Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Chvála intervence v Sýrii, pochyby o Skripalovi i vzkaz Západu. Putinova megalomanská beseda přehledně

Chvála intervence v Sýrii, pochyby o Skripalovi i vzkaz Západu. Putinova megalomanská beseda přehledně

Nasazení ruské armády na bojišti v Sýrii, západní sankce i kauza kolem Otravy Skripalových. Ruský prezident Vladimir Putin dnes o tom všem besedoval s občany prostřednictvím televizní obrazovky. Přinášíme výběr jeho výroků podle jednotlivých témat.

O sankcích

Je to metoda zadržování Ruska, protože nekonečná obviňování jsou základnou pro pokračující sankce. Rusko je považováno za hrozbu, protože se stává soupeřem. Myslím, že takový přístup je chybný. Místo zadržování by bylo lepší nastolit konstruktivní spolupráci, pak by celkový užitek pro globální ekonomiku byl pozitivní.

Je nám jasné, že musíme hájit své zájmy, dělat to důsledně, ale nikoli neurvale a hrubě, jak ve sféře hospodářství, tak obrany. Jednáme tak a budeme tak dál jednat, ale vždy hledáme kompromisy. Nátlak skončí, až se naši partneři přesvědčí, že takové metody nejsou efektivní, že jsou kontraproduktivní a poškozují všechny.

O přístupu Západu k sankcím

Je to významná část jednacího procesu s vůdci Francie a Německa, také s našimi rakouskými přáteli, které jsem právě navštívil, a se zástupci mnoha dalších evropských zemí, nemluvě o Asii. Mluví o tom už nejen soukromě, ale i veřejně. Ukazuje se, že naši partneři si mysleli, že se jich to nikdy nedotkne, tato kontraproduktivní politika restrikcí a sankcí. Ale teď vidíme, že se to děje.

O clech USA na ocel a hliník

Zavedení restriktivních cel na ocel a hliník nejen pro Evropu, ale i pro Kanadu a Mexiko, je v podstatě také sankcemi. Souvisejí s pragmatickými národními zájmy Spojených států.

Musíme vypracovat společná, bezezbytku pochopitelná a konkrétní pravidla, jak se chovat v oblasti bezpečnosti a hospodářské kooperace. V roce 2007 jsem v Mnichově hovořil o faktu, že Spojené státy rozšiřují svůj vlastní právní prostor mimo své národní hranice, což je nepřijatelné. A přesně to se teď děje i našim evropským partnerům a ostatním. Proč se to děje? Nikdo nás nechtěl slyšet a nikdo nic neudělal, aby to zastavil.

O Skripalových

Pokud, jak tvrdí Británie, by byla použita vojenská chemická látka proti těmto lidem, zemřeli by na místě během minut nebo sekund. Díky bohu se to nestalo. Jedná se zjevně o něco jiného, než o vojenskou látku.

Chtěli bychom získat přístup k naší občance Juliji (Skripalové) a možnost plně se podílet na vyšetřování.

O Sýrii

Naši vojáci jsou tam proto, aby chránili zájmy Ruska v tomto významném regionu. Budou tam do té doby, dokud je to pro Rusko výhodné. Odchod z těchto základen Rusko neplánuje, zatím jsou tam potřební.

O možnosti třetí světové války

Přesvědčení, že třetí světová válka by znamenala konec civilizace, by nás mělo odradit od extrémních kroků na mezinárodní scéně, které jsou pro moderní civilizaci vysoce nebezpečné. Hrozba vzájemného zničení vždy odrazovala hráče na mezinárodním kolbišti a hlavně vojenské mocnosti, aby podnikaly uspěchané kroky, a nutila je respektovat se navzájem. Ústup USA od smlouvy o protiraketové obraně je pokusem porušit tuto strategickou paritu, ale my na to odpovíme.

O fotbalovém šampionátu

Pokud jde o infrastrukturu, je tady 11 stadionů. Vynaložili jsme na to samozřejmě spoustu peněz a je důležité, aby celá tato infrastruktura pracovala především ve prospěch rozvoje sportu v celé šíři včetně dětského sportu.

Chtěl bych teď vzkázat kolegům v regionech a požádat je, aby za žádných okolností nedopustili, aby se na stadionech objevily bleší trhy a podobné věci, jak to bylo v některých sportovištích v Moskvě během 90. let.

I když náš národní tým nepředvádí v poslední době silnou hru, počet fanoušků tohoto krásného sportu je masivní, jsou to miliony. Budeme doufat, že náš fotbalový tým zaznamená velké vítězství a předvede ty nejlepší kvality.

O omezování ruských podnikatelů v cizině

Varoval jsem (podnikatele) před situací, která nyní vznikla. Doporučil jsem jim, aby drželi svůj byznys v Rusku, ve vlasti. Aby drželi kapitál v místě, kde ho vydělali, a použili ho k rozvoji ruského hospodářství.

Kdo jim pomůže v cizině? Jen je tam pronásledují. Vytvářejí tam podmínky, v nichž nemohou pracovat. Je to velká chyba těch, kteří toto na Západě dělají. Všechna tato omezení, pronásledování našich podnikatelů, problémy s převody dolarů poškozují důvěru našich i jiných byznysmenů v hospodářskou politiku globálních ekonomik. Když USA omezují dolarové transakce, poškozuje to důvěru v dolar.

V podstatě si podřezávají větev, na které sedí. Je to kontraproduktivní a poškozuje to ty, kdo jsou zapojeni do globální ekonomiky.

Někteří říkají, že máme pomoci (miliardáři Romanu) Abramovičovi a dalším ruským podnikatelům, kteří se ocitli v těžké situaci. Nechci teď hovořit o těch lidech, kteří překročili řadu zákonů. Hovořím o lidech, kteří se k majetku dostali legálně. I těm i oněm by bylo lépe v Rusku.

O ruské ekonomice

Obecně postupujeme správným směrem. Dostali jsme se na cestu k robustnímu hospodářskému růstu v Rusku. Jistě, růst je skromný, malý, ale není to pokles. Loni byl růst 1,5 procenta. Ne každý to na sobě cítí, ale obecně řečeno jde o objektivní statistiku.

O nové vládě

Rozvojový plán, o němž jsme v minulých letech diskutovali, připravila dřívější vláda během uplynulého půldruhého roku. Jsem si jist, že kdybychom vládu stoprocentně obměnili a přivedli úplně nové lidi, ztratili bychom dva roky, které nemáme.

Bylo zároveň nutné udržet ty, jejichž rozhodování přineslo zemi pokrok. Myslím, že jsme sestavili optimální složení vlády pro dnešní den.

O růstu cen benzinu

To, co se teď děje, je nepřijatelné, špatné. Musím říct, že je to výsledek nepřesné regulace, která byla nedávno zavedena v energetické oblasti, v oblasti energetických zdrojů. Do podzimu budou zavedena další opatření, která situaci na trhu stabilizují. Vláda to bude pečlivě sledovat.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1