Volby 2018 | Komunální a Senátní volby - termín, kandidátky, voličský průkaz | info.cz

Články odjinud

Senátní a komunální volby 2018: Jak a kdy volit senátory a zastupitele

Češi si na podzim zvolí nejen nové obecní zastupitele, ale i nové senátory. Komunální volby a volby do třetiny Senátu proběhnout 5. a 6. října 2018, druhé kolo senátních voleb se bude konat o týden později.

Termín voleb 2018

Jak doplňovací volby do Senátu tak volby do zastupitelstev obcí se uskuteční 5. a 6. října 2018. Případné druhé kolo senátních voleb pak proběhne o týden později, tedy 12. a 13. října. Volební místnosti se tradičně otevřou v pátek ve 14 hodin, volit se bude až do 22. hodiny večerní. V sobotu budou moci občané volit od 8. ranní do 14. hodiny odpolední.

Jak se volí

V senátních i komunálních volbách může volit občan ČR, který nejpozději v den voleb dovrší 18 let věku. V rámci voleb do Senátu není třeba volební lístek nijak upravovat, stačí lístek s vybraným kandidátem vložit do příslušné obálky a vhodit do volební urny.

Pokud jeden z kandidátu do Senátu získá v prvním kole více než 50 % hlasů, volby automaticky vyhrává a stává se senátorem. V opačném případě se koná druhé kolo voleb, do toho postupují dva kandidáti, kteří v prvním kole získali největší počet hlasů.

Senátní volby 2018 - detailní informace >>>

Volby do Senátu 2018Volby do Senátu 2018autor: info.cz

Volby do zastupitelstev fungují jinak. Tam je stejně jako v parlamentních volbách možné udílet preferenční hlasy. Všechny kandidující subjekty jsou na jednom velkém hlasovacím lístku, volit tak lze jednu stranu, případně kandidáty z jedné nebo několika stran nebo stranu a několik samostatných kandidátů. Počet hlasů je ale omezen počtem členů zastupitelstva, který je uveden v záhlaví lístku. Po označení lístku je nutné ho vložit do příslušné úřední obálky a vhodit do volební urny.

Komunální volby 2018Komunální volby 2018autor: INFO.CZ

Ve volební místnosti se každý volič musí prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. V případě, že voličem je občan jiného členského státu Evropské unie, musí doložit povolení k trvalému nebo přechodnému pobytu. Poté si od volební komise převezme úřední obálku, pokud se v daném obvodu konají senátní i komunální volby, dostane volič obálky dvě a vloží do nich hlasovací lístky.

Komunální volby 2018 - detailní informace >>>

Voličský průkaz

Pokud se volič v termínu senátních voleb nenachází v místě svého trvalého bydliště, může využít voličský průkaz, který mu umožní volit i jinde. Na rozdíl od parlamentních a prezidentských voleb se ale nedá volit v zahraničí, zájemci musí přijet do České republiky a hlasovat pouze v obvodech, kde senátní volby probíhají.

O voličský průkaz si mohou voliči zažádat osobně na obecním úřadě v místě svého trvalého bydliště, písemně formou žádosti s přiloženým úředně ověřeným podpisem nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky.

V komunálních volbách nelze na voličský průkaz a mimo místo svého trvalého bydliště hlasovat vůbec. Ti, kteří pobývají v zahraničí, jsou v nemocnici nebo v nápravném zařízení, bohužel volit nemohou. Ve výjimečných případech mohou například dlouhodobě nemocní pořádat obec o možnost hlasování mimo volební místnost. Komise s mobilní volební urnou pak hlasování umožní, stále musí ale setrvat v katastru dané obce.

Jan Palach: Upálení, čtyři poslední dopisy a dva hroby. Podrobnosti o statečném činu, od kterého uplynulo 50 let, čtěte zde>>>

 

Volby 2018

Senátní volby 2018

Výsledky 1. kola voleb 2. kolo Termín senátních voleb Kandidáti do Senátu Voličský průkaz

Dění a výsledky ve druhém kole senátních voleb vám přinášíme i v online přenosu>>>

Komunální volby 2018

Výsledky voleb Termín komunálních voleb Jak volit do zastupitelstva Praha Brno Ostrava

V rámci voleb do Senátu není třeba volební lístek nijak upravovat, stačí lístek s vybraným kandidátem vložit do příslušné obálky a vhodit do volební urny. Volby do zastupitelstev fungují jinak, je možné udílet preferenční hlasy. Všechny kandidující subjekty jsou na jednom velkém hlasovacím lístku.

Volby 2018 - Volební videa a bohaté galerie najdete na Blesk.cz>>>

Základní shrnutí informací pro VOLBY 2018 -  Senátní i komunální >>>

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Volby do Evropského parlamentu 2019

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 24. a 25. května 2019. Češi budou vybírat celkem 21 nových poslanců. Volí se poměrným systémem, to znamená, že strana musí získat minimálně 5 % hlasů, aby měla nárok na křeslo v parlamentu. I těchto voleb je možné se zúčastnit mimo místo trvalého bydliště na voličský průkaz, nelze ovšem odvolit v zahraničí.

Jak volit Kandidáti Seznam europoslanců Průzkumy Voličský průkaz Jak se stát členem volební komise Jak vypadá europarlament Historie voleb do EP

Články odjinud