Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

V afrických vodách zase začíná být horko. Počet pirátských útoků stoupá a bude hůř

V afrických vodách zase začíná být horko. Počet pirátských útoků stoupá a bude hůř

Pirátství v afrických vodách je poprvé od roku 2010 opět na vzestupu. Varovným signálem pro obchodní společnosti, které přepravují své zboží na trasách kolem afrického pobřeží, je středeční zpráva nevládní organizace Oceans Beyond Piracy. Ta varuje, že po období relativního klidu se aktivita pirátů opět zvyšuje a v následujících měsících bude útoků přibývat. Naznačují to i události posledních týdnů, kdy únosy lodí v somálských vodách začínají po dlouhé době zase plnit stránky světových médií. 

Naposledy se lidé z médií dozvěděli o únosu íránského rybářského člunu, kterého se somálští piráti zmocnili na začátku týdne s cílem použít ho k únosům dalších větších plavidel. Šlo tak o druhý podobný incident během posledních týdnů. V polovině března se somálští piráti zmocnili také ropného tankeru Aris-13. Podle CNN unesli takto velké obchodní plavidlo naposledy v roce 2012. Události posledních měsíců tak naznačují, že by období relativního klidu mohlo velmi brzy skončit, a rostou obavy, že pirátských útoků začne zase přibývat.

„Zatímco dřív se jednalo o jednorázové útoky, dnes to vypadá spíš jako soustředěné a organizované úsilí, jak na lodní dopravu útočit,“ tvrdí šéf útvaru Globální námořní kriminality při OSN Alan Cole.

Okolí somálského pobřeží bylo dlouhou dobu považováno za ráj pirátů, kteří napadali jednu obchodní loď za druhou. Například v roce 2010 somálští piráti provedli celkem 49 únosů, během kterých zadrželi přes tisíc rukojmích s cílem vyměnit je za horentní sumy peněz. Světoví přepravci se začali vodám této chudé africké země raději vyhýbat a státy Západu sem vyslaly své hlídky, které měly obchodní lodě před piráty ochránit.

Od roku 2008 zde funguje například mise Evropské unie EU NAVFOR, která má ozbrojenému přepadávání lodí podél somálského pobřeží bránit. Strategie zafungovala a únosů lodí začalo ubývat. Poté, co se situace uklidnila, ale přepravci zase přestali být obezřetní a piráti vycítili příležitost.

„Vnímání rizika pro lodní dopravu se snížilo, což pirátským skupinám opět umožnilo páchat útoky,“ vysvětluje spoluautorka zprávy Maisie Pigeonová s tím, že hrozba únosů z východní Afriky nikdy nezmizela, piráti jen vyčkávali na vhodnou příležitost.

Že nárůstu pirátství nahrává neopatrnost lodních přepravců, potvrzuje i Cole. Nedodržují se totiž pravidla, která mají posádky před piráty ochránit. Ta zahrnují například povinnost nahlásit plavbu skrz kritické oblasti, provádět pravidelné obhlídky a zabezpečit loď mantinely, které brání pirátům vstoupit na palubu.

Právě nedodržování bezpečnostních pravidel je hlavním důvodem, proč se „Somálci vrátí ke svému obchodnímu modelu, který se v letech 2008-2010 ukázal jako velmi lukrativní,“ tvrdí podle kanadské televize CNBC Gerry Northwood, ředitel společnosti MAST, která poskytuje poradenství v oblasti řízení rizik v námořní dopravě. „To znamená, že se námořníci opět stanou oběťmi této trestné činnosti, jak jsme viděli při únosu lodi Aris-13“ dodává.

Problém však nepředstavuje jen Somálsko, které je dlouhodobě zmítáno těžkou chudobou a stojí na pokraji hladomoru. Pirátské útoky jsou stále častější také kolem břehů chudých západoafrických států, jako je Nigérie. Zatímco v roce 2015 došlo ve vodách západní Afriky k 54 útokům, loni jejich počet vzrostl na 95.

Velké procento útoků přitom představují únosy lodí, za které pak piráti požadují výkupné – loni bylo zajato celkem 96 rukojmích, v předešlém roce to bylo jen 44. „Zvýšení počtu útoků za výkupné je znepokojující, protože mají tendenci být doprovázeny větším násilím,“ tvrdí Pigeonová. „Bohužel se zdá, že tento typ útoků bude v roce 2017 pokračovat,“ dodala podle CNBC.   

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

-1