Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Ultraortodoxní židé blokovali Jeruzalém. Odmítají jakýkoli kontakt s armádou

Ultraortodoxní židé blokovali Jeruzalém. Odmítají jakýkoli kontakt s armádou

Asi tři hodiny několik set ultraortodoxních židů blokovalo hlavní silnici do Tel Avivu při protestu proti povinnému odvodu do armády.  Podle zákona mají věřící možnost požádat několikrát po sobě o odklad armádní služby.Věřící ale odmítají jakýkoli kontakt s armádou a nechtějí o odklad ani žádat.

Protesty se konají už několik měsíců a ultraortodoxní koaliční strany pohrozily, že nepodpoří hlasování o rozpočtu, pokud vláda neprosadí zákon zaručující věřícím ochranu před náborem do armády. Další členové koalice pak pohrozili vystoupením z vlády, nebude-li rozpočet schválen. Izraeli by pak hrozily předčasné volby.

Dnešní protest, který ochromil dopravu v části Jeruzaléma, rozehnala po třech hodinách policie. K protestům vyzýval rabín Šmuel Auerbach, který v únoru zemřel. Dnešní protest byl první od jeho smrti.

V Izraeli je vojenská služba povinná od 18 let pro ženy i muže, muži slouží dva roky a osm měsíců, ženy dva roky. Do loňska platil zákon, který ultraortodoxní židy ze služby vyjímal. Mezi sekulárními občany to ale vyvolávalo nespokojenost, mnozí poukazovali na diskriminační charakter opatření. Loni v září nejvyšší soud zákon zrušil, ale s ročním odkladem. Pokud se muži nedostaví do náborového střediska a nepožádají o odklad, může se to pokládat za dezerci.

Ultraortodoxní židé se věnují studiu tóry a pravidla judaismu určují jejich každodenní život. Služba v armádě by podle nich mladé muže odváděla od modliteb.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

-1