Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Oblíbená aplikace jako hrozba pro americké vojáky. Zobrazuje tajné základny i pohyb personálu

Oblíbená aplikace jako hrozba pro americké vojáky. Zobrazuje tajné základny i pohyb personálu

Zobrazení dat z fitness aplikace Strava, která zaznamenává outdoorové aktivity, znamená bezpečnostní riziko pro americké ministerstvo obrany, tak i pro jeho zaměstnance. Zobrazuje totiž trasy outdoorových aktivit bezpečnostních složek, které si tak na internetu nyní může kdokoliv dohledat, tvrdí server CNN.

Pomocí agregovaných dat z aplikace Strava lze identifikovat i utajené vojenské základny, tvrdí uživatelé sociální sítě Twitter, kteří tak podle všeho odkryli základnu CIA v Somálsku, umístění obranného systému raket Patriot v Jemenu i základny USA pro speciální operace v Africe.

Přestože server CNN nedokázal ověřit, zda se skutečně jedná o americké základny, vše tomu nasvědčuje. Uživatelé totiž vycházeli z globální agregované „teplotní" mapy všech aktivit uživatelů aplikace Strava. Ta sice ve velkých městech pokrývala celá území, nicméně v odlehlejších částech světa byly zobrazeny trasy jen okolo známých, či zatím ještě neznámých vojenských bází. K některým trasám aktivit přitom vojáci sami přiřazovali své selfie v uniformě. 

S odhalením přišel Nathan Ruser, australský student a analytik think tanku Analytický institut pro spojené konflikty. Podle něj jsou americké vojenské základny na mapách ze Stravy „zcela jasně identifikovatelné.“

„Pokud vojáci aplikaci používají stejně jako běžní lidé – tedy že ji zapnou ve chvíli, kdy se chystají na nějakou aktivitu – tak je jejich jednání obzvláště nebezpečné. Já bych totiž neměl být schopný zjistit ze zveřejněných dat jakýkoliv aspekt jejich života,“ tvrdí Ruser.

Nicméně opak je pravdou. Pokud lze podle mapy identifikovat vojenské základny, jde hledat i jednotlivé aktivity, zjistit čas, kdy byly zaznamenány – případně podle přiložené selfie fotografie identifikovat i vojáka, který je vykonal. To vše jsou citlivé a potenciálně zneužitelné informace.

Mluvčí Pentagonu Audricia Harrisová v reakci uvedla, že ministerstvo obrany nebere tuto událost na lehkou váhu. „Situaci posuzujeme a zvažujeme, zda je třeba přijmout nové směrnice, které by zaručily bezpečnost našeho personálu,“ uvedla pro CNN.

Podle analytika Scotta Lafoye je nicméně zatím ještě brzy na to určit, jak užitečná zobrazená data jsou. „Ze strategického pohledu všichni víme, že ty vojenské základny tam jsou a toto jsou tak jen pěkná dodatečná data. Nicméně jestliže informace nejsou anonymní, tak je možné začít zjišťovat rozvrhy stráží a další taktické informace a to už je poměrně závažné,“ uzavírá Lafoy.

Aplikace sice nezaznamenává aktivity, které byly označené jako soukromé, nicméně mnoho vojáků očividně toto nastavení nevyužívá. „Naše mapa reprezentuje agregovaný a anonymní pohled na miliardy aktivit, kreré byly skrze naši aplikaci zaznamenány. Vylučuje přitom aktivity, které byly označené jako soukromé,“ reagovala na zprávu o bezpečnostních rizicích Strava.

 

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1