Stres, strach, bolest. Lidé hodnotí své životy čím dál hůř. Líhní negativních nálad je Afrika | info.cz

Články odjinud

Stres, strach, bolest. Lidé hodnotí své životy čím dál hůř. Líhní negativních nálad je Afrika

Lidstvo se propadá do čím dál větší skepse a deprese. Takový pocit dostanete, když si projdete výsledky nového průzkumu, který zjišťoval, kde ve světě jsou lidé nejvíce negativně naladěni. Udělali jsme to za vás.

Nejhůře hodnotí svůj život dle výzkumu společnosti Gallup obyvatelé Středoafrické republiky. Dá se říct, že africký kontinent je světově nejdepresivnější. Z celkem 12 nejvíce negativních zemí jich devět leží právě zde. Podobně nespokojení jsou také obyvatelé Iráku, Íránu a území Palestiny. Češi se příliš neodlišují od evropského průměru. Svůj život ale hodnotí negativněji než například Poláci, Rakušané nebo Maďaři.

Lidé svůj život hodnotí nejvíce negativně za posledních deset let

Celosvětového průzkumu, který se aktuálně opírá o data získaná v loňském roce, se zúčastnilo přes 150 tisíc lidí. Ojedinělost šetření spočívá v tom, že je založené na subjektivním hodnocení obyvatel jednotlivých zemí a ne na ukazatelích, jako je HDP, výše státního dluhu a podobně. Výzkumníci se respondentů při rozhovorech ptali, zda předchozí den pocítili starosti, smutek, stres a bolest. Na základě vyhodnocení pak určovali, kde se mají lidé subjektivně nejhůře. Respektive, kde tak nejčastěji sami svoji situaci popisují.

Škála hodnocení se pohybuje od 1 do 100, přičemž čím vyšší skóre země získá, tím negativněji lidé svůj život hodnotí. Podle dat shromažďovaných od roku 2006 se lidé celosvětově strachují a stresují čím dál více. Zatímco před deseti lety byl Index negativních prožitků (Negative Experience Index), jak jej Gallup nazývá, na hodnotě 24, postupně vystoupal v roce 2017 až na hodnotu 30, což je nejvíce v historii dotazování.

Toto číslo ovšem představuje celosvětový průměr. Ve Středoafrické republice, kde svůj život negativně hodnotí nejvíce lidí, index vystoupal k hodnotě 61. Na opačném konci žebříčku je se skóre 16 Kyrgyzstán a Tchaj-wan, kde si lidé stěžují nejméně.

Co trápí Středoafrickou republiku? 76 % obyvatel má denně bolesti

Obyvatelé Středoafrické republiky žijí v zemi, kterou už několik let svírá občanská válka mezi etnickými a náboženskými skupinami. Země patří k nejméně rozvinutým státům na světě. Řada nemocničních zařízení byla zničena a lékaři zemi opustili ve velkém, takže mnohde je možnost odborného ošetření takřka nulová. Běžná jsou přepadení a únosy, útoky rebelů míří i na pracovníky mezinárodních organizací. České Ministerstvo zahraničí nedoporučuje do země jezdit.

Při rozhovorech 76 % oslovených ze Středoafrické republiky uvedlo, že v předchozím dni pocítili fyzickou bolest. Tři čtvrtiny respondentů také uvedly, že mají velké starosti. Jde o nejvyšší naměřenou hodnotu v historii měření a výsledky by proto měly být pro světové společenství alarmující.

Nejvíce se stresují Řekové, nejnaštvanější jsou Iráčané

V míře nešťastných obyvatel skončil o příčku nad Středoafrickou republikou Irák, který okupoval vrchol, nebo spíše dno, žebříčku v posledních čtyřech letech. Podobně negativně hodnotí svůj život také lidé v Jižním Súdánu, Čadu a Sierra Leone.

Mezi 15 zeměmi, kde obyvatelé naopak používají negativní hodnocení nejméně, je skoro polovina z nich z Evropy. Jde například o Bělorusko, Bulharsko, Estonsko nebo Polsko. Průzkumníci ale dodávají, že absence negativního hodnocení neznamená, že oslovení lidé by svůj život hodnotili pozitivně. Protože jde převážně o země bývalého východního bloku, výzkumníci předpokládají, že výsledky byly ovlivněny způsobem, jakým jsou lidé z těchto států zvyklí odpovídat. To znamená nepřiznávat veřejně stres a starosti a spíše používat neutrální hodnocení situace.

Z dat také vyplývá, že nejvíc na světě se dle vlastního hodnocení stresují Řekové, respektive to potvrdilo 66 % z nich. Nejvíce naštvaným národem jsou Iráčané. Polovina z nich uvedla, že předchozí den „pocítila vztek“.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud