o zlepšení možností EU reagovat na teroristické hrozby.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1