Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Sex bez souhlasu je znásilnění. Švédsko v novém zákoně stanovuje pravidla pro pohlavní styk

Sex bez souhlasu je znásilnění. Švédsko v novém zákoně stanovuje pravidla pro pohlavní styk

Švédský parlament tento týden schválil nový zákon, který stanovuje podmínky, za jakých je pohlavní styk za čarou. Pokud dojde k sexu bez výslovného souhlasu – buď verbálního, nebo fyzického – bude od 1. července, kdy zákon vstupuje v platnost, považován za znásilnění, i když se uskutečnil bez výhrůžek či násilí. 

Zákon Švédům ukládá, že se musí přesvědčit, zda má druhá osoba o sex skutečně zájem. „Pokud se chce dotyčný zapojit do sexuálních aktivit s někým, kdo zůstává neaktivní, nebo vysílá nejednoznačné signály, on nebo ona bude muset zjistit, jestli je ta druhá osoba ochotná mít sex,“ stojí dle BBC v zákoně

K prokázání znásilnění už nově nebude zapotřebí doložit, že ke styku došlo za použití násilí či pod vlivem alkoholu. Zákon zároveň zavádí do švédského právního řádu nové trestné činy – znásilnění z nedbalosti a sexuální obtěžování z nedbalosti. „Nedbalost spočívá v tom, že k uskutečnění dané aktivity nebyl získán přímý souhlas,“ vysvětila vláda, která si od nového zákona slibuje, že za znásilnění bude moci být odsouzeno více lidí. Za výše zmíněné činy hrozí až 4 roky vězení.

Zákon prošel parlamentem hladce, hlasovalo pro něj 257 poslanců, proti jich bylo 38. Švédsko se tak zařadilo k jiným evropským zemím, jako jsou Velká Británie a Německo, kde je sex bez souhlasu považován za znásilnění. 


 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

-1