Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Dokument: Polsko na svém území chce americkou základnu. Obává se ruské agresivity

Dokument: Polsko na svém území chce americkou základnu. Obává se ruské agresivity

Se Spojenými státy máme staletou tradici společného boje za demokracii. V osmnáctém století jsme pomohli my vám, teď pomozte vy nám, protože se cítíme být přímo ohrožení agresivním Ruskem. Tak polská strana v obsáhlém dokumentu vysvětluje, proč by v Polsku měly být nastálo umístěné americké vojenské jednotky. INFO.CZ vybírá klíčové pasáže z oficiálního stanoviska Varšavy.

My vám, vy nám

„Když roku 1776 začala vaše válka za nezávislost, přišli vám polští bojovníci na pomoc,“ píše se v dokumentu . Polsko hned v preambuli podrobné žádosti o vznik americké vojenské základny připomíná velkého revolucionáře Tadeusze Kosciuszka, který bojoval společně s osvobozeneckými vojsky amerických kolonií proti nadvládě Velké Británie. Může to působit jako marginálie, opak je ale pravdou. Američané jsou na válku o nezávislost velmi hrdí a na stará spojenectví z časů, kdy jejich země ještě nebyla velmocí, nezapomínají.

Jde nám to spolu

Poláci mají zájem o rozšíření spolupráce s americkou armádou. Polští vojáci v poslední době po boku US Army bojovali či bojují v Afghánistánu, Kuvajtu či v Iráku. Obě armády spojuje účast na operacích proti takzvanému Islámskému státu. Vojenští profesionálové na obou stranách si rozumějí, vyvinuli si společné taktické návyky. To je věc, kterou je třeba na východní výspě NATO využít a rozvinout, konstatuje dokument.

Členství v NATO

Dokument opakovaně zdůrazňuje, jak významné je pro Polsko členství v Severoatlantické alianci. „Vstup do NATO byl významným milníkem v přerodu Polska z posttotalitní společnosti v demokratickou zemi,“ píší Poláci ve zdůvodnění vzniku základny na svém území. Polská strana také akcentuje skutečnost, že díky vlastní sovětské zkušenosti dobře rozumí mentalitě postsovětského bloku. To je „soft skill,“ který bývá ze strany původních členů NATO podceňován.

Obava z agresivního Ruska

Dokument konstatuje, že Polsko má historickou zkušenost s Ruskem v mnoha podobách. Připomíná bolševické tažení na Varšavu v roce 1920 i mimořádně odporný skutek, jakým byla sovětská invaze do Polska v září 1939. Popisuje, že nejpozději od anexe Krymu je Rusko jasně agresivním státem a že Polsko je ideálním blízkým zápolím pro případné vojenské operace proti Putinovým armádám, které by mohly zaútočit v Pobaltí.

Kauza Suwalki

Mnohokrát se v dokumentu objevuje problematika oblasti Suwalki. Tato rovinatá část Polska je vklíněná mezi území Ruska a Běloruska. Vojenští analytici opakovaně konstatovali, že právě tato oblast je ideální pro rozvinutí tankových jednotek. Americká základna v Polsku by takovémuto manévru stavěla efektivní hráz.

Za dvě miliardy

Polsko nabízí investici dvou miliard dolarů do infrastruktury spojené s případnou vojenskou základnou. Jít by mělo zejména o výstavbu silniční sítě, letišť a dalšího trénu vojska.

Toruň a Bydhošť

Poláci jako místo pro základnu nabízí toruňsko-bydhošťský prostor ve středním Polsku. Na dosah je dostatečné množství letišť, u Toruně se pak nachází významný polygon. „Město Bydhošť poskytuje dostatečné ubytovací kapacity,“ píše se v dokumentu s tím, že Polsko je připraveno vytvořit dostatek míst v anglojazyčných školách pro děti nasazených vojáků. V oblasti je také patnáct nemocnic. Do mezinárodního přístavu ve Gdyni to je pouhých 140 kilometrů.

Celá divize

Poláci stojí to to, aby se u nich nastálo usídlila jedna americká divize. Spojené státy jich mají deset, do úvahy připadá, že by pro službu v Polsku byla vyčleněna jedna z nich a její místo by systematizovaně zaujala některá z devíti rezervních divizí. Každá divize má zhruba dvacet tisíc vojáků a vojákyň a odpovídající taktické vybavení.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1