Velká bankovní detektivka: Kdo vydělává na zmrazených Kaddáfího miliardách? | info.cz

Články odjinud

Velká bankovní detektivka: Kdo vydělává na zmrazených Kaddáfího miliardách?

Na zmrazených účtech někdejšího libyjského diktátora Muammara Kaddáfího leží 67 miliard eur. Jak zjistil server Politico, na to, že jde o „mrtvé” peníze, je na účtech poměrně živo. Na účty vedené v Lucembursku a v Bahrajnu z nich pravidelně odchází tučné dividendy. Komu, to nikdo netuší. Potenciální skandál ale může zasahovat do nejvyšších pater evropské aristokracie.

Před šesti lety se v Libyi zhroutil autoritářský režim plukovníka Muammara Kaddáfího. Sám diktátor skončil neslavně, ale nikoliv nečekaně, když ho zlynčovali lidé, jejichž neomezeným pánem a vládcem ještě docela nedávno byl. Po Kaddáfím zůstala zbídačelá země ve stádiu absolutního rozvratu a množství soukromých účtů přetékajících penězi. Kaddáfí je získal důsledným plundrováním materiálových zdrojů ropné země.

Z rozhodnutí mezinárodních autorit byly tyto účty zmrazeny. Peníze z nich mají být uvolněny ve prospěch celé Libye, až se tamní situace uklidní. To je na jedné straně hezký humanistický záměr. Současně to ale vzhledem k libyjským poměrům může znamenat, že Kaddáfího miliardy budou na zmrazených účtech ležet v zásadě libovolně dlouho.

Jak zjistilo Politico, tento stav může těšit aspoň několik lidí nebo organizací, na jejichž účty pravidelně plyne proud dividend přinejmenším ze šestnáctimiliardového majetku. Jde o desítky milionů eur ročně - a půvabné na celé situaci je, že nikdo není schopen zjistit, kam tečou.

Ukazuje se, že když mezinárodní společenství přikročilo ke zmrazení diktátorských účtů, nebylo příliš důsledné. V současném řešení celé této otázky se jednoduše nachází díra jako vrata a těmito vraty se valí nepřerušovaný proud peněz.

Hezky je to vidět na zmrazeném účtu Libyjského investičního úřadu (LIA). Ten byl založen roku 2006 a neměl jiný účel než investovat ropné Kaddáfího dolary. O účet momentálně zuří válka mezi různými libyjskými úřady. Než soud rozhodne, komu vlastně patří, dividendy z něj utěšeně kamsi odtékají. Belgický soud, který Politico oslovilo, se nechal slyšet, že to tak je z hlediska zákona v pořádku. 

Situaci kolem zmrazeného Kaddáfího účtu nijak neusnadňují ani rozhárané poměry v Libyi. Ta v současnosti prakticky vzato nemá centrální vládu vybavenou autoritou, jež by dostačovala na potlačení odstředivých tendencí lokálních vůdců. Aktuálně se za jediné oficiální vlády Libye označují hned dvě skupiny. Jedna se drží v hlavním městě Tripolisu a má podporu Spojených států. Druhá administrativa sídlí v pověstném přístavu Tobrúk a stojí za ní libyjská armáda. Tripolis i Tobrúk jmenoval svého zmocněnce pro jednání o uvolnění prostředků na Kaddáfího účtech. Evropští, respektive bruselští, správci za tohoto stavu nejednají pro jistotu s jedním ani s druhým.

Pozoruhodné je, že peníze přicházejí nejen ze zmrazeného účtu, ale také na něj. Jen v letech 2012 a 2013 přišlo přes 600 milionů eur, aniž by agentura Euroclear, která je správcem, věděla odkud. Pravděpodobně jde o výnosy z investic, které Libyjský investiční úřad udělal v minulosti. Kolem LIA se přitom pohybovalo množství vysoce postavených osob, například princ Laurent Belgický, druhorozený syn krále Alberta. Jinak řečeno, není vyloučeno, že belgické soudy chrání dobrou pověst členů královského rodu Koburků. Každopádně se ví, že v letech 2012 až 2013 odešlo 28 milionů eur dividend na účty banky HSBC v Belgii - a přitom je známo, že právě tato banka je za prvé v dobrých vztazích s královskými dvory, za druhé že je otevřená k tomuto typu „šedých” transakcí.

Euroclear se dostává do nezáviděníhodné situace. Veřejnost klade nepříjemné otázky o tom, co vlastně znamená, když se zmrazí diktátorské peníze. Stav, kdy na „mrtvých” penězích může někdo, neznámo kdo, vydělávat desítky milionů, rozhodně nepřispívá k všeobecné víře v to, že mezinárodní společenství ví, co dělá.

Nejjednodušším řešením by samozřejmě bylo rozdělit zmrazené účty na polovinu a zpřístupnit je tobrúcké i tripoliské vládě. Potíž je v tom, že tu existuje značné riziko. Obě soupeřící administrativy by miliardy jen těžko použily pro blaho libyjského lidu, ale spíš na nákup zbraní, které by umožnily získat dominanci pomocí rozsáhlejšího ozbrojeného střetu. Kolem Kaddáfího účtů se vytvořil nejnešťastnější ze všech možných patů. Nikdo není spokojen se současným stavem a nikdo nebude spokojený ani s jakýmkoliv nyní reálnách řešení.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud