Volby 2018 | Nejsme proruští, dezinformace nešíříme, tvrdí pro INFO.CZ kontroverzní aktivista Jovanovič | info.cz

Články odjinud

Nejsme proruští, dezinformace nešíříme, tvrdí pro INFO.CZ kontroverzní aktivista Jovanovič

Na sociálních sítích budí rozruch. Natáčí demonstrace krajně pravicových uskupení, antiislámské protesty v Německu, ve svých příspěvcích se aktivně staví na stranu Ruska. Hlásí se také ke spolku Hej, občané, jehož akce navštěvují někteří poslanci KSČM, SPD, ale dnes už i „vzpurní“ politici tradičních demokratických stran. Žarko Jovanovič se přesto brání označování za proruského dezinformátora. „Nejsme podporováni ani řízeni Ruskem a ani svá stanoviska nijak nekonzultujeme a nekoordinujeme s ‚Kremlem‘,“ tvrdí kandidát koalice Zemanovci v komunálních volbách v rozhovoru pro INFO.CZ. 

Popíráte, že spolek Hej, občané je proruským spolkem. Na jeho facebookových stránkách ale lze najít i manipulativní informace pocházející z ruských zdrojů, například zprávu o předsedovi ukrajinského parlamentu, která tvrdí, že adoroval Hitlera. Celkově je vyznění příspěvků na stránce spolku i na vašem osobním profilu nakloněné Rusku. Jak byste tedy aktivity spolku definoval? A jaká je v tomto ohledu vaše pozice?

Ano, odmítáme nálepkování „proruský“ spolek. V některých konkrétních kauzách jsme měli podobné názory či jsme prosazovali podobná řešení jako „Kreml“, ale nejsme podporováni ani řízeni Ruskem a ani svá stanoviska nijak nekonzultujeme a nekoordinujeme s „Kremlem“.

Pokud máte názor, že jsme „proruským“ spolkem, máte na něj nárok, avšak prosím uveďte, že se jedná o váš osobní subjektivní názor, ne o fakt. Bohužel netuším, co spadá do vaší definice „proruský“, a proto nevím, o jakou zprávu o předsedovi ukrajinského parlamentu se jedná. Nicméně facebookový profil našeho spolku není nezávislé médium a je tedy jasné, že na rozdíl od INFO.CZ se jedná o náš subjektivní názor.

V otázce dění na Ukrajině, jsme nikdy neprohlásili, že anexe Krymu proběhla v souladu s mezinárodním právem, jak jste nám vložil do úst. Stejně tak já ani nikdo ze spolku Hej, Občané opakovaně nenavštívil „okupovaná“ území Ukrajiny a už vůbec ne v doprovodu poslanců KSČM a SPD, jak jste uvedl. (Zmínku o návštěvě okupovaných území, kterou INFO.CZ původně publikovalo na základě informací svých zdrojů, jsme po upozornění opravili, pozn. redakce)

Také jste uvedl další nepravdivou informaci, že „oslavujeme“ Čechy působící na protivládní straně na Ukrajině, opět se jedná o váš nepodložený názor, dohledatelný je pouze český překlad jedné informační věty, že jeden z Čechů byl na Ukrajině vyznamenán. Jednalo se o sdělující informaci, která neproběhla českými médii a nic oslavného zpráva neobsahuje.

Psali jsme o „vyzdvihování“ Čechů bojujících na Ukrajině, což z mého pohledu zmínka o oceněném muži v kontextu dalších vašich příspěvků týkajících se tématu splňuje. Zastavil bych se ale u toho příspěvku o předsedovi ukrajinského parlamentu. V něm se opakuje tvrzení ruských státních médií, které nezávislé organizace označily za lživé. Navíc lze dohledat záznam z jednání, na němž výroky politika padly a kde říká zcela něco jiného. Hitlera naopak staví jako negativní příklad. Pokud sdílíte zprávu, která se nezakládá na pravdě a jejímiž autory jsou ruská státní média, nejde podle vás o šíření proruských dezinformací?

Validitu zprávy prověřím, jejím autorem je externí spolupracovník a je uveden i jako zdroj (Spolek Hej, občané sdílel zprávu založenou na příspěvku z profilu Alexandra Barabanova, který například pro Parlamentní listy v roce 2014 prohlásil, že lidé jsou na Krymu šťastní a 'kyjevští fašisté' chystají popravy a čistky, pozn. redakce).

Že by se jednalo o nějakou dezinformační zprávu ruských médií, slyším poprvé. Stejně jako Vy v informacích o nás, můžeme jistě i my někdy pochybit. Uveřejňujeme stovky zpráv a z jedné zprávy nelze generalizovat ani nálepkovat celý spolek, a přesto jste o mé osobě i našem spolku opakovaně uvedli nepravdivé informace. My vás pro to také netitulujeme „lživé“ INFO.CZ nebo „lhář“ Kotrbatý. To by se Vám jistě také nelíbilo.

Mimo jiné tomuto externímu spolupracovníkovi jsme již odebrali možnost přímo uveřejňovat příspěvky bez naší autorizace.

Vy sám provozujete internetový kanál RaptorTV, který je velmi aktivní, dělá videa na vysoké úrovni, vyjíždí monitorovat události do zahraničí. S Vámi je ovšem vedeno insolvenční řízení a podle údajů v insolvenčním rejstříku dlužíte miliony korun. Odkud berete finance na své cesty?

Díky za pochvalu, naše práce je čistě dobrovolnická a pracujeme s minimálním rozpočtem oproti jiným podobným projektům, peníze se snažíme nahradit vlastním nasazením a prací. RaptorTV ani žádný jiný projekt nefinancuji, neměl bych z čeho. Já sám jsem dobrovolník, tedy bez nároku na honorář.

S insolvenčním řízením nesouhlasíte. Můžete vysvětlit proč a uvést věc na pravou míru? Kolik činí váš dluh, jak vznikl a v jakém stavu je řízení nyní?

Nikdy jsem neřekl, že nesouhlasím s insolvenčním řízením. Já sám na sebe, tak jak to bývá většinou zvykem, jsem ho nenavrhl. Navrhl ho jeden z domnělých věřitelů, který uplatnil své domnělé nároky ze směnku, za kterou jsem se měl zaručit jako ručitel dlužníka. Upozorňuji, že tento bod byl rozporován v několika otázkách a to jak faktickou existencí záruky, tak dále i faktem, že ručení bylo spojeno s úvěrovým vztahem, který vznikl v minulosti a trval více než deset let. V průběhu této doby došlo ke splácení nejen úroků ale i jistiny.

V době zaručení těchto směnek mou osobou nebylo poskytnuto nikomu žádné finanční plnění, nedošlo k fyzickému poskytnutí peněz, a tedy nebylo spojeno se žádným převodem prostředků mé osobě ani nikomu jinému. Dle mých informací, uvěrový stav mezi navrhovatelem a obchodní společností trval mnoho let, byl částečně splacen a na úrocích bylo vyplaceno mnoho set tisíc korun, tedy jednalo se o běžné obchodní riziko, které bylo zohledněno ve vysokém úročení úvěru.

Nedomnívám se, že insolvenční návrh podaný na domnělého ručitele byla cesta vhodná k uspokojení jeho pohledávek, ale to je můj osobní názor. Ve chvíli vyhlášení insolvence byly zesplatněny veškeré pohledávky vůči mé osobě, u kterých byla dlouhodobě plněna povinnost pravidelných splátek a u nichž byla splatnost někdy i za desítky let. Ty všechny byly okamžitě zesplatněny vyhlášením insolvence. Fakticky tak návrh tohoto věřitele ohrozil nejen plnění jeho pohledávky ale i dalších subjektů.

V insolvenčním řízení byl k uspokojení pohledávek věřitelů prodán můj byt a insolvenční správce se snaží mnoho let prosadit konstrukt, že jsem již několik let před insolvencí, v insolvenci fakticky byl či jsem snad měl vědět, že budu, proto napadl prodej mého dalšího bytu, ke kterému došlo dávno před insolvencí jiné obchodní společnosti. Vy jste lživě uvedl, že jsem svůj „veškerý“ majetek převedl na svoji matku (šlo o tvrzení insolvenčního správce pro Aktuálně.cz, které jsme posléze aktualizovali a doplnili stejně jako vyjádření pana Jovanoviče, pozn. redakce), připomínám tedy, že šlo o prodej ne převod a to tři roky před vyhlášením insolvence a na obchodní společnost a nikoliv moji matku. Z peněz, které jsem v té době prodejem nemovitosti získal, jsem naopak majetek nabýval. Majetku jsem se nijak nezbavoval, neměl jsem k tomu žádný důvod, jedná se o nepodložené lživé informace šířené jednou stranou sporu, který již několik let u českých soudů probíhá a ve kterém navíc nejsem ani účastníkem.

Důležitý je i fakt, že začátek insolvenčního řízení je datován do roku 2009, kdy na trhu vrcholila krize a všeobecná hysterie. Pokud by se ta samá situace opakovala v dnešní situaci na trhu, pravděpodobně by žádný z obchodních partnerů nebyl ani ve fázi „obchodní nervozity“, vše by běželo a insolvenční řízení by nebylo navrhnuto. Celou záležitostí se zabývá právník a je kontaktní osobou celé záležitosti. Celý tento proces je nyní před volbami použit se snahou očernit moji osobu v očích voličů.

V komunálních volbách kandidujete za koalici Zemanovci. Jste napojený ještě na jinou politickou stranu, případně spolupracujete s dalšími politiky?

Ano, za koalici Zemanovci na magistrát hl. m. Prahy společně s kolegy ze spolku Hej, občané, skutečně kandiduji. Navázali jsme tak na naše společné aktivity, které podporovaly znovuzvolení prezidenta Zemana do funkce a byly korunovány úspěchem.

Jako spolek nejsme napojeni na žádný jiný subjekt. V jednotlivých kauzách oslovujeme především veřejnost, ale samozřejmě chceme, aby se k nim vyjádřili i politici a eventuálně si je vzali za své, většinou je oslovujeme sami, ale někdy se připojíme i k aktivitám, které iniciovali oni.

Jste v kontaktu se zahraničními politiky nebo lobbisty?

Globální problémy vyžadují globální spolupráci, ano snažíme se ji navázat, podobně jako se nám to daří v ČR. V minulosti jsme podpořili kandidaturu Donalda Trumpa, postoj Viktora Orbána a Maďarska vůči direktivám EU, vyslovili jsme nesouhlas s migrační politikou paní Merkelové a vedení EU.

Můžete být konkrétnější, s kým v zahraničí se vám podařilo navázat spolupráci?

Jistě chápete, že nemůžeme zveřejňovat probíhající jednání, či označit za spolupráci něco, co může druhá strana vnímat jinak. Co zveřejnit můžeme, je známé. Monitorovali jsme protesty hnutí Pegida v Drážďanech či v Lipsku, parlamentní volby v Německu, Maďarsku, Itálii i Rakousku, hlasování o Brexitu, prezidentské volby v Rakousku, mítinky a sjezd Alternativy pro Německo v Německu. Jednoduše se zajímáme o dění i u našich sousedů a přátel z EU.

Jaká je vaše role ve spolku Hej, občané?

Aktivit spolku Hej, Občané se účastním jako dobrovolník, koordinuji projekt RaptorTV a dá se říci, že jsem jakýmsi neoficiálním tiskovým mluvčím.

Dostáváte za nebo na svoji činnost kolem spolku Hej, občané peníze ze zahraničí, nebo získáváte jiné výhody? Pokud ano, odkud pochází?

Jak jsem již řekl, účastním se aktivit jako dobrovolník, tedy bez nároku na honorář. Dobrovolník je s výjimkou mzdy ale v mnohém ve stejném postavení jako zaměstnanec, tedy má nárok např. na pracovní oděv a pomůcky, stravu, dopravu, pojištění a i přiměřené kapesné. To jsem ale zatím nikdy nedostal. Námořníci dostávali rum a tabák, jiní zase deputátní uhlí či brambory i zde zatím vycházím naprázdno. Pokud si pod jinou výhodou představujete diplom či fotku s VIP osobností, fotím se poměrně nerad, nejsem zrovna fotogenický a vyznamenání jsem zatím žádné neobdržel.

Podle jakého klíče vybíráte řečníky, kteří vystupují na shromážděních spolku Hej, občané?

Řečníky vybíráme kauzálně, podle jejich názorů a ochoty vyslovit se, celkově se snažíme oslovit řečníky různé politické orientace, ale s podobným názorem na věc.

Spolupracujete nebo jste spolupracoval s některými konspiračními a dezinformačními weby typu Aeronet?

Nevím, jestli je web Aeronet desinformační a konspirační web, nicméně nikdy jsem s ním nespolupracoval, ani ho nečtu. Pro mě je důležité, že naše zprávy ani my sami jsme nikdy relevantní institucí – alespoň pokud je mi známo z veřejných zdrojů – za šiřitele desinformací označení nebyli. Musím nerad konstatovat, že bohužel jste to Vy, kdo nás nepodloženě označil za aktivní šiřitele desinformací.

Co je vlastně cílem vašich aktivit? Chcete změnit zahraničněpolitickou orientaci České republiky? Prosazujete vystoupení ČR z EU a NATO jako někteří politici vystupující na akcích spolku Hej, občané?

Cíl našich aktivit je definován ve stanovách našeho spolku tj. informovat veřejnost a vzbudit její zájem o dění kolem sebe i v zahraničí a v neposlední řadě ji do „politiky“ i zapojit, tedy obnovit víru veřejnosti, že může politiku ovlivnit i se do ní zapojit, aby nebyla jen pasivním konzumentem politiky

Vystoupení z EU ani vystoupení z NATO neprosazujeme. Žádáme ale změnu politiky obou organizací. V rámci EU kritizujeme hlavně její migrační politiku, direktivy a nátlak vůči členským státům. Odmítáme „federalizaci“ EU a vznik evropského „superstátu“. Chceme spolupráci v Evropě, ale na bázi rovných a suverénních národních států. Vystoupení z EU bereme jako krajní, ale platnou alternativu. Požadujeme anulaci Lisabonské smlouvy, která omezila suverenitu států a která změnila hlasovací poměry ve prospěch těch větších.

Co se týká NATO, kritizujeme hlavně změnu obranné doktríny platné při našem vstupu v doktrínu umožňující vnucovat „demokracii“ jiným státům bez toho, aby napadly či bezprostředně ohrozily nějaký ze členských států, tedy změnu obranné doktríny v „humanitárně“ útočnou, která ve svém důsledku vedla k bombardování Jugoslávie a dalších států.

Kdo by měl být českým spojencem na diplomatickém poli? A na koho by se mělo Česko orientovat v oblasti obrany? Co je podle Vás špatně na současném politickém ukotvení České republiky?

ČR se musí spoléhat především sama na sebe a bránit svoje zájmy ve spolupráci se sousedy. Za ideální považujeme spolupráci v rámci V4. Samozřejmě postavení ČR vždy budou ovlivňovat mocnosti, v tomto kontextu nelze přehlížet USA ani Rusko či Čínu, naopak velmocenské postavení Francie a VB bude slábnout. Současná politika ČR je málo otevřená a málo reflektuje trendy na globální geopolitické mapě ale i v regionu. Celkově je velmi pasivní a málo nezávislá.

Jaký je vztah mezi vámi a Jaromírem Soukupem, majitelem TV Barrandov?

S Jaromírem Soukupem máme vztah velmi soutěživý a jdeme si jako televize po krku. Ne, to vtipkuji, nikdy jsme si nebyli představeni.

Dostal jste někdy za účast v publiku jeho pořadů zaplaceno, případně „najal“ vás někdy Jaromír Soukup zdarma?

Do publika si mě pan Soukup nikdy nenajal, a to ani zdarma. Natáčení mnoha pořadů se může veřejnost běžně účastnit, jiných se můžete účastnit jako „doprovod“ či „podporovatel“ některého z hostů, to byl vždy i můj případ i případ mých kolegů z našeho spolku.

V jak úzkém kontaktu jste s prezidentem Milošem Zemanem? Dal by se váš vztah v nějakém bodě označit za spolupráci?

S panem prezidentem Zemanem se osobně neznáme. Názorový průnik či podporu v prezidentské kandidatuře nelze za vzájemnou spolupráci označit.

Zástupci spolku Hej, občané však byli během prezidentských voleb ve volebním štábu Miloše Zemana, a to v jeho pro média uzavřené části. Na čí pozvání tam byli a čím si ono pozvání vysloužili?

To, že jsme jako jednotlivci i spolek podpořili kandidaturu, resp. znovuzvolení prezidenta Zemana v prezidentských volbách není žádným tajemstvím. Kdo formálně zaslal pozvánku k účasti, si už opravdu nepamatuji.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Volby do Evropského parlamentu 2019

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 24. a 25. května 2019. Češi budou vybírat celkem 21 nových poslanců. Volí se poměrným systémem, to znamená, že strana musí získat minimálně 5 % hlasů, aby měla nárok na křeslo v parlamentu. I těchto voleb je možné se zúčastnit mimo místo trvalého bydliště na voličský průkaz, nelze ovšem odvolit v zahraničí.

Jak volit Kandidáti Seznam europoslanců Průzkumy Voličský průkaz Jak se stát členem volební komise Jak vypadá europarlament Historie voleb do EP

Články odjinud