Články odjinud

Krvelační Turci proti proradným Arménům. Proč 103 let stará genocida paralyzuje Malou Asii

Krvelační Turci proti proradným Arménům. Proč 103 let stará genocida paralyzuje Malou Asii

Genocida, nebo (zasloužené) vyhnání? Dnes je to sto tři let od vydání osmanského přesídlovacího dekretu, v jehož důsledku zahynulo na jeden a půl milionu Arménů žijících v Osmanské říši. Podle Arménů mělo masové vraždění a pochody smrti mířící do Sýrie jediný cíl: organizovaně vyhladit osmanské Armény. Proto nešlo o nic jiného než o genocidu. To se ovšem nelíbí Turkům, protože jakmile dostanete jednou flastr toho, kdo prováděl genocidu, už se ho nikdy nezbavíte (Němci by mohli vyprávět). Připouštějí, že došlo ke zvěrstvům, ale tvrdí, že na obou stranách - jak u křesťanů, tak u muslimů. Také počty mrtvých jsou v jejich podání podstatně nižší a především - podle jejich tvrzení v žádném případě nešlo o systematické vyhlazování příslušníků konkrétního národa.

Strach z páté kolony

Velkou náhorní plošinu ve východní Anatolii obývali křesťanští Arméni už ve starověku a ve středověku se dělili o území s muslimskými Kurdy. Vládly tu arménské dynastie, které si musely umět poradit s různými nájezdníky. V jedenáctém století se oblastí převalily migrující turkické kmeny a bylo po arménské politické nezávislosti. Během 15. a 16. století se východní Anatolie stala definitivně součástí Osmanské říše. Arméni si ovšem zachovali díky vlastnímu jazyku a příslušnosti k arménské katolické církvi silný pocit národní identity. Na počátku 20. století žilo v Osmanské říši podle encyklopedie Britannica na dva a půl milionu Arménů. V žádné z šesti provincií, v nichž Arméni žili, netvořili většinu, nicméně obvykle obývali stejné vesnice, případě městské čtvrti. Původně se jednalo převážně o chudé zemědělce, ale v 17. a 18. století se některým podařilo úspěšně zapojit do mezinárodního námořního obchodu a zbohatnout. Několik arménských rodin zastávalo prominentní pozice v bankovnictví, již zmiňovaném obchodu a také ve vládě. Z arménských kruhů pocházeli také význační umělci, například hlavní dvorní architekti osmanských sultánů. A stejně jako v případě německých židů, i mezi muslimy začali kosmopolitní, vzdělaní a vlivní příslušníci arménské elity budit podezření (a závist). V 19. století museli bojovat s čím dál rozšířenějším postojem, podle něhož nebyli Arméni v rámci Osmanské říše nic jiného než cizí element, jenž ji dříve či později nevyhnutelně zradí a vytvoří si vlastní, národní stát.

Na konci 19. století skutečně vznikly dvě nacionalistické organizace „Zvon“ a „Federace“, které založili mladí arménští aktivisté původem převážně z Kavkazu - ty toužily po samostatném státu. Většina osmanských Arménů však zůstávala loajální a doufala, že křesťanská Evropa přiměje Osmany provést reformy, jež by jim zajišťovaly větší ochranu. Na přelomu dvacátého století se protiarménské nálady rozhořely naplno, nejvíce obětí si vyžádaly tzv. Hamídijské masakry v letech 1894 až 1896, při nichž bylo povražděno v závislosti na zdroji mezi 80 a 300 tisíci Armény. Další tisíce lidí zahynuly při pogromech.

Po převratu v roce 1913 se v zemi dostali k moci Mladoturci. Po prohrané první balkánské válce, v níž přišla Osmanská říše o téměř veškerou půdu v Evropě, se nevraživost vůči křesťanům ještě vyhrotila. Mladoturci z prohry obviňovali zrádné balkánské křesťany, do Anatolie z někdejšího osmanského Balkánu proudily davy muslimských uprchlíků a napětí mezi tamějšími křesťanskými zemědělci a majiteli půdy a nově příchozími se stupňovalo. Po bitvě u Sarıkamışe, nejhorší porážce, jakou Osmané za první světové války utrpěli, padla vina na Armény. Spolu s ostatními vojáky netureckého původy byli demobilizováni a přesunuti k pracovním jednotkám. Ve stejné době bylo v Istanbulu zatčeno na 250 nejvýznamnějších intelektuálů a politiků arménského původu. Stalo se tak 24. dubna 1915, zatčení byli deportováni do oblasti dnešní Ankary a většina z nich byla povražděna. Toto datum se obvykle uvádí jako počátek arménské genocidy. Záhy poté začaly deportace Arménů z východní Anatolie, kde měla údajně jejich přítomnost poblíž frontové linie představovat riziko pro národní bezpečnost. Během léta a podzimu roku 1915 byly arménské rodiny vyhnány ze svých domovů a poslány pěšky do koncentračních táborů v syrské poušti. Kdo přežil cestu, nepřežil hlad a další masakry v táborech. Konzervativní odhady počtu obětí se pohybují mezi 600 tisíci až jedním milionem mrtvých.

Důkladná „očista“

Na konci války zmizelo z území, z něhož se posléze stalo moderní Turecko, 90 procent Arménů. Jejich domovy a půdy dostali muslimští uprchlíci z Balkánu. Mnohé arménské vdovy a sirotci se také údajně vzdali arménské identity a konvertovali k islámu.

Tak alespoň zní konvenční (západní) náhled na dějiny Osmanské říše. Arménské podání je podstatně dramatičtější, čísla mrtvých jsou vyšší (až 1,5 milionu) a Turci krvelačnější. Ty turecké zase naopak prezentují trochu jinou verzi událostí a počet mrtvých se zastavuje na 300 tisících. Turci si navíc striktně stojí za tím, že Arméni představovali nebezpečí a jako takoví museli být eliminováni. V tureckých učebnicích jsou dodnes Arméni z té doby popisovaní jako „nečestní a proradní“. Podle Turků nejsou obvinění z genocidy na místě, jsou podlá a Turecko kvůli nim ztratilo v 80. letech prestiž, jak píše například Alaeddin Yalçınkaya z Marmarské univerzity. „Členové teroristické organizace ASALA (Arménské tajné armády pro osvobození Arménie) zabili celou řadu tureckých diplomatů a předložili tím světu obvinění z genocidy.“ Podle Yalçınkaye, který je profesorem sociologie a mezinárodních vztahů, ale nikdy nebyly události první světové války uznány podle mezinárodního práva jakožto genocida a tím pádem jsou „Turecko a turecký lid oběťmi pomluvy“.

Spor o genocidu, kterou se podle druhého článku Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidy OSN z roku 1948 rozumí jakýkoliv z činů „spáchaných v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou“, se točí na tom, zda bylo vraždění Arménů zorganizované či nikoli. Podle Arménů ano, podle celé řady odborníků to není zdaleka tak jisté, a podle Turků (nepřekvapivě) ne.

Arméni jsou jedním z nejrozptýlenějších národů na světě – a po světě. Téma genocidy je považováno za nejzásadnější událost jejich moderních dějin, je to něco, co Armény sjednocuje. V Turecku ovšem jejich vraždění za první světové války genocidou raději nenazývejte. Podle článku 301 tureckého trestního zákona je totiž urážení „Turecka a tureckého národa“ trestné – a pod ně spadá i označování onoho válečného „přesídlování“ za genocidu. Své o tom ví mimo jiné nositel Nobelovy ceny za literaturu Orhan Pamuk a ještě mnohem víc novinář Hrant Dink, jenž byl v roce 2007 zastřelen (jeho vrah, v té době teprve sedmnáctiletý ultrapravičák Ogün Samastm, si za to odsedí třiadvacet let).

Hra se slovy

Více než dvacet zemí, například Francie, Kanada, Belgie, Itálie, Rusko nebo Vatikán, tragédii arménského národa oficiálně považují za genocidu. Spojené státy, Velká Británie nebo třeba Izrael používají pro popis událostí jinou terminologii – zvěrstva, ohavnosti nebo třeba ukrutnosti. Bývalý americký prezident Obama ještě jako senátor hovořil o arménské genocidě, jako prezident už toto označení nikdy nepoužil (arménská lobby ve Washingtonu je silná, ale Turecko je přece jenom užitečný spojenec). „Nejde tu o spor Turků s Armény, jde o uznání toho, co se stalo, o přiznání naší historie,“ prohlásil u příležitosti stého výročí genocidy ředitel Armenian General Benevolent Union Nicolas Tavitian.

Za tahanicí o slova panuje mezi oběma zeměmi nepřátelství, jež má reálný dopad na regionální politiku. Hranice mezi Tureckem a Arménií zůstává zavřená a tvoří nepropustnou ekonomickou překážku pro celou oblast. „Když si budete pořád strhávat strup, nikdy se nezahojí, je smutné, že si Turci nepřestávají ubližovat tím, že nehodlají uznat, co se stalo,“ vysvětloval pro New York Times Charles Hajinian, jeden z Arménů žijících ve Spojených státech. „My a celý zbytek světa víme, co se stalo. My nepotřebujeme turecké uznání, abychom se mohli uzdravit.“

 

10 nejlepších aplikací roku pro Android a iOS

Mobilní svět zaplavuje čím dál víc aplikací, které bojují o pozornost náročných uživatelů. Podívejte se na seznam těch nejlepších, které si můžete stáhnou ať už máte Android nebo iOS. 

Lastpass password manager

Unikátní heslo po nás chce nejen email a platební karta, ale i kdejaká aplikace. Ti, které neustálé zadávání obtěžuje, ale nemusejí zoufat. Stačí si stáhnout správce hesel, který si je bude pamatovat za ně.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Gallery Doctor - Photo Cleaner

Jestliže patříte mezi ty, kteří spoušť fotoaparátu zmáčknete hned několikrát za sebou, ale už nikdy se nedonutíte fotogalerii promazat, je Gallery Doctor přímo pro vás. Podle vašeho nastavení bude automaticky mazat například rozmazané, tmavé, nudné nebo téměř identické fotky.

Pro iOS můžete stáhnout zde

TickTick

Pokud vám vyhovuje "úkolníček", měli byste zkusit Tick Tick. Pomůže vám úkoly roztřídit nebo sdílet, navíc si můžete obsah synchronizovat přes cloud a integrovat ho do svého kalendáře.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zdeLink

Alarmy - Sleep if u can

Těm, kdo jsou schopní zamáčkou tři budíky po sobě a klidně spát dalších několik hodin, může pomoct aplikace Alarmy. Po zazvonění totiž budou muset vykonat několik úkolů, které je zaručeně dostanou z postele.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

WifiMapper

Jestliže nedisponujete velkorysým datovým tarifem a neustále pokukujete po Wi-Fi, může vám WifiMapper a jeho uživatelé, kteří zaregistrují každý hotspot, ke kterému se připojí, ušetřit práci. 

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Pocket Casts

Aplikace k poslechu audio nahrávek nebo ke sledování videí, kterou si můžete upravit k obrazu svému. Automaticky vám stáhne nejnovější díly vaše oblíbeného seriálu například těsně před tím, než vstanete. Případně vám smaže to, co už jste slyšeli nebo viděli.

Pro Android můžete stáhnout zde

iTranslate Converse

Asi nikdo na světe nezná všechny jazyky a pokud si chcete popovídat i tam, kde si se základními světovými jazyky nevystačíte, budete potřebovat pomocníka. A právě iTranslate Converse vám s překladem v reálném čase pomůže.

Pro iOS můžete stáhnout zdeLink

Adobe Photoshop Lightroom CC

Rádi byste upravili fotky z telefonu na profesionálnější úrovni? Pak určitě využijete zjednodušenou verzi klasického a notoricky známého Photoshopu. Pokud si nevystačíte ze základními funkcemi, které jsou zdarma, můžete si další přikoupit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Greenify

Aplikace, které během dne používáte, mohou váš telefon zbytečně vybíjet. Aplikace Greenify vám je ale zbytečně vypínat nebude, uvede je totiž do „hibernace“, tak nebudou zbytečně aktivní, ale na druhou stranu budou okamžitě k dispozici kdykoli si vzpomenete.

Pro Android můžete stáhnout zde

Songkick Concerts

Díky Songkick už žádnému milovníku hudby neutečou koncerty jeho oblíbených kapel. Aplikace se totiž dokáže inspirovat vaším účtem na Google Play nebo Spotify a upozorní vás na koncerty, které odpovídají vašemu vkusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link


Nejlepší aplikace roku 2017

Super Mario Run

Kultovní hra Super Mario se konečně objevila i na obrazovkách chytrých telefonů a na úspěch nemusela dlouho čekat. Hru s legendárním instalatérem si nejdříve užívali majitelé iOS, v březnu už byla dostupná i pro systém Android.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Microsoft To-Do

Hromadí se vám úkoly a papírky, které vám je mají připomínat, se záhadně ztrácejí? Tato aplikace vám pomůže, je uživatelsky jednoduchá a navíc dokáže komunikovat s různými platformami, takže už na nic nezapomenete.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

A Normal Lost Phone

Téměř každý už někdy ztratil svůj telefon, teď si ale představte opačnou situaci, najdete nezabezpečený telefon a pokusíte se o jeho majiteli zjistit co nejvíce informací. Tato zvláštní hra, která pověří vaše logické myšlení, je k dispozici jak pro iOS tak pro Android.

Pro Android zde

3477590:article:true:true:true

The Great Courses Plus

Máte před sebou dlouhou cestu vlakem a nevíte čím zabijete čas? Možná využijete zajímavou aplikaci The Great Courses Plus, která vám nabídne zajímavé přednášky předních univerzitních profesorů. Můžete se dozvědět něco o vesmíru přímo od Neila deGrasse Tysona nebo zdokonalit své fotografické dovednosti díky přednášce fotografa National Geographic.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Wemogee

Společnost Samsung dokázala využít popularitu emotikonů a přetransformovala ji do velmi užitečné aplikace Wemogee. Díky této aplikaci může její uživatel komunikovat zcela beze slov, jen za pomoci symbolů. Pro někoho zábava, pro jiného vydatný pomocník.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477553:article:true:true:true

ArtPassport

Pokud nemáte možnost cestovat po světě a osobně si projít nejlepší galerie světa, aplikace ArtPassport vám to umožní. Díky 360° pohledu budete mít pocit, jako byste tato místa plná umění opravdu navštívili.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Google Earth

Nová verze aplikace Google Earth vám pomůže poznat svět. Provede vás nejen městy jako je Londýn, Tokio nebo Řím, dá vám nahlédnou i do singapurských skleníků nebo rozlehlých italských lesů.

Link

Funnel

Aplikace Funnel pro vás nasbírá ty nejdůležitější informace dne. Každou hodinu vybírá ty nejnovější zprávy ze serverů jako je BBC, CBC nebo Fox5, které vám pak dokonce přehraje v audio formátu.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Empower

Máte několik účtů, debetních a kreditních karet a už se vám vaše finance začínají vymykat kontrole? Pořiďte si aplikaci Empower, která vám pomůže sloučit vaše účty a bude za vás sledovat i vaše výdaje.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Focalmark

Pokud vás nebaví psát hashtagy, přesto je ale pod svou fotkou na Instagramu chcete mít, není nic jednoduššího než tuto činnost svěřit aplikaci. Focalmark vygeneruje odpovídající hesla, která pak jen jednoduše zkopírujete ke svému statusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link

FaceApp

Chcete si změnit profilovou fotku a žádná z vašich selfie není dostatečné hezká? Pomůže vám FaceApp. Nejen že vás omladí, ale dokáže vám i vykouzlit úsměv.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477566:article:true:true:true

Clips

Aplikace od společnosti Apple vám usnadní tvorbu vašich videí. Velmi jednoduše vám dovolí kombinovat záběry a fotografie. Celé dílo pak navíc můžete otitulkovat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Marvel: Color Your Own

Tato aplikace potěší především ty, kteří milují komiksy od Marvela a ještě k tomu mají rádi omalovánky. Majitelé iOS si nyní mohou své oblíbené postavy totiž sami vybarvit.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

MeiTu

Zatím co americký a evropských telefonech najdeme aplikace jako Instagram nebo Snapchat, v Asii letí aplikace MeiTu, které se nyní snaží prorazit i na americký trh. Takže pokud toužíte po fotce, na které budete vypadat jako anime postava, tak si ji můžete si ji zdarma stáhnout. I když za cenu, že možná až zbytečně moc odhalíte své soukromí.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477542:article:true:true:true

Elder Scrolls: Legends

Pokud máte rádi karetní hry, Elder Scrolls: Legends je přímo pro vás. Jako počítačová hra už má za sebou slušnou základnu fanoušků, ale až letos je možné jí hrát i na mobilních telefonech. Základní verze je ke stažení zdarma, za dodatečné nákupy si ale budete muset zaplatit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Filtru

Pokud patříte mezi milovníky dobré kávy, tak vás aplikace Filtru vyloženě nadchne. Nejenže vás krok za krokem naučí, jak připravit tu nejlepší kávu, navíc vám i spočítá, kolik jste za den zkonzumovali šálků.

Pro iOS můžete stáhnout zde

3477556:article:true:true:true

Sprinkles

Nová aplikace od společnosti Microsoft tak trochu supluje Snapchat. Obsahuje nejrůznější filtry, kterými můžete vylepšit svojí fotografii, kterou pak můžete umístit na Facebook, Instagram nebo právě Snapchat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Pokémon: Magikarp Jump

Pokud jste propadli lovení Pokémonů, tak by vás mohla zajímat i odpočinková hra Pokémon: Magikarp Jump. Princip je velmi jednoduchý, čím výš dokáže Magikarp s vaší pomocí skočit, tím víc dostanete bodů.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477539:article:true:true:true

Rodičovská kontrola pro Nintendo Swich

Nevíte kolik času tráví vaše ratolest hraním her? Nintendo nabízí velmi precizní aplikaci, která vám o chování vašeho dítěte prozradí mnohé. Dozvědět se můžete, jak dlouho a kdy dítě hraje, ale také co sdílí na sociálních sítích.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Mobile Passport

Dlouhé fronty u přepážek s pasovou kontrolou jsou minulostí. Alespoň pro cestující, kteří si jako cílovou destinaci vybrali jedno z 23 amerických letišť. Právě tam se můžete otravné frontě vyhnout díky aplikaci Mobile Passport, prostřednictví které vyplníte jednoduché celní prohlášení a můžete směle pokračovat ve svojí cestě.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde.

Aplikace na cesty. Co si stáhnout do mobilu, než vyrazíte na dovolenou>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

 10818