Greenpeace připravuje žalobu na Česko. Podle ekologů podceňuje hrozbu globálního oteplování | info.cz

Články odjinud

Greenpeace připravuje žalobu na Česko. Podle ekologů podceňuje hrozbu globálního oteplování

České soudy budou možná už na podzim rozhodovat o tom, zda vláda musí povinně chránit občany před klimatickými změnami. Ekologové totiž podobně jako v některých jiných zemích chtějí žalovat stát za to, že podceňuje hrozbu klimatické katastrofy.

INFO.CZ to potvrdil mluvčí české pobočky mezinárodního ekologického hnutí Greenpeace Lukáš Hrábek. Žaloba by podle něj měla přinutit české politiky, aby oficiálně uznali nebezpečí plynoucí z takzvaného globálního oteplování, a neprodleně přijali zákony, které přispějí k razantnímu snížení emisí skleníkových plynů. Tyto emise, produkované lidskou činností, jsou podle ekologů i mnohých vědců hlavní příčinou posilování takzvaného skleníkového efektu, a tedy i klimatických změn.

„Především chceme ale dosáhnout toho, aby Česká republika přijala závazky, k nimž se zavázala už na světové klimatické konferenci v Paříži v roce 2015,“ řekl INFO.CZ Hrábek. Česko se společně s dalšími státy EU přihlásilo k tomu, že unie jako celek sníží do roku 2030 nejméně o 40 % produkci skleníkových plynů v porovnání s rokem 1990. Každá země měla loni za úkol připravit svůj vlastní plán snížení emisí, který nyní posuzuje Evropská komise. Podle Hrábka je ale už dnes jasné, že Česko se ke svým závazkům postavilo velmi vágně. Žalobou chtějí ekologové dosáhnout toho, aby byla vláda donucena ke skutečně razantním a účinným opatřením na ochranu klimatu. „Posuzujeme nyní s právníky i jinými ekologickými organizacemi všechny možnosti žaloby podle českého práva. Pokud stát zažalujeme, bude to tedy nejdříve na podzim,“ řekl Hrábek.

Žaloby, podané Greenpeace v různých státech, by měly politiky prostřednictvím soudů donutit takzvaně přiznat barvu. Soud totiž může teoreticky říci, že pokud vláda skutečně považuje klimatické změny za hrozící katastrofu, musí podle toho jednat. Jinak by vlády, což je podstatou těchto žalob, mohly porušovat základní lidské právo na život a ochranu zdraví zaručené mezinárodními úmluvami. Soudci mohou ale teoreticky dojít i k takovému závěru, že se hrozba klimatických změn zveličuje, případně není dostatečně prokázáno, že jsou to změny vyvolané lidskou činností. 

Pobočky Greenpeace už takzvané klimatické žaloby předaly soudům například v Norsku, v Německu a ve Švýcarsku, nově budou žalovat na podzim Rakousko. Zatím jediný úspěch však zaznamenali v tomto směru aktivisté v Nizozemí. Na základě hromadné žaloby 900 Nizozemců rozhodl loni na podzim civilní soud v Haagu o tom, že stát je povinen snížit zákonnými opatření produkci emisí v energetice a dopravě. A to z toho důvodu, že klimatická změna, vyvolaná nadprodukcí emisí skleníkových plynů, představuje pro obyvatele skutečné ohrožení. „Stát je povinen zajistit lidem ochranu,“ uvedla v rozsudku soudkyně Marie Anne Tan-de Sonnavilleová. Soud dokumentoval riziko klimatických změn na konkrétních příkladech, včetně možného zaplavení části Holandska mořem, nedostatkem sladké vody, rizikem vzniku různých nemocí či škodami na ekosystému a v zemědělství.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud