Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Duch německé minulosti. Namibijské kmeny žalují Berlín kvůli více než sto let staré genocidě

Duch německé minulosti. Namibijské kmeny žalují Berlín kvůli více než sto let staré genocidě

Více než sto let uplynulo od vraždění v Namibii, které bylo později uznáno jako genocida, než se Německo, jehož kolonií tehdy africká země byla, za své činy omluvilo. Kmeny Herero a Nama, které byly postižené, ale ženou případ k soudu.

Žaloba podaná v New Yorku na Spolkovou republiku namibijskými kmeny Nama a Herero, z nichž na 75 tisíc lidí padlo za oběť genocidě v letech 1885–1903, může mít pro Německo dalekosáhlé následky, jak informují sama média provinilé země.

Kmeny požadují odškodnění za čistky, kterými si prošly na přelomu 19. a 20. století. Zástupci kmenů Nama – David Frederick – a Herero – Vekuii Rukoro – společně tvrdí, že zastupují všechny příslušníky své národnosti na celém světě. Požadují také, aby byli přítomni jednáním o výši finanční kompenzace.

V současnosti totiž nedochází k jednáním s potomky kmenových příslušníků, jichž se genocida dotkla, ale se zástupci Namibie. Německo vyplácí Namibii finanční prostředky v rámci rozvojové pomoci své bývalé kolonii.

Levicoví politici případnou účast zástupců kmenů Nama a Herero na jednáních vítají. Německý historik Jürgen Zimmerer ovšem varuje, že by to mohl být precedens. „Pokud by se podařilo Německo dotlačit k přímým jednáním se zástupci kmenů ohledně reparací, mohlo by se vynořit mnoho dalších případů z období kolonialismu,“ varuje dějepisec.

Spolková vláda uznala oficiálně teprve relativně nedávno, že se v případě Namibie jednalo o genocidu. Čistkám padlo za oběť 10 tisíc z celkových 20 tisíc příslušníků kmene Nama a 65 z 80 tisíc kmene Herero.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1