Platová nerovnost jako mýtus? Ženy lžou, aby byl za živitele rodiny muž, tvrdí studie | info.cz

Články odjinud

Platová nerovnost jako mýtus? Ženy lžou, aby byl za živitele rodiny muž, tvrdí studie

Platová nerovnost jako mýtus? Ženy lžou, aby byl za živitele rodiny muž, tvrdí studie
 

Data o platové nerovnosti mužů a žen, z nichž vycházejí vlády ve snaze tuto nerovnost zmírnit, mohou být zčásti založena na lži. Tvrdí to studie, kterou zveřejnilo Centrum pro evropský hospodářský výzkum v německém Mannheimu ve spolupráci s univerzitou ve švýcarské Basileji. Podle jejích závěrů páry, v nichž žena vydělává více než partner, uvádějí v průzkumech často záměrně opačný poměr.

 

Důvodem je – přes veškeré změny ve společnosti – stále hluboce zakořeněná představa o tom, že nejlepší model rodiny je takový, ve kterém rodinu živí především muž a žena se stará o děti a domácnost. Ačkoliv řada lidí považuje tento předsudek za překonanou sociální normu a symbol útlaku, mnohé ženy se s ním údajně ve „vnitru duše“ ztotožňují.

„Mnoho respondentů přizpůsobuje své odpovědi v průzkumech tomu, aby výsledek odpovídal standardu mužského živitele rodiny,“ uvádí jedna ze spoluautorů studie Michaela Slotwinski z univerzity ve švýcarské Basileji. Výzkumníci provedli na velkém vzorku populace srovnání oficiálních statistických údajů o příjmech obyvatel s tím, jaké příjmy uvádějí sami respondenti v průzkumech, které se pak používají často jako důkaz příjmové nerovnosti pohlaví. Výsledek ukázal zajímavý trend.

„Podíl párů, ve kterých žena vydělává více, ale v průzkumu tvrdí, že vydělává méně, je 34,56 procent,“ popsala Slotwinski. Záměrného zkreslování informací o příjmech se přitom dopouštějí obě pohlaví. „Muži i ženy zjevně chtějí, aby jejich odpovědi odpovídaly normě,“ uvedla spoluautorka studie.

O svých příjmech lhaly především ty páry, v nichž ženy měly stejné nebo nižší vzdělání než muž, nebo dokonce pracovaly méně hodin a přitom domů nosily více peněz než manžel nebo partner. V takových případech byla snaha zfalšovat skutečný poměr příjmů ve prospěch muže obzvlášť patrná. Záměrného zkreslování informací se ale dopouštěly i páry, kde žena vydělávala méně než muž, rozdíl byl ale velmi malý, či takřka žádný.

Trend je podle švýcarských výzkumníků každopádně jednoduchý. „Ženy své příjmy záměrně ponižují, zatímco muži zveličují. Důvodem je obava z ohrožení mužské identity,“ píše se ve studii. Pokud by měly páry uvádět v průzkumech jen ryze pravdivé informace o svých příjmech, rozdíl mezi mužskými a ženskými příjmy ve švýcarských domácnostech by byl údajně o 9,4 až 13,5 % nižší, než uvádí oficiální statistika.

Podle stejné statistiky vydělávají ženy v EU v průměru o 16 % méně než muži, přičemž v Česku (stejně jako třeba v Německu) je to až 21% rozdíl. Jak ale upozorňují některá německá média, zjištění švýcarských ekonomů o zkreslených výsledcích průzkumů příjmové nerovnosti se nedá plošně aplikovat na celou Evropu. Zatímco ve Švýcarsku, které není v EU, je příslušná statistika opravdu zčásti založena na dotazníkovém šetření, v Německu vychází ze struktury příjmů v jednotlivých profesích poskytovaných zaměstnavateli. Zaměstnanců se statistici přímo neptají.

Podobně se stejné rozdíly zjišťují v Česku. „Vzhledem k tomu, že byly na evropské úrovni vážné pochybnosti o šetřeních výdělků prováděných v domácnostech a kvalitě takových výsledků, přistoupilo se k tomu, že se pro statistické rozdíly mezi výdělky mužů a žen již využívají výhradně údaje ze strukturální mzdové statistiky získávané z podnikových databází,“ napsal INFO.CZ Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí Českého statistického úřadu.

Ačkoliv tedy švýcarská studie není ve vztahu k celoevropské situaci nijak směrodatná, svůj praktický význam podle analytiků má – i když poněkud paradoxní. Řada vědců a sociologů totiž používá průzkumy v domácnostech pro tvorbu doporučení, jak s nerovností v platech bojovat. „Nyní se ale ukazuje, že výsledky těchto průzkumů by měly být přijímány s velkou opatrností,“ napsal například německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud