Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Nejvyšší ruský duchovní zkritizoval sňatky homosexuálů. Jsou prý stejně nemorální jako nacistické zákony

Nejvyšší ruský duchovní zkritizoval sňatky homosexuálů. Jsou prý stejně nemorální jako nacistické zákony

Hlava ruské pravoslavné církve, moskevský patriarcha Kirill přirovnal západní zákony dovolující homosexuálům uzavírat manželství k nacistickým zákonům. „Rozvracejí mravní povahu člověka a vyvolávají stejné pobouření jako zákony fašistického Německa,“ prohlásil podle serveru ruské redakce BBC.

„Jestliže cíl zákona je v rozporu s mravností, tak přestává být závazným,“ usoudil partriarcha v projevu předneseném na univerzitě v kyrgyzském hlavním městě Biškeku. Lidé se podle něj bouří proti zákonům o manželství gayů ze stejných důvodů, jako se bouřili proti nacistickým zákonům či apartheidů, protože tyto zákony odporují morálce. Je hluboce přesvědčen, že tyto právní normy nejsou životaschopné, ztělesňují propast mezi svobodou a mravní odpovědností, mezi právem a morálními zásadami.

Server připomněl, že homosexuální manželství v současnosti umožňují dvě desítky zemí. V Nizozemsku, které jako první přijalo takový zákon, bylo mezitím uzavřeno 21 331 sňatků mezi osobami stejného pohlaví: 11 196 mezi dvěma ženami a 10 135 mezi dvěma muži. V téže době se v království odehrál i více než milion tradičních veselek s ženichy a nevěstami.

Rusko homosexuální sňatky neuznává, ani ruské zákony nepočítají s registrovaným partnerstvím či jinak formalizovanými vztahy mezi homosexuálními páry.

Moskevský patriarcha Kirill je hlavou církve, která sdružuje více než polovinu z 250 milionů ortodoxních křesťanů žijících po celém světě. Kirill je také vlivnou politickou osobností s podporou prezidenta Vladimira Putina. Sílící role církve v Rusku přinesla příklon k tradičním hodnotám a k potlačování práv homosexuálů.

Kirill nicméně krátce po svém zvolení do čela církve, v předchozí liberálnější dekádě, hovořil o tom, že homosexualita je sice hřích, ale gayové by neměli být kvůli této osobní volbě diskriminováni, natož trestáni. Od počátku však vystupoval proti svazkům mezi homosexuály.

Rusko je známé svými tvrdými až nepřátelskými postoji vůči gayům a lesbičkám, homosexualita v Rusku přestala být trestným činem až v roce 1993. Někteří vlivní ruští politici proti právům gayů otevřeně brojí, označují je za sodomity a obviňují ze šíření nemoci AIDS.

Rusko v červnu 2013 přijalo zákon zakazující pod hrozbou pokut propagovat netradiční sexuální vztahy mezi mladistvými, známý jako „zákon proti gayům“, a také zakázalo gayům a lesbám osvojovat si děti. Zákaz se vztahuje i na nežádoucí cizince ze zemí, které homosexuální sňatky povolují, poznamenal server Newsru.com.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

-1