Německé město Trevír splácí církvi dluh za upáleného čaroděje | info.cz

Články odjinud

Německé město Trevír splácí církvi dluh za upáleného čaroděje

Zatímco se čeští politici neustále dohadují o způsobu církevních restitucí, styl, jakým se s církví vyrovnávají radní v německém Trevíru, by se asi v Česku nelíbil vůbec nikomu. Město totiž už přes 400 let musí splácet církvi dluh za člověka, kterého sama církev upálila na hranici.

I když to zní neuvěřitelně, nejedná se o žádnou fikci. Celý unikátní příběh, který se občas objeví v německých médiích, potvrdil v písemném rozhovoru s INFO.CZ mluvčí radnice v Trevíru Ernst Mettlach. Vše se točí kolem osoby Dietricha Fladeho, městského radního, soudce a movitého měšťana, který v roce 1581 půjčil městu Trevír tehdy obrovskou sumu 4 000 rýnských zlatých. S pomocí těchto peněz mělo město financovat nákladný soudní proces, v kterém se dožadovalo uznání Trevíru jako svobodné metropole, nezávislé na trevírském biskupovi a kurfiřtovi.

„Proces trval celkem 12 let a byl velmi drahý. Přesto v něm nakonec město prohrálo,“ uvedl pro INFO.CZ Ernst Mettlach. O tom, že Flade městu peníze skutečně půjčil, podle něj není pochyb. Důkazem je dodnes existující dlužní úpis z 1. června 1581, stejně jako smlouva zavazující město k placení ročního pětiprocentního úroku ve výši 200 zlatých.

Až potud se jednalo o běžnou obchodní smlouvu, na tehdejší dobu nijak zvlášť výjimečnou. Jenže se stalo něco, s čím nikdo nepočítal. Dietrich Flade byl nejen právníkem, radním a měšťanem, ale také soudcem ve známých čarodějnických procesech, v nichž tehdejší církev obžalovávala muže i ženy z čarodějnictví. Soud pod Fladeho vedením poslal podle historických záznamů na hranici desítky „usvědčených“ čarodějnic a čarodějů, nakonec ale stejně jako v českém filmu Kladivo na čarodějnice došli jiní inkvizitoři k závěru, že čarodějem je sám soudce.

Flade, který měl na svědomí mnoho obětí, byl soudem 18. září 1589 odsouzen k trestu smrti a tentýž den skončil na hranici. Vymohl si však zmírnění trestu v tom, že byl katem ještě před upálením uškrcen. Tak jako v jiných čarodějnických procesech, Fladeův majetek propadl církvi, konkrétně se dostal pod správu trevírského kurfiřta a biskupa Johanna Schöneberga. Ten byl zároveň světským i církevním představitelem.

Schöneberg zavázal smluvně město k tomu, aby úroky z peněz, které mu dříve půjčil upálený soudce, splácelo prakticky na věky pěti farnostem v okolí. A radnice v Trevíru od počátku smlouvu dodržuje, jen se pochopitelně mění platidlo. „Například v roce 1848 město církvi vyplatilo sumu 236 říšských tolarů, 7 stříbrných grošů a 6 feniků. V roce 1876 to pak bylo 708,75 marky,“ uvedl Ernst Mettlach.

Až do roku 2000 dostávala církev od města 739 marek, tato suma pak byla po vstupu Německa do eurozóny přepočítána na eura. Dnes dostávají farnosti roční úrok 362,50 euro (9 200 korun). Každého přitom musí napadnout, že celé splácení dluhu církvi za upáleného čaroděje představuje jen nějakou turistickou atrakci, při které starosta nese do kostela za velké mediální pozornosti měšec s drobnými. Jenže tak to není. Jedná se o úplně vážnou věc.

Důkazem je fakt, že vedení města se už několikrát pokusilo přesvědčit církevní představitele, aby se nároku na splátky vzdali. „Město nemůže smlouvu jednostranně vypovědět, k tomu by potřebovalo i souhlas druhé strany,“ napsal INFO.CZ Mettlach. Naposledy se radnice o zrušení smlouvy podle něj snažila v roce 2010, ovšem v jednáních s církví neuspěla. Farnost Liebfrauen, která je nástupcem pěti zmíněných farností ze 16. století, na zastavení splátek úroků odmítla přistoupit. Dlužno ale dodat, že k tomu má svůj důvod. Tvrdí totiž, že peníze bezvýhradně využívá k humanitárním účelům, například k péči o bezdomovce. „Město proto dluh zaplatilo i letos a dokud farnost od smlouvy neodstoupí, budeme platit i nadále,“ uzavřel Mettlach.

Trevír se 107 000 obyvateli leží v německé spolkové zemi Porýní-Falcko a je podle historiků zřejmě nejstarším městským sídlem v Německu. Jeho římské památky jsou zapsány na seznamu Světové kulturního dědictví UNESCO.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud