„Připadala jsem si jako otrok.“ Drsné příběhy dětských nevěst v USA, vdávají se i v 11 letech | info.cz

Články odjinud

„Připadala jsem si jako otrok.“ Drsné příběhy dětských nevěst v USA, vdávají se i v 11 letech

„Byla jsem jenom malá holka, která chtěla maximálně tak s někým chodit, ale moje matka z toho udělala něco úplně jiného. Vdávala jsem se krátce po třináctých narozeninách. Stáli jsme v našem obýváku, měla jsem na sobě šeredné šaty, které mi matka koupila přes internet, a hned po svatbě nás začala přesvědčovat, že bychom si měli pořídit děti. První syn se mi narodil, když mi bylo patnáct,“ říká do kamery BBC pohledná brunetka Angel. Dnes je jí 26 let a má pět dětí, tři z prvního manželství a další dvě s druhým manželem. Angel nepochází ani z Blízkého východu, ani z Indie, Afriky nebo Jižní Ameriky. Je z Idaha. Jednoho z padesáti států USA, které tvoří pomyslnou výspu demokratické civilizace. Ze státu, který má aktuálně v USA největší podíl sňatků nezletilých – přes 20 na deset tisíc uzavřených manželství. 

Globální záležitost

V pětadvaceti z padesáti států USA není zákonem daná minimální hranice pro uzavření manželství. V těch zbývajících je sice minimální věk stanoven na 18 let, nicméně může být se souhlasem rodičů nebo s povolením soudce snížen i na pouhých 13 či 14 let. Spojené státy si teprve teď začínají uvědomovat, že problematika dětských nevěst je na jejich území naprosto reálná – mezi lety 2000 a 2010 bylo podle organizace Girls Not Brides ve Spojených státech uzavřeno 248 tisíc sňatků osob nebo s osobou mladší osmnácti let. V 90 % případů jsou onou nezletilou osobou v páru dívky, což odpovídá celosvětovému trendu, kdy manželství uzavírané v raném věku nebo pod nátlakem disproporčně postihuje ženy. Přitom země, které bychom si s tímto fenoménem měli tendenci spojit, už proti němu stihly alespoň formálně zakročit. Od roku 2014 dětské sňatky postavily mimo zákon například Guatemala, Malawi, Honduras, Čad, Zimbabwe, Gambie, Tanzanie nebo Salvador. Nicméně v praxi zůstává podle organizace Girls Not Brides například Čad s 68 % ženské populace provdané před dovršením 18 let věku a 29 % před dovršením 15 let po Nigeru a Středoafrické republice třetí zemí na světě s největším procentuálním podílem dětských nevěst.

„Po celém světě bojujeme za to, aby se dívky nesměly vdávat před dovršením osmnáctého roku života. Brzké sňatky jsou vnímány jako zločiny páchané na mladých ženách, jež jsou nuceny přijmout role manželek a matek dřív, než jsou na to fyzicky a psychicky zralé,“ vysvětluje Fraidy Reissová, americká aktivistka bojující proti domluveným a vynuceným sňatkům. „A přitom doma v Americe je totéž možné ve všech státech.“ Fraidy je zakladatelkou organizace Unchained at Last, jež pomáhá ženám, jako je Angel a jako byla ona sama. Fraidy se narodila do ortodoxní židovské rodiny z New Yorku a v devatenácti letech byla přinucena provdat se za člověka, kterého znala tři měsíce. Krátce po svatbě se manžel začal chovat násilnicky a trvalo dalších dvanáct let, než se Fraidy podařilo rozvést se. Byla mimo jiné první ženou pocházející z ortodoxní židovské komunity, která ještě za trvání manželství po jednom z obzvláště brutálních útoků požádala o soudní zákaz styku s manželem. Po rozvodu ji rodina i komunita zcela zavrhly a Fraidy se dnes snaží pomáhat dívkám a ženám, které se ocitly v podobné situaci. „Naši klienti pocházejí ze všech socioekonimckých vrstev. Společné mají jenom to, že jsou to v drtivé většině případů dívky a k manželství je téměř vždy přinutili jejich rodiče.“

Prezidentské volby 2018 se blíží. Komplexní zpravodajství můžete sledovat zde>>>

„Je naprosto nezbytné, aby se děti přestaly vdávat a ženit. Tahle praktika dítě hluboce poznamená bez ohledu na to, kde žije,“ zdůrazňuje Heather Barrová z Human Rights Watch. „Věděli jste, že ve státě New York se může v souladu se zákonem provdat nebo oženit čtrnáctileté dítě?“ Podle Dětského fondu OSN (UNICEF) nezletilí po uzavření sňatku obvykle zanechají studií, což v důsledku vede k životu na nízké ekonomické úrovni. Dívky navíc často záhy otěhotní, pokud se už těhotné nevdávají, přičemž těhotenství v nízkém věku s sebou nese vysoké riziko zdravotních komplikací, a to jak pro mladé matky, tak pro jejich děti. Dívky, které se provdají velmi mladé, se podle Barrové také stávají častěji oběťmi domácího násilí než ženy, které se vdávaly dospělé. „Můj bývalý muž se ke mně choval extrémně násilnicky a já to nechápala. Byl to jediný muž, s nímž jsem kdy byla, a když se ke mně začal chovat agresivně v době, kdy jem byla těhotná, říkala jsem si jen: ‚Tak tohle je můj život? Jak se to jenom mohlo stát?‘“ popisuje svou zkušenost Angel. „Připadala jsem si jako otrok. Měla jsem pocit, že mě matčina představa o tom, jak bych měla žít, a její požadavek, abych měla velmi mladá děti, zotročil. Doteď si to nesu v sobě, ten pocit, že bych tak moc chtěla něco dokázat, něco udělat se svým životem. Ničí mě představa, kde jsem mohla být a co jsem mohla prožít.“

Soudně dospělí

Zplnoletnění v šestnácti letech se souhlasem rodičů je poměrně běžné i v celé Evropě, včetně České republiky. V některých evropských státech je minimální požadovaný věk dokonce ještě nižší. Například ve Španělsku teprve v roce 2015 zvedli minimální věkovou hranici ze 14 na 16 let. Se souhlasem rodičů má v Evropě aktuálně nejníž nastavenou věkovou laťku pro uzavírání manželství Estonsko – na 15 let. Ve Spojených státech však může soudce zajít ještě dál a věk pro uzavření sňatku snížit ještě víc. „Provdali mě za člověka, který mě v mých jedenácti letech znásilnil,“ popisuje Sherry Johnsonová z Floridy. „Otěhotněla jsem a moje matka rozhodla, že to celé bude vypadat líp, když si ho vezmu za manžela. Místo aby dali želízka na ruce jemu, kterému bylo tehdy dvacet, nasadili je na ruce mně, v jedenácti.“ To bylo v roce 1970. V šestnácti letech měla Sherry už šest dětí. „Neměla jsem kam jít, byla jsem na tom muži existenčně závislá. Neuživila bych děti.“

Dodnes platí, že rodičovský souhlas s uzavřením sňatku nezletilců se může snadno zvrtnout v rodičovský nátlak. Podle World Policy Analysis Center je tomu tak v 88 % zemí světa, které stanoví, že osobám musí být při uzavření sňatku alespoň 18 let, nicméně téměř polovina z nich povoluje také to, že se souhlasem rodičů je možné uzavřít sňatek i dříve. A úředník, jemuž rodiče žádost o uzavření sňatku předkládají, nemá obvykle žádnou autoritu, z jejíž pozice by mohl zasáhnout, a to ani v případě, kdy je zjevné, že budoucí nevěsta (či ženich) o sňatek rozhodně nestojí. Ve většině států v USA totiž neexistují zákony, které by výslovně zakazovaly vynucování manželství. Výjimkou jsou podle neziskové organizace Tahirih Justice Center státy Kalifornie, Washington D.C., Maryland, Minnesota, Mississippi, Nevada, Oklahoma, Virginie, Západní Virginie a nezačleněné území Americké panenské ostrovy. „Šokující je i tato statistika: V 91 % případů uzavírá sňatek s nezletilou osobou osoba dospělá, přičemž věkový rozdíl mezi nimi je takový, že za jiných okolností bychom hovořili o pohlavním zneužívání nezletilého. Dva nezletilí uzavírají sňatek v pouhých 14 % případů,“ dodává pro New York Times Fraidy Reissová.

Průzkum, který provedl Tahirih Justice Center, ukázal, že dětské (a) nebo vynucené sňatky se vyskytují v rodinách vyznávajích celou řadu náboženství – netýká se to tedy jen rodin muslimských, ale také křesťanských (především katolíků), hindiustů, buddistů i sikhů. Stranou nezůstává ani komunita ortodoxních Židů, mormoni nebo církev sjednocení alias Moonisté. Jako důvody svého jednání rodiče nejčastěji uvádějí snahu kontrolovat sexuální život svých dětí a ochranu „rodinné cti“. Často je to také klíč k ekonomickému zajištění rodiny.

Ortodoxní New Jersey

Přestože se v absolutních číslech otázka dětských nevěst týká především oblasti Indického subkontinentu a subsaharské Afriky, je zřejmé, že tento negativní jev nelze spojovat výhradně s nimi. V květnu letošního roku odmítl (jinak vesměs příčetný) republikánský guvernér New Jersey Chris Christie podepsat zákon, kterým by se jeho stát stal prvním v unii, jenž zcela staví dětské sňatky mimo zákon. Důvod? „Pokud bychom znemožnili výjimky, ohrozili bychom tradice a kulturní zvyklosti některých komunit v New Jersey vycházející z jejich náboženského přesvědčení,“ citoval Christieho prohlášení list The Independent. Jaké skupiny nebo která vyznání měl konkrétně na mysli, nespecifikoval. Ovšem vzhledem k tomu, že New Jersey má jednu z nejrychleji rostoucích komunit ultraortodoxních Židů, není těžké odhadnout, kam tím mířil.

Každých 28 minut je na světě provdána jedna dívka mladší 18 let. Sňatky nezletilých jdou ruku v ruce s izolací, omezováním osobní svobody a pocitem méněcenosti. Dětské nevěsty nejsou fyzicky ani psychicky připravené na roli manželek a matek. Po vstupu do manželství navíc téměř automaticky ztrácejí šanci na lepší vzdělání, o vstupu na pracovní trh ani nemluvě. To všechno jsou znevýhodnění tradičně připisovaná muslimkám, případně ženám z „třetího“ světa. Aniž by to většina z nás tušila, prožívají totéž tisíce žen (a v menší míře i mužů) ze světa „prvního“.

 

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud