Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Můžeme potvrdit, že nemůžeme potvrdit: Kam se poděl Zemanův čínský poradce?

Můžeme potvrdit, že nemůžeme potvrdit: Kam se poděl Zemanův čínský poradce?

Po zprávách o zadržení předsedy společnosti CEFC China Energy, čestného poradce českého prezidenta Jie Ťien-minga, propukla v českém mediálním prostoru malá rétorická spartakiáda. Na zdánlivě prostou otázku: “Sedí předseda Jie, nebo ne?” reagují zainteresované strany v české centrále CEFC a na pražském hradě pozoruhodnými slovními cvičeními, zjevně navzájem pečlivě secvičenými. 

Vesměs se jedná o varianty na logickou přesmyčku, nejprecizněji formulovanou kancléřem Mynářem: „Mohu potvrdit, že paní Ma Kche-čching spekulace o zatčení čestného poradce pana prezidenta pro ekonomickou spolupráci s Čínou nepotvrdila.”

Podobně se vyjádřil mluvčí Ovčáček: „Paní velvyslankyně při včerejším setkání s panem kancléřem spekulace o zatčení nepotvrdila."

Rovněž čínská webová stránka společnosti CEFC nás ujišťuje, že “nezodpovědné zprávy” o svém zatčení nepotvrdil (web říká doslova “neodsouhlasil”) předseda Jie.  

Všechny tyto zprávy jsou věcně správné - předseda Jie skutečně asi není v současnosti sto cokoliv potvrdit či vyvrátit. Je totiž velmi pravděpodobné, že ani v ústředí společnosti CEFC v Šanghaji, tím méně v její pražské centrále, nikdo neví, kde se vlastně předseda Jie v současnosti nachází.

Mlha přede mnou, mlha za mnou

Další zainteresovaná strana, Jaroslav Tvrdík jako český, resp. evropský zástupce CEFC si na sociálních sítích posteskl, že “žijeme v turbulentním a globálním světě. V ČR nelze některé informace potvrdit ani vyvrátit”. Následující dopoledne uklidňoval fanoušky Slávie, jejíž stadion mezitím pro jistotu zaplombovali věřitelé CEFC, zdravicí od prezidenta CEFC China a předsedy dozorčí rady Slavie pana Chan Chauto (skutečným jménem Chen Qiutu): „Prezident CEFC China a predseda dozorci rady Slavie pan Chan Chauto mne pozadal o predani pozdravu klubu a jeho fanouskum. Rad cinim. Sedi ve sve kancelari a ridi svoji firmu. A doufa ve vyhru zitra :-)”

Tvrdík připojil pro uklidnění fanoušků také nedatované foto, na němž Chan Chauto skutečně nejspíš sedí ve své kanceláři a bez ohledu na “nezodpovědné zprávy” o zatčení svého šéfa svědomitě řeší náročnou podnikovou agendu. Poklidné korporátní zátiší snad opravdu svědčí o tom, že Chan Chauto sám (dosud) vyšetřován není, současně však implicitně navozuje otázku: A kde je tedy Jie Ťien-ming?

Jie Ťien-ming? Jaký Jie Ťien-ming?

Vedle linie “můžeme potvrdit, že nemůžeme potvrdit” je u všech zainteresovaných stran patrná také snaha nenápadně se od Jie Ťien-minga, donedávna velkého šéfa, otce zakladatele a prvotního hybatele společnosti, distancovat.

Tento trend již zjevně dorazil i k Jaroslavu Tvrdíkovi: „Já nespolupracuji s panem Jie, ve Slavii je předseda dozorčí rady Chan Chauto a ten má jako prezident CEFC China na starosti evropské projekty. Pan Jie nebyl ani na 125. výročí Slavie na začátku prosince," dodal Tvrdík.

Ještě před Tvrdíkem se od někdejší hvězdy čínského podnikového nebe začali jeden po druhém odvracet představitelé dceřiných společností CEFC China Energy.

Hongkongský zpravodajský portál HK 01 přinesl dvě stručné zprávy, v nichž různá křídla konglomerátu CEFC zpochybňují po zprávách o zadržení svého čelného představitele  význam  jeho osoby pro fungování firmy, nebo alespoň svých divizí. CEFC International hlásí, že Jie Ťien-ming nemá s jejich společností žádnou přímou vazbu - o jeho současné situaci se přitom nezmiňuje ani slůvkem:

Jie Ťien-ming v CEFC International neměl žádnou důležitou pozici a se společností neměl žádnou přímou vazbu. CEFC International funguje i nadále bez problému, všechny naše obchody běží systematicky dál.

Další divize konglomerátu, CEFC Hong Kong Financial Investment Company Limited, zašla ještě dále, když prohlásila, že “Jie Ťien-ming nikdy nedržel post ředitele firmy ani jiné posty, ani nebyl zodpovědný za žádné operace”. Neopomněla přitom zdůraznit, že chod společnosti běží normálně.

Stranická inkvizice

Je tedy Jie Ťien-ming skutečně zatčený a vyšetřovaný? Sinopsis může zodpovědně potvrdit, že takovou otázku nemůže zodpovědně potvrdit ani Tvrdík, ani čínská velvyslankyně, a dokonce ani ústředí společnosti jako takové. Pokud je totiž Jie skutečně zadržován, nenachází se s největší pravděpodobností v rukou čínské policie, ale v rukou agentů Ústřední disciplinární komise Komunistické strany, jakési vnitrostranické inkvizice, která vyšetřuje disciplinární prohřešky, a zejména korupci ve stranických a státních, a v poslední době i v nominálně komerčních, strukturách. Činnost tohoto všemocného orgánu je ze své podstaty utajená; na rozdíl od policie nemusí ani formálně o svých aktivitách informovat nikoho kromě nejvyššího stranického vedení.

Ústřední disciplinární komise nemá zákonné oprávnění nikoho zatýkat, ale ve skutečnosti zadržují její agenti podezřelé často i celé měsíce v rámci systému zvaného šuang-kuej 双规.

Celý systém operuje v utajení, a proto také není možné potvrdit, zda je někdo vyšetřován či nikoliv. Agenti šuang-kuej nejsou vázáni právními principy jako je habeam corpus, a nemusí, respektive ani nesmí potvrdit, že někoho skutečně zadržují.  V případě Jie Ťien-minga, stejně jako v tisících podobných případů, se tak můžeme spoléhat pouze na neoficiální, zpravidla anonymní zprávy “z dobře informovaných zdrojů”. Od “zainteresovaných stran” v ČR můžeme tudíž i nadále očekávat zábavné slovní přesmyčky typu “nezvěstný nám nepotvrdil nezodpovědné zprávy o svém zmizení”.

 Vyšetřovaný - nevyšetřovaný Jie Ťien-ming se asi baví méně. Systém šuang-kuej je v mnoha případech ještě tvrdší než regulérní vazba. Právě proto, že funguje zcela mimo zákon, nezaručuje zadržovaným ani ta skromná práva, jež přiznává skutečným vězňům čínský právní řád. V rozsáhlé zprávě z loňského roku popisuje organizace Human Rights Watch systém šuang-kuej následovně: 

Systém šuang-kuej, který funguje mimo dosah čínského trestního práva, dává CDDI moc předvolat si kteréhokoliv z 88 milionů členů komunistické strany Číny, aby se zodpovídal z údajně nelegálně nabytého majetku “na určeném místě v určený čas” (šuang-kuej). Předvolaní jsou zbaveni svobody na dny, týdny či měsíce, opakovaně vyslýcháni a často mučeni. Zadržování obvykle končí, když se úředník přizná ke korupci či jinému porušení disciplíny. Někteří jsou poté předáni regulérním justičním orgánům k potrestání.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

-1